Trakea Leiomiyomu: Olgu sunumu

Histopatolojik olarak benzerlik göstermelerine rağmen trakeal tümörlere akciğer kanserlerinden 100 kat daha az rastlanılır. Trakeanın benign tümörleri malign tümörlerinden daha seyrektir. Astım bronşiyale nedeniyle tedavi alan 55 yaşında kadın hastanın bilgisayarlı toraks tomografisinde trakeanın 1/3 alt kesiminde 2,5 cm çapında kitle tespit edildi. Bronkoskopik biyopsi ile histopatolojik olarak leiomiyom tanısı alan hastaya, trakeotomi ile tümör eksizyonu ve trakeoplasti operasyonu uygulandı. Şu sırada hasta takibinin 51. ayında ve sağlıklıdır.

Leiomyoma of the Trachea: Case report

Despite the similarity of tracheal tumors and lung tumors, tracheal tumors are seen very rarely. Malignant tumors of the trachea are more common than benign tumors. Fifty five years old woman patient was treated for asthma for ten years. Computed tomography of thorax demostrated a 2.5 cm mass lesion which was located on lower one third of trachea. Bronchoscopic biopsy specimen was reported as leiomyoma. Tracheotomy with tumor excsion and tracheoplasty operation was performed. The patient has been followed up for 51 months and she is still healty.

Kaynakça

1. Shin-ichi Takeda, Taikichi Hashimoto, Takashi Kusu, Tomohiro Kawamura. Management and surgical resection for tracheobronchial tumors – institutional experience with 12 patients. Interact CardioVasc Thorac Surg 2007;6:484-489.

2. Henning A. Gaissert, , Hermes C. Grillo, M. Behgam Shadmehr. Uncommon Primary Tracheal Tumors. Ann Thorac Surg 2006;82:268-273.

3. Yael Refaely, Dov Weissberg. Surgical Management of Tracheal Tumors. Ann Thorac Surg 1997;64:1429-1432.

4. Shields T.W. Benign and Malign Tracheal Tumors. General Thoracic Surgery 6th Ed 2004:1061-81.

5. Takeda S, Hashimoto T, Kusu T, Kawamura T, Nojiri T. Management and surgical resection for tracheobrochial tumours instituonal experience of 12 patients. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2007;6:484-489.

6. Schneider P, Schirren J, Muley T, Ingolf Vogt-Moykopf. Primary tracheal tumors: experience with 14 rescted patients. Eur J Cardiothorac Surg 2001;20:12-18.

7. Bilgin S, Yilmaz A, Okur E, Düzgün S. Primary endobronchial leiomyoma: A case report. Tuberk Toraks 2004;52:272-274.

8. İnal M, Şahin Ş, Kaya G, Günday I. Trakeal Stenoz Sonrası Trakea Rezeksiyou: Olgu Sunumu. Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25:149- 151.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b364

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı alevlenme etkenleri ve solunum fonksiyon parametreleri ile ilişkisi

Ebru ERDEM, Mehmet Hamdi MUZ, Gamze KIRKIL, Teyfik TURGUT, FİGEN DEVECİ, HATİCE HANDAN AKBULUT

İnisyal bronkoskopik tedavi uygulanan tipik karsinoid tümör olgusu

Aydan MERTOĞLU, KENAN CAN CEYLAN, Naime TAŞDÖĞEN, Ali Kadri ÇIRAK, Nur YÜCEL

Uyku ile ilişkili solunum bozukluğu olan hastalarda pozitif hava yolu basıncı tedavisine uyumu bozan etkenler

Zeynep Zeren UÇAR, Serhan OLCAY, AHMET UĞUR DEMİR, Cenk KIRAKLI, Rıfat ÖZACAR

Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinde sigara, nargile, sarma tütün Kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve öğrencilerin sigara, nargile, sarma tütüne başlama ve sürdürme konusundaki görüşleri

HÜR HASSOY, Işıl ERGİN, Aslı DAVAS, Raika DURUSOY, Ali Osman KARABABA

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku

ÖNDER ÖZTÜRK

Gebelerde pulmoner tromboemboliye yaklaşım

Tülay KIVANÇ

İlköğretim çağındaki çocuklarda sigara ad ve logosunu tanıma oranlarında iki yıllık sürede saptanan farklılık

PERVİN KORKMAZ EKREN, Burcu BAŞARIK, Mustafa Hikmet ÖZHAN

Trakea Leiomiyomu: Olgu sunumu

KENAN CAN CEYLAN, Deniz AKPINAR, Ozan USLUER, Şaban ÜNSAL, Hakan POLAT, Zekiye Aydoğdu DİNÇ

Kriptojenik Organize Pnömoni: Farklı radyolojik görünümleri olan dört olgu

Tülay KIVANÇ, Zuhal Ünsal EKİCİ, Cemile Ruşina DOĞAN, Halil KIYICI, Füsun Ö. EYÜBOĞLU

Kapalı ortam hava kirliliğinin yarattığı sorunlar açısından yüksek riskli kadınlara verilen eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi

GÜLNAZ KARATAY, YELİZ AKKUŞ