Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi

Türkiye’de 2008 yılında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu sonrasıfiili hizmet süresi zammı yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemeile fiili hizmet süresi zammına tabi bir işte 5510 Sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılarla (c) bendikapsamında çalışan sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıprim oranında farklılaşmaya gidilmiştir. Yapılan bu çalışma ile bahsigeçen sigortalılar arasında fiili hizmet süresi zammı hususundakiayrışmanın etkisi incelenmiş ve bu ayrışmanın giderilmesi önerilmiştir.Ayrıca fiili hizmet süresi zammı alan sigortalıların emeklilik ödemesiile prim tahsilatı arasında aktüeryal denge oluşturulması durumundasosyal güvenlik sistemine yıllık 77 milyon TL ek gelir sağlanacağı tespitedilmiştir.

After the Social Security Reform which was entered into force in 2008, actual service term increment was rearranged in Turkey. Invalidity, old-age and survivors’ insurances premium rate of the insurance holders under the sub-paragraph (a) and (b) of the first paragraph of the 4th article in Law No. 5510 who are subject to actual service term increment was differentiated by this reform. In this article, the effects of this difference between the insurance holders who are subject to actual service term increment were examined and some proposals were suggested to overcome this difference. Furthermore, to create an actuarial balance between the long-term social security payments and insurance premiums, it is estimated that 77 million TL additional revenues will be collected to the social security system

Kaynakça

ÇAVUŞ, Hakan, “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Göre Fiili Hizmet Süresi Zammı”, Sosyal Diyalog Dergisi, Cilt:1 Sayı:1, 2007, s.44-51.

Yrd. Doç. Dr. ORAL İlhan, “5510 Sayılı Kanunun Fiili Hizmet Zammına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi”, Çimento İşveren Dergisi, Sayı:2 Cilt:23, 2009, s.20-44.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu http:// mevzuat.basbakanlık.gov.tr/Kanunlar.aspx (23/09/2013)

27/09/2008 Tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

30/07/2013 Tarihli ve 28723 Sayılı Resmi Gazete

Kaynak Göster

Bibtex @ { sosyalguvence172304, journal = {Sosyal Güvence}, issn = {2146-5649}, eissn = {2687-332X}, address = {}, publisher = {Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği}, year = {2013}, volume = {0}, pages = {4 - 17}, doi = {}, title = {Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi}, key = {cite}, author = {ALTINDAL, Ayça and ŞENTÜRK, Ferhat} }
APA ALTINDAL, A , ŞENTÜRK, F . (2013). Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi. Sosyal Güvence , 0 (4) , 4-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyalguvence/issue/16497/172304
MLA ALTINDAL, A , ŞENTÜRK, F . "Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi". Sosyal Güvence 0 (2013 ): 4-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyalguvence/issue/16497/172304>
Chicago ALTINDAL, A , ŞENTÜRK, F . "Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi". Sosyal Güvence 0 (2013 ): 4-17
RIS TY - JOUR T1 - Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi AU - Ayça ALTINDAL , Ferhat ŞENTÜRK Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Sosyal Güvence JF - Journal JO - JOR SP - 4 EP - 17 VL - 0 IS - 4 SN - 2146-5649-2687-332X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Güvence Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi %A Ayça ALTINDAL , Ferhat ŞENTÜRK %T Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi %D 2013 %J Sosyal Güvence %P 2146-5649-2687-332X %V 0 %N 4 %R %U
ISNAD ALTINDAL, Ayça , ŞENTÜRK, Ferhat . "Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi". Sosyal Güvence 0 / 4 (Ağustos 2013): 4-17 .
AMA ALTINDAL A , ŞENTÜRK F . Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi. Sosyal Güvence. 2013; 0(4): 4-17.
Vancouver ALTINDAL A , ŞENTÜRK F . Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi. Sosyal Güvence. 2013; 0(4): 17-4.