Türkiye'de gazi ve şehit ailelerine sağlanan sosyal haklar ve gazi ve şehit aileleri bilgi bankası oluşumunun sağlanmasında Batman ili örneği

Akademik literatürde pek değinilmeyen bir konu olarak Türkiye’de gazi ve şehit ailelerine sağlanan sosyal politikaları dile getirmek ve geliştirilebilecek yeni sosyal politikalara dikkat çekmek amacıyla yapılan bu çalışma sayesinde Türkiye’de gazi ve şehit aileleri, sahip oldukları haklar konusunda genel bilgi sahibi olacaktır. Devlet tarafından kanunlarla belirlenen ve uygulanan haklar konusunda gazi ve şehit ailelerinin bilgi sahibi olmaması, maalesef onların bu haklardan tam olarak yararlanamaması demektir. Gazi ve şehit ailelerinin bu bilgi eksikliğinin giderilmesinde bilgi teknolojileri büyük öneme sahiptir. Bilgi teknolojilerinin kullanımı, bu bilgi eksikliğinin giderilmesinden ziyade gazi ve şehit ailelerine yönelik politika uygulama görevine sahip kamu kurum/kuruluşlarının daha hızlı ve daha kaliteli hizmet etmesini sağlayacaktır. Pilot olarak Batman ilinde uygulanan ve geliştirilme aşamasında olan Gazi ve Şehit Aileleri Bilgi Bankası Projesi ile tüm Türkiye’deki gazi ve şehit ailelerinin herhangi bir kamu kurumuna başvuru yapmaksızın sahip oldukları haklardan otomatik olarak yararlanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Social rights provided to war veterans and martyr’s families in Turkey: The Sample of Batman province on creation of data bank of war veteran’s and martyr’s families

Social rights which are provided to war veterans and martyrs’ families is a subject that is not taken part well enough in academic literature. The purposes of this study are talk about and call attention to these social rights, so that war veterans and martyrs’ families will be able to have general information about them. Having no information about social rights means not to be able to precisely benefit from these rights which are ruled and applied by the government for families of war veterans and martyrs. Information Technologies (IT) have big importance on elimination of this lack of information. Using IT will provide oppurtunity to the public institutions, which are responsible to generate and apply policies for war veterans and martrys’ families, to offer faster and more quality service; rather than dissolving lack of information problem of war veterans and martyrs’ families. In this article we will also try to explain a sample project from the province of Batman in Turkey. The aim of this project is provide an automatic system that war veterans and martyrs’ families can have their rights without any request to the public institutions.

Kaynakça

Altınsır, Serdar (2002), “Kavram Kargaşalığı Nelere Yol Açıyor”, Gaziler Dergisi, Yıl 19, Sayı 129, s. 21.

Seyyar, Ali, Yunus Köleoğlu (2010), Sosyal Politikalar Açısından Gaziler ve Şehit Aileleri, Lalezar Kitabevi, İstanbul.

Sözen, Şevki, Haluk İnce, Fatih Dikici, Demirhan Dıraçoğlu, Nurhan İnce (2009), “Maluliyet (Meslekte Çalışma Gücü Kayıplarının) Hesaplanması”, Klinik Gelişim, Cilt:22, No:1.

Genelkurmay Başkanlığı (01.07.2012), “Muharip Gazilere Sağlanan Haklar”, http://www.tsk.tr/2_genel_bilgiler/2_3_ sehit_varislerine_ve_malul_gazi_ personele_saglanan_haklar/Muharip_ Gazilere_Saglanan_Haklar.htm.

Genelkurmay Başkanlığı (03.07.2012), Şehit Aileleri ile Gazilere Sağlanan Haklar, http:// www.tsk.tr/3_basin_yayin_faaliyetleri/3_4_ tsk_haberler/2011/tsk_haberler_51.htm.

Jandarma Genel Komutanlığı (01.07.2012), Terörle Mücadele Kapsamındaki Görevlerde Yaralanan/ Sakatlanan Personele Sağlanan Haklar Broşürü, http://www.jandarma.tsk.tr/ personel/yaralananic.htm.

Köleoğlu, Yunus (01.07.2012), Gazilere Dönük Sosyal Politikalar (Yüksek Lisans Ödevi), http://www. sosyalsiyaset.net/documents/gazilere_ donuk_sosyal_pol.htm.

TDK Büyük Türkçe Sözlük (01.07.2012), Özgecilik, http://tdkterim.gov.tr/?kelime= %F6zgecilik&kategori=terim&hng=md.

TSK Mehmetçik Vakfı (01.07.2012), “Yardım Çeşitleri ve Miktarları”, http:// www.mehmetcik.org.tr/yardim_plani_ ve_yardim_cesitleri.html.

Kaynak Göster