MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ

Bugün mülteciler için yaygın olarak kabul edilen gönüllü geri dönüş, yerel entegrasyon ve yeniden yerleştirme olmak üzere üç kalıcı ve uzun süreli çözüm vardır. Geri dönüş, mülteciler için devletler arasında kalıcı ve uzun vadeli olarak görülen ve en çok arzu edilen çözüm yöntemidir. Sağlıklı bir geri dönüş sürecinin temelleri gönüllülük, güvenlik ve sürdürülebilirliktir. Ancak mültecilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve devletlerin tutumları geri dönüşleri çoğunlukla gönüllü olmaktan uzaklaştırmaktadır. Son on yılda Avrupa’da Yardımlı Geri Dönüş Programları ile geri dönüşte mültecilere finansal ve yeniden entegrasyon desteği verilmektedir. Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ortakları tarafından uygulanan Yardımlı Geri Dönüş Programları geri dönülmesi planlanan ülkelerdeki güvenlik sorunları nedeni ile geri dönüşü hızlandırma konusunda etkisiz kalmaktadır. Ayrıca geri dönen mültecilerin ülkelerindeki iktidar tarafından gördükleri muamele ve sığındıkları ülkeye tekrar dönme konusunda bir güvencelerinin olmaması mültecilerin geri dönüşe çekinceli yaklaşmalarına neden olmaktadır. Geri dönenlerin kendi ülke ekonomisi ve devletinin yeniden inşasında oynayacağı rol büyük olsa da geri dönülen ülkedeki koşullar açısından geri dönüşte gönüllülük temel alınmalı ve güvenlikleri sağlanmadan mültecilerin geri dönüşü beklenmemelidir.

VOLUNTARY RETURN AS A DURABLE SOLUTION TOWARDS REFUGEES

There are three permanent and durable solutions, described as voluntary return, local integration and resettlement, which are widely accepted for refugees today. Voluntary (return) is the most desired solution for refugees, which is seen as a permanent and long term among the states. The foundations of a healthy return process are volunteering, security and sustainability. Nevertheless, the problems faced by refugees and the attitudes of the states often prevent returns from being voluntarily. In the last decade, with the Assisted Return Programs in Europe financial and reintegration support is provided to refugees on return process. Assisted Return Programs implemented by the United Nations High Commissioner for Refugees and their partners are ineffective in accelerating return due to security problems in the countries that are planned to return. In addition to this, the refugees who have returned have no guarantee of being treated well by the government in their home country and returning to the country where they have been taken as refugees before causes the refugees to be reluctant to return. Although the role of the returnees in the economy of the host country and in the reconstruction of the state is great, returning should be based on voluntariness in terms of the conditions in the returned country, and the return of refugees should not be expected without their security.

Kaynakça

Akbari, A., Chaudhary, T., Harpviken, K., Sarwari, A., Suhrke, A., & Strand, A. (2008). Return with Dignity, Return to What?, CMI Reports: Bergen, https://www.cmi.no/publications/file/3055-return-with-dignity-return-to-what.pdf. (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2020).

Azad, A. & F, Jasmin. (2013). Durable Solutions to The Protracted Refugee Situation: The Case Of Rohingyas In Bangladesh. Journal of Indian Research, 1(4), 25-35.

Bendixsen , S., Paasche , E., Schultz, J., & Strand , A. (2011). Between two societies: Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI) Programme. CMI Reports., https://www.cmi.no/publications/file/4155-between-two-societies-review-of-the-information.pdf. (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2020).

Black, R., Koser, K., Munk, K., Atfield, G., D'Onofrio, L., & Tiemoko, R. (2004). Understanding Voluntary Return. Home Office Online Report 50/04. London: Home Office.

Chimni, B. (1999). From resettlement to involuntary repatriation:towards a critical history of durable solutions to refugee problems. Refugee Survey Quarterly, 23(3), 55-73.

Çakır, M. (2019, 06 Aralık). Araştırma: Suriyeliler dönmek istemiyor. Cumhuriyet. Erişim adresi: http://www.cumhuriyet.com.tr/, (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2020).

Dadush, U. (2017). The Ecconomics Effects of Refugee Return and Policy Implications. OCP Policy Center.

DRC (Dannish Refugee Council)., NRC (Norwegian Refugee Council)., Save The Children., International Rescue Committee. (2017). Joint NGO Recommendations on Durable Solutions for the Global Compact on Refugees’ Programme of Action. https://drc.ngo/media/4189902/recommendations-global-compact-refugees-programme-of-action.pdf, (Erişim Tarihi: 5 Ocak 2020).

Fransen, S. (2015). The Socio-Economic Sustainability of Refugee Return: Insights from Burundi. Population Space and Place. doi: 10.1002/psp.1976.

Göç İdaresi (2020). “Geçici Koruma İstatistikleri” https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638. (Erişim Tarihi: 09 Ocak 2020).

Harild, N., Christensen, A., & Zetter, R. (2015). Sustainable Refugee Return. New York: The World Bank Group.

