YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ

Üzerinde yaşadığımız topraklar coğrafi konumundan dolayı yüzyıllar boyunca göç hareketine maruz kalmış, göç almış, göç vermiş ya da transit geçiş yolları üzerinde bulunmasından dolayı geçiş güzergâhı olarak kullanılmıştır. 2011 yılından beri Suriye’de yaşanan iç savaş bu konumunun özelliklerini ve önemini yeniden gözler önüne sermiştir. Türkiye Suriye’den gelen kitlesel bir göç dalgasına maruz kalmıştır. Göç sonucunda topluma yeni bir grup olarak dâhil olan Suriyeliler yerel halkın dinamiklerini etkilemeye başlamışlardır. Bu yeni grubun yerel halk tarafından kabulü; halkın ve kendilerinin tutumu ile uygulanan politikalara bağlı bir şekilde şekillenmeye devam etmektedir. Tutumu etkileyen faktörler değiştikçe yerel halkın Suriyelilere karşı tutumu da değişmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada; yerel halkın Suriyelilere yönelik tutumları ve bu tutumları ile ilişkili demografik değişkenlerin tutum üzerindeki etkisi incelenmiştir. Suriyelilere yönelik tutumları şekillendiren faktörlerin incelenmesi geliştirilecek ulusal veya yerel düzeyli politikaların şekillenmesinde rol oynayacağı düşünülmektedir. 633 kişi ile yürütülen çalışmada anket formu ve Yerel Halkın Suriyelilere Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında SPSS paket program kullanılmıştır. Bağımlı değişken tutumun bağımsız değişkenler “cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir düzeyi, eğitim seviyesi ve çocuk sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t testi ve varyans analizi (Anova) yapılmış, ardından gruplar arası farklılığı ortaya koymak için post hoc testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular yerel halkın Suriyelilere karşı tutumunun cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, eğitim seviyesi ve çocuk sayısına göre anlamlı farklılık oluşturduğu; medeni duruma göre ise anlamlı farklılık oluşturmadığı yönündedir. Yerel halkın Suriyelilerle ilgili tutumunu olumluya çevirecek faaliyetlerin belirlenmesinde çalışmadan elde edilen bulguların katkı sağlaması beklenmektedir. Araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan gruplar arası farklılıkların nedenlerinin araştırılması önerilmektedir.

EXAMINING DEMOGRAPHIC VARIABLES THAT INFLUENCE THE ATTITUDES OF LOCAL PEOPLE TOWARDS SYRIANS

The land in which we dwell has been exposed to migration movements throughout the centuries due to its geographical location, received immigrants, its people immigrated to other parts of the world, or has been used as a transit route as it is located on the migration routes. The civil war in Syria since 2011 has again demonstrated the characteristics and importance of its location. Turkey has been exposed to a mass wave of migration from Syria. The Syrians, who were incorporated into the society in Turkey as a new group in consequence of this migration, have started to influence the dynamics of the local people. Acceptance of this new group by the local people continues to be shaped depending on the attitudes of local people and the Syrian immigrants themselves, and the policies that are implemented. As the factors that influence the attitude change, the attitude towards the Syrians also changes. From this perspective, the attitudes of local people towards the Syrians and the effects of demographic variables associated with these attitudes on the attitude were examined in the study. Examining the factors that shape the attitudes towards the Syrians are thought to play a role in shaping national or local level policies to be developed. In the study, which was conducted with 633 people, survey form and the Attitude Scale of Local People Towards Syrians were used. The SPSS software was used for the data analysis. T test and variance analysis (ANOVA) were carried out to test whether the attitude, the dependent variable, varied significantly by “gender, age, marital status, level of income, educational background, and number of children,” the independent variables; then, post hoc test was conducted to reveal the inter-group difference. The findings revealed that the attitudes of local people towards the Syrians differed significantly by gender, age, level of income, educational background, and number of children, but did not differ significantly by marital status. The findings of the study are expected to make contributions in determining the actions that will turn the attitudes of local people towards the Syrians into positive. It is suggested that the causes of intergroup differences that were revealed in consequence of the study be investigated.

Kaynakça

Ankaralı, H., Pasin, Ö., Karacan, B., Tokar, M., Künüroğlu, M., Çaça, M., . . . Şahingöz, N. B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(3), 122-132.GİGM, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Erişim Tarihi: 29 Eylül 2019 https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 Özgüven, İ. E. (2011). Psikolojik Testler. Ankara: Pdrem Yayınları.Özüdoğru, H., Kan, A., Uslu, L., & Yaman, E. (2018 ). Yerel Halkın Suriyelilere Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi(40/2), 115-140.Sağlam, H. İ., & Kanbur, N. İ. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 2, 310-323.Tatlıcıoğlu, O., & Apak, H. (2018). Suriyeliler Hakkında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 40(2), 227-254.Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 2(2), 29-63.Tümertekin, E., & Özgüç, N. (2016). İnsan,Mekan,Kültür. İstanbul: Çantay Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { spcd630776, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {162 - 194}, doi = {10.21560/spcd.vi.630776}, title = {YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Yiğit Özüdoğru, Hülya and Kan, Adnan} }
APA Yiğit Özüdoğru, H , Kan, A . (2021). YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 21 (50) , 162-194 . DOI: 10.21560/spcd.vi.630776
MLA Yiğit Özüdoğru, H , Kan, A . "YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 (2021 ): 162-194 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/spcd/issue/61117/630776>
Chicago Yiğit Özüdoğru, H , Kan, A . "YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 (2021 ): 162-194
RIS TY - JOUR T1 - YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ AU - Hülya Yiğit Özüdoğru , Adnan Kan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21560/spcd.vi.630776 DO - 10.21560/spcd.vi.630776 T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 194 VL - 21 IS - 50 SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - doi: 10.21560/spcd.vi.630776 UR - https://doi.org/10.21560/spcd.vi.630776 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ %A Hülya Yiğit Özüdoğru , Adnan Kan %T YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ %D 2021 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V 21 %N 50 %R doi: 10.21560/spcd.vi.630776 %U 10.21560/spcd.vi.630776
ISNAD Yiğit Özüdoğru, Hülya , Kan, Adnan . "YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 / 50 (Mart 2021): 162-194 . https://doi.org/10.21560/spcd.vi.630776
AMA Yiğit Özüdoğru H , Kan A . YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2021; 21(50): 162-194.
Vancouver Yiğit Özüdoğru H , Kan A . YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2021; 21(50): 162-194.
IEEE H. Yiğit Özüdoğru ve A. Kan , "YEREL HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, c. 21, sayı. 50, ss. 162-194, Mar. 2021, doi:10.21560/spcd.vi.630776