Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlıkları ve nikotin bağımlılığı algıları

Amaç: Bu çalışma, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin sigara konusundaki tutum ve davranışlarını incelemek, sigara içiciliğinin sosyo-demografik özellikler ile ilişkisini araştırmak, nikotin bağımlılığı konusundaki subjektif değerlendirmeleri Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) ile karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda, GOP Üniversitesi bünyesindeki altı fakülteye bağlı 24 bölümdeki öğrencilere, demografik verilerini ve sigara alışkanlıklarını sorgulayan anket formu dağıtıldı. Sigara anket formu, altısı FNBT soruları, ikisi öğrencilerin alkol kullanımları ilgili olmak üzere, 26 sorudan oluşmaktaydı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 1870 öğrencinin %53?ü erkekti ve yaş ortalamaları 21.2±2 idi. Sigara içmeyi deneyenlerin %55?i ilk denemelerini 15 yaşına kadar, %87?si 18 yaşına kadar yapmıştı. Düzenli sigara içme yaygınlığı genel olarak %36, erkeklerde %46, kızlarda %24 idi ve fark anlamlıydı (p

Smoking habits and nicotine dependency perceptions of the students in Gaziosmanpasa University in Tokat

Aim: The aim of this study was to investigate the attitudes towards smoking, relations between smoking and demographic characters of students of Gaziosmanpaşa (GOP) University and compare their self perception of nicotine dependence and scores of Fagerström test for nicotine dependence (FTND). Material and methods: The study was conducted in 24 departments of six faculties of GOP University by a questionnaire which contains 26 questions about demographic characters, nicotine dependence and also alcohol consumption. Results: One thousand eight hundred seventy students were enrolled to the study and 53% of them were male. Mean age of the students was 21.2±2. Of the students, 55% has tried smoking before they were 15 years old and 87% before 18. Prevalance of current smokers was 36% (males 46%, females 24%, p<0.001). Of the smokers, 22% started to smoke in university. The ones who defined themselves as ?nicotine dependent? and the amount of cigarettes they smoke as ?many?, had significantly higher FTND scores. Growing in a house where family members smoke, having an educated mother, having poor school performance, and alcohol use were factors related with smoking. Furthermore, the ones whose mothers were smokers, were significantly more nicotine dependent. Conclusion: Since significant number of students begin to smoke in university, universities should be the primary target for anti-smoking campaigns. Students are able to perceive their nicotine dependence properly. Smoking mothers have negative influences on smoking of their children and their nicotine dependence.This is why importance of smoking mother should be particularly emphasized in anti-smoking campaigns.

Kaynakça

1. Sigara alışkanlıkları ve sigara ile mücadele kampanyası kamuoyu araştırması raporu, P‹AR. Ocak 1988.

2. Peto R, Lopez AD, Boreham J, et al. Mortality from smoking worlwide. Br Med Bull 1996;52:12-21.

3. Türk Kardiyoloji Derneği, Türkiye Kalp Raporu 2000, ‹stanbul: Yenilik Basımevi; 2000:11-17.

4. Williams GC, Cox EM, Kouides R, Deci EL. Presenting the facts about smoking to adolescents: eff ects of an autonomysupportive style. Arch Pediatr Adolesc Med 1999;153:959-964.

5. Ceylan E, Yanık M, Gencer M. Harran Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerin sigaraya karşı tutumlarını etkileyen faktörler. Toraks Dergisi 2005;6:144-150.

6. Metintaş S, Sariboyaci MA, Nuhoğlu S, et al. Smoking patterns of university students in Eskisehir, Turkey. Public Health 1998;12:261-264.

7. Gottlieb J. Smoking rises sharply among US university students. BMJ 1998;317:405.

8. Wechsler H, Rigotti NA, GledhillHoyt J, Lee H. Increased levels of cigarette use among collage students: a cause for national concern. JAMA 1998;280:1673-1678.

9. Önder R, Egemen A. Lise çağı gençliğinin sigara içme durumu. Türk Hij Den Biyol Derg 1987;44:121-130.

10. Kocabaş A. Orta dereceli okul öğrencilerinde sigara içme alışkanlığı. Ankara Tıp Mecmuası 1988;41:9-22.

11. Tümerdem Y, Ayhan B, Emekli U ve ark. İstanbul kentinde öğrenim gençliğinde sigara içme olayı etkinliklerinin araştırılması. Solunum II 1986;412-416.

12. Saltık A, Yılmaz T, Yorulmaz F. Edirne merkezinde 5100 orta-lise öğrencisinde sigara içme davranışı ve Spielberger testi ile ölçülen kaygı düzeyinin incelenmesi. Ege Tıp Dergisi 1992;31:53-59.

13. Use of cigarettes and other tobacco products among students aged 13-15 years worldwide, 1999-2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006;55:553.

14. Akcay S. Sigara bırakma tedavileri. Çöplü L, Kaya A, (editörler). Solunum Hastalıkları. Poyraz Tıbbi Yayıncılık, Ankara 2007.110- 116.

15. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi. İstanbul; 1997 Kasım 7-8.

16. Uysal MA, Kadakal F, Karşıdağ FÇ, et al. Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks 2004;52:115-121.

17. fiahin EM, Özer C, Çakmak H, ve ark. Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme ve bırakma durumları. Trakya Univ Tip Fak Derg 2007;24:209-212.

18. Tümerdem Y, Ayhan B, Özsüt H. Orta ve Yüksek Öğrenim Gençleri ve Alkol Kullanımı, XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Marmaris; 1986:22-26.

19. Yiğit F, Khorshid L. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi 2006;7:24-30.

20. Özen fi, Arı M, Gören S, ve ark. Tıp fakültesi birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinde sigara ve alkol kullanım sıklığı. Anatolian Journal of Psychiatry 2005;6:92-98.

21. Moore RD, Mead L, Pearson TA. Youthful precursors of alcohol abuse in physicians. Am J Med 1990;88:332-336.

22. Manwell LB, Ignaczak M, Czabala JC. Prevalence of tobacco and alcohol use disorders in Polish primary care settings. Eur J Public Health 2002;12:139-144.

23. Şay BR, Hu FB, Richardson J. Psychosocial predictors of different stages of cigarette smoking among high school students. Preventive Medicine 1998;27:9-18.

24. Skinner WF, Massey JL, Krohn MD, Lauer RM. Social inşuences and constraints on the initiation and cessation of adolescent tobacco use. J Behav Med 1985;8:353-375.

25. Göksel T, Cirit M, Bayındır Ü. İzmir ili lise öğrencilerinin sigara alışkanlığını etkileyen faktörler. Toraks Dergisi 2001;2:49-53.

26. Çelik P, Esen A, Yorgancıoğlu A, ve ark. Manisa ilinde lise öğrencilerinin sigaraya karşı tutumları. Toraks Dergisi 2000;1:61-66.

27. Buller DB, Borland R, Woodal WG, et al. Understanding factors that inşuence smoking uptake. Tob Control 2003;12(Suppl 4):16-25.

28. Piko BF, Luszczynska A, Gibbons FX, Tekozel M. A culturebased study of personal and social inş uences of adolescent smoking. Eur J Public Health 2005;15:393-398.

29. Keskinoğlu P, Karakuş N, Pıçakçıefe M ve ark. İzmir’de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal öğrenmenin etkisi. Toraks Dergisi 2006;7:190-195.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

34876