Heimerl, D. (2005). The return of refugees and internally displaced persons:From coercion to sustainability? International Peacekeeping, 12(3), 377-390. doi:10.1080/13533310500074200.

Hurwitz, A. (1994). The 1990 Dublin Convention: A Comprehensive Assessment. International Journal of Refugee Law, 11(4), 646-677.

Içduygu, A., & Nimer, M. (2019). The politics of return: exploring the future of Syrian refugees in Jordan, Lebanon and Turkey. Third World Quarterly. doi: 10.1080/01436597.2019.1675503.

IOM. (2004). Return Migration: Policies and Practices in Europe. Geneva.

IOM. (2019). Assisted Voluntary Return and Reintegration 2018 Key Highlights.

İçduygu , A., & Ayaşlı, E. (2019). Geri Dönüş Siyaseti: Suriyeli Mültecilerin Geri Dönüş İhtimali ve Gelecek Senaryoları. Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi (MIREKOC).

Jacobsen, K. (2001). The forgotten solution: local integration for refugees in developing countries. UNHCR.

Mathew, D. (2008). Voluntary Repatriation and State Sovereignty Seeking an Acceptable Balance. ISIL YBIHRL, 1-15.

Migration Data Portal. Return Migration. (2019), https://migrationdataportal.org/themes/return-migration, (Erişim Tarihi: 15 Aralık 2019).

Petrin, S. (2002). New Issues in Refugee Research. UNHCR.

Refugee Studies Centre. (2019). Forced Migration Review. https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/return/return.pdf. Erişim Tarihi: (30 Aralık 2019).

Rohwerder, B. (2015). Refugee return in protracted refugee sitation. GSDRC Helpdesk Research Report 1282. GSDRC.

Saalem, A. (2019). Refugee crises all around the world. https://www.infomigrants.net/en/post/19033/refugee-crises-around-the-world . (Erişim Tarihi: 30 Aralık 2019).

Şimşek, D. (2018). Mülteci Entegrasyonu, Göç Politikaları ve Sosyal Sınıf: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler Örneği. Sosyal Politikaları Çalışmaları Dergisi, 40(2), 367-392.

Şimşek, D. (2019). Kimin için entegrasyon. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, http://tr.boell.org/tr/2019/10/03/kimin-icin-entegrasyon, (Erişim Tarihi: 30 Aralık 2019).

UNHCR. (1997). Reintegration in the transition from war to peace. Geneva: UNHCR.

UNHCR. (2017). Global Trends: Forced Displacement in 2017.

UNHCR. (2018). Global Trends Forced Displacement in 2017.

UNHCR. (2019). Global Appeal 2018-2019.

UNHCR. (2019). Global Trends Forced Displacement in 2018.

Warner, D. (1994). Voluntary Repatriation and the Meaning of Return to Home: A Critique of Liberal Mathematics. Journal of Refugee Studies, 160-174.

Webber, F. (2011). How voluntary are voluntary returns. Race & Class, 52(4), 98-107. doi: 10.1177/0306396810396606.

Yahya, M., Kassir, J., & Hariri, E.-H. (2018). Unheard Voices: What Syrian Refugees Need to Return Home. Carnegie Middle East Center. https://carnegie-mec.org/2018/04/16/introduction-pub-76057. (Erişim Tarihi: 08 Aralık 2019)

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { spcd695850, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {195 - 230}, doi = {10.21560/spcd.vi.695850}, title = {MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ}, key = {cite}, author = {Buz, Sema and Korç, Sema} }
APA Buz, S , Korç, S . (2021). MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 21 (50) , 195-230 . DOI: 10.21560/spcd.vi.695850
MLA Buz, S , Korç, S . "MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 (2021 ): 195-230 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/spcd/issue/61117/695850>
Chicago Buz, S , Korç, S . "MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 (2021 ): 195-230
RIS TY - JOUR T1 - MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ AU - Sema Buz , Sema Korç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21560/spcd.vi.695850 DO - 10.21560/spcd.vi.695850 T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 230 VL - 21 IS - 50 SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - doi: 10.21560/spcd.vi.695850 UR - https://doi.org/10.21560/spcd.vi.695850 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ %A Sema Buz , Sema Korç %T MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ %D 2021 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V 21 %N 50 %R doi: 10.21560/spcd.vi.695850 %U 10.21560/spcd.vi.695850
ISNAD Buz, Sema , Korç, Sema . "MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 / 50 (Mart 2021): 195-230 . https://doi.org/10.21560/spcd.vi.695850
AMA Buz S , Korç S . MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2021; 21(50): 195-230.
Vancouver Buz S , Korç S . MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2021; 21(50): 195-230.
IEEE S. Buz ve S. Korç , "MÜLTECİLERE YÖNELİK KALICI ÇÖZÜMLERDEN BİRİ OLARAK GÖNÜLLÜ GERİDÖNÜŞ", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, c. 21, sayı. 50, ss. 195-230, Mar. 2021, doi:10.21560/spcd.vi.695850