Sosyal Güvenlik Alanında Ab Katılım Öncesi Mali Yardımları

Türkiye ile Avrupa Birliği’nin (AB) ilişkilerinin tarihi, 12 Eylül 1963tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’na kadar uzanmaktadır. Yarımasırlık bu süre içinde birçok önemli gelişme olmuştur. Bugün Türkiye,AB’ye üyelik müzakerelerini sürdürmekte olan aday ülke konumundadır.AB’ye üye olmak için başvurmuş ve resmi olarak adaylığı tanınmışülkelere AB tarafından özel mali destekler verilmektedir. 1999 yılıHelsinki Zirvesinde adaylık statüsü kazanan Türkiye “Katılım ÖncesiYardım Aracı” (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) adı verilenartırılmış bir mali yardımdan faydalanmaktadır. Türkiye, 2001 yılındanberi “Türk Mali Aracı” kapsamında, 2007 yılından itibaren ise IPAkapsamından olmak üzere AB’den katılım öncesi destek almaktadır.Bu çalışmada, AB’den IPA kanalıyla alınan yardımların sosyal güvenlikboyutu ele alınacaktır. AB projelerine kaynaklık eden IPA belgelerininsosyal güvenliğe yaklaşımı ortaya konulmaya çalışılacak ve sosyalgüvenlik alanında proje yapılabilecek alanlar belirtilecektir.

The history of Turkey and European Union relations lies to Ankara Agreement which was signed in 1963. Lots of developments have been 1 *Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Strateji Geliştirme Başkanlığı, eerdogan2@sgk.gov.troccurred during this half century timeline. Today, Turkey is a candidate country which is negotiating full membership with EU. Special financial aid is being made by EU to countries which have been applied and

Kaynakça

BİLİCİ Nurettin, Avrupa Birliği ve Türkiye, Seçkin Yayınevi, Güncelleştirilmiş 5. Baskı, Ankara 2012

Avrupa Birliği Bakanlığı, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=5 (Erişim Tarihi: 23.09.2013)

AB Bakanlığı, Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri, SEI rehberi, , 2012, http://92.45.27.73/sei/images/ userManuals/Guide%20for%20SEI.pdf

AB Bakanlığı, Çok-Yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD) 2011-2013, AB

Bakanlığı Gayrı Resmi Türkçe Çeviri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, http://www.avrupa.info.tr/tr/ab- ve-turkiye.html (E.T. 20.09.2013)

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, http://www.avrupa.info.tr/tr/ ab-mali-destegi/neden-ab-mali-destegi/ueyelik-kriterleri-kopenhag- kriterleri.html Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, http://www.avrupa.info.tr/tr/ fundingopportunities/priorities.html (E.T. 20.09.2013)

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, http://www.avrupa.info.tr/tr/ funding-opportunities/how-to-apply.html (E.T. 21.09.2013)

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, http://www.avrupa.info.tr/tr/ avrupa-takimi/nasil-uygulanir/hizmet-soezlesmeleri.html (E.T. 20.09.2013)

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, http://www.avrupa.info.tr/tr/ avrupa-takimi/nasil-uygulanir/supply-contracts.html (E.T. 20.09.2013)

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, http://www.avrupa.info.tr/tr/ avrupa-takimi/nasil-uygulanir/hibeler.html (E.T. 20.09.2013)

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, http://www.avrupa.info.tr/tr/ avrupa-takimi/nasil-uygulanir/eslestirme.html (E.T. 20.09.2013)

Avrupa Komisyonu, http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm (E.T. 13.09.2013)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, http://ikg.gov.tr/web/ (E.T. 03.09.2013)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Program Taslağı, Gayrı Resmi Türkçe Çevirisi, http://ikg. gov.tr/Portals/0/IKGOPv3TR.pdf European Commission, European Commission proposal for the 2014- 2020 Multiannual Financial Framework, http://ec.europa.eu/budget/ library/biblio/publications/2011/mff2011/MFF_2011_en.pdf

European Commission A new focus to EU assistance for enlargement, ,2009http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/publication/ipa_ brochure_2009_en.pdf

European Commission, Multi-Annual Indicative Financial Framework For do?uri=COM:2009:0543:FIN:EN:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

Ministry of Labour and Socıal Security Republic of Turkey, Human Resources Development, Operational Programme, http://ikg.gov.tr/ Portals/0/Revised%20HRD%20OP3.pdf

Kaynak Göster

Bibtex @ { sosyalguvence172308, journal = {Sosyal Güvence}, issn = {2146-5649}, eissn = {2687-332X}, address = {}, publisher = {Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği}, year = {2013}, volume = {0}, pages = {50 - 89}, doi = {}, title = {Sosyal Güvenlik Alanında Ab Katılım Öncesi Mali Yardımları}, key = {cite}, author = {ERDOĞAN, Eyüp} }
APA ERDOĞAN, E . (2013). Sosyal Güvenlik Alanında Ab Katılım Öncesi Mali Yardımları. Sosyal Güvence , 0 (4) , 50-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyalguvence/issue/16497/172308
MLA ERDOĞAN, E . "Sosyal Güvenlik Alanında Ab Katılım Öncesi Mali Yardımları". Sosyal Güvence 0 (2013 ): 50-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyalguvence/issue/16497/172308>
Chicago ERDOĞAN, E . "Sosyal Güvenlik Alanında Ab Katılım Öncesi Mali Yardımları". Sosyal Güvence 0 (2013 ): 50-89
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Güvenlik Alanında Ab Katılım Öncesi Mali Yardımları AU - Eyüp ERDOĞAN Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Sosyal Güvence JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 89 VL - 0 IS - 4 SN - 2146-5649-2687-332X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Güvence Sosyal Güvenlik Alanında Ab Katılım Öncesi Mali Yardımları %A Eyüp ERDOĞAN %T Sosyal Güvenlik Alanında Ab Katılım Öncesi Mali Yardımları %D 2013 %J Sosyal Güvence %P 2146-5649-2687-332X %V 0 %N 4 %R %U
ISNAD ERDOĞAN, Eyüp . "Sosyal Güvenlik Alanında Ab Katılım Öncesi Mali Yardımları". Sosyal Güvence 0 / 4 (Ağustos 2013): 50-89 .
AMA ERDOĞAN E . Sosyal Güvenlik Alanında Ab Katılım Öncesi Mali Yardımları. Sosyal Güvence. 2013; 0(4): 50-89.
Vancouver ERDOĞAN E . Sosyal Güvenlik Alanında Ab Katılım Öncesi Mali Yardımları. Sosyal Güvence. 2013; 0(4): 89-50.