SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İŞÇİ KONFEDERASYONLARININ TWİTTER ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: HOLLANDA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Öz Twitter, her gün 500 milyondan fazla paylaşımın yapıldığı ve 340 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan popüler sosyal medya platformları arasında yer almaktadır. 2011’den sonra dünyanın birçok yerinde Twitter üzerinden örgütlenerek başlatılan toplumsal olaylar, Twitter’ın diğer sosyal medya platformlarına kıyasla daha politik bir içeriğe sahip olmasına neden olmuştur. Twitter’ın bu görece politik yapısı sendikaların da dikkatini çekmiştir. Sendikalar da son yıllarda Twitter’a ilgi göstererek, propaganda, ulusal ve uluslararası sendikal dayanışma, kamuoyu oluşturma gibi birçok faaliyette Twitter’ı bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada, Hollanda ve Türkiye’de faaliyet gösteren dört farklı işçi konfederasyonunun Twitter’daki etkinlikleri, sosyal ağ analizi yöntemi ile karşılaştırmalı olarak analiz edilerek, bu örgütlerin sendikal faaliyetlerde Twitter’ı kullanabilme becerileri ve olanakları tartışılmıştır.

Kaynakça

AÇSHB (2020), https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/35790/2020-ocak.pdf, 21.05.2020.

Almagor, Raphael Cohen (2011), “Internet History”, International Journal of Technoethics, Sayı: 2(2), ss. 45-64.

Borgatti, Stephen & Cross, Rob (2003), “A Relational View of Information Seeking and Learning in Social Networks”, Management Science, Sayı: 44(4), ss. 432–445.

Breiger Ronald & Carley, Kathleen & Pattison, Philippa (2003), Dynamic Social Network Modeling and Analysis: Workshop Summary and Papers, Washington: The National Academies Press.

CNV (2020), “About the National Federation of Christian Trade Unions in the Netherlands”, https://www.cnv.nl/english/, 23.05.2020.

DİSK (2020), “Hakkımızda”, http://disk.org.tr/hakkimizda/, 22.05.2020.

FNV (2020), “About The FNV”, https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/english/about-the-fnv/about-the-fnv, 24.05.2020.

Freeman, Linton (1979), “Centrality in Social Networks”, Social Networks, Sayı:1, ss. 215-239.

Fuchs, Christian (2015), Dijital Emek ve Karl Marx, Çev: Tahir Emre Kalaycı & Senem Oğuz, Ankara: Notabene Yayınları.

Gerbaudo, Paolo (2012), Tweets and the Streets Social Media and Contemporary Activism, London: Pluto Press.

Hawe, Penelope & Ghali, Laura (2008), “Use Of Social Network Analysis To Map The Social Relationships Of Staff And Teachers At School”, Health Education Research, Sayı: 23(1), ss.62-69.

Kemp, Simon (2020), “Digital 2020”, https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media, 25.05.2020.

Newman, Mark (2010), Networks: An Introduction, New York: Oxford University Press.

NodeXL (2012), “NodeXL: Network Overview, Discovery and Exploration for Excel”, https://archive.codeplex.com/?p=nodexl, 26.06.2018.

Otte, Evelien & Ronald Rousseau (2002), “Social Network Analysis: A Powerful Strategy, Also for the Information Sciences”, Journal of Information Science, Sayı: 28(6), ss. 442-453.

Panagiotopoulos, Panos & Barnett, Julie (2015), “Social Media in Union Communications: an International Study with UNI Global Union Affiliates”, British Journal of Industrial Relations, Sayı: 53(3), ss. 508-532.

Reuter T. & Cimiano P. 2012. “Event-based classification of social media streams”, Proceedings of the 2nd ACM International Conference on Multimedia Retrieval, Editör: Horace H. & Yong R. New York: Association for Computing Machinery.

Tang, L. & Liu, H. 2011. “Leveraging social media networks for classification”. Data Mining and Knowledge Discovery, Sayı: 23, ss. 447–478.

TÜRK-İŞ (2020), “Türk-İş Tarihi”, http://www.turkis.org.tr/TURK-IS-TARIHI-di160, 21.05.2020.

Wasserman, Stanley & Faust, Katherine (1994), Social Network Analysis Methods and Applications, New York: Cambridge University Press.

Yep, Jewelry & Shulman, Jason (2014), “Analyzing the library’s Twitter Network: Using NodeXL to Visualize Impact”, College & Research Libraries News, Sayı: 75(4), ss. 177-186.

Kaynak Göster

APA Sevgi, H . (2021). SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İŞÇİ KONFEDERASYONLARININ TWİTTER ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: HOLLANDA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Sosyal Güvence , 0 (18) , 374-396 . DOI: 10.21441/sosyalguvence.906967