Pnömotoraks olmaksızın pnömomediastinum ve derialtı amfizemi gelişen bronş astması olgusu

Astmatik bronkospazm, fiziksel aktivite, şiddetli öksürük ve kusmalara bağlı olarak; artmış alveoler ve intrabronşiyal basınç pnömomediastinum ve derialtı amfizemine yol açabilmektedir. Sağlıklı adölesanlarda ve genç erişkinlerde göğüs ağrısı ayırıcı tanısında pnömomediastinum da düşünülmelidir. Bu olguların tanısında akciğer grafisi ve bilgisayarlı toraks tomografisi (BTT) yeterlidir. Olgumuz; astım tanılı, 68 yaşında erkek hasta, yoğun öksürük sırasında aniden gelişen şiddetli göğüs-sırt ağrısı ve dispne ile başvurdu. Akciğer grafisi normal olup; göğüs ağrısının şiddetli olması nedeniyle çekilen BTT?de; sol hemitoraksta, pnömomediastinum, derialtı amfizemi ve sol 8. kosta posterior bölümünde fraktür izlendi. İlginç olarak; pnömotoraks veya hemotoraks yoktu.

Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema without pneumothorax in an asthmatic patient

Pneumomediastinum with subcutaneous emphysema is caused by a sustained increase in the alveolar and intrabronchial pressure due to asthmatic bronchospasm, physical activity and excessive coughing or vomiting. Pneumomediastinum should be considered in the differantial diagnosis of chest pain in healthy adolescents and young adults. Chest X-ray and computerized tomography (CT) were diagnostic in all cases. A 68-year-old asthmatic male was admitted to our department with sudden onset, severe chest and back pain and dyspnea that developed during excessive coughing. The chest X-ray was normal. CT of the thorax, when performed, revealed the diagnosis of pneumomediastinum and subcutaneous emphysema and a fracture on the 8th rib posteriorly. Interestingly there was neither pneumothorax nor haemothorax.

Kaynakça

1. Chu CM, Leung YY, Hui JYH, et al. Spontaneous pneumomediastinum in patients with severe acute respiratory syndrome. Eur Respir J 2004; 23: 802- 4.

2. Kogan I, Celli BR. Pneumomediastinum in a 63-year-old woman with asthma exacerbation. Chest 2000; 117:1778- 81.

3. Levine AJ, Drew S, Rees GM. ‘Ecstasy’ induced pneumomediastinum. Journal of the Royal Society of Medicine 1993; 86: 232- 3.

4. Newcomb AE, Clarke CP. Spontaneous pneumomediastinum: A benign curiosity or a significant problem? Chest 2005; 128: 3298- 302.

5. Küçükosmanoğlu O, Karakoç GB, YılmazM, et al. Pneumomediastinum and pneumopericardium: unusual and rare complications of asthma in a 4 years old girl. Allergol Immunopathol 2001; 29: 28- 30.

6. Mumford AD, Ashkan K, Elborn S. Clinically significant pulmonary barotrauma after inflation of party ballons. BMJ 1996; 313: 1619- 21.

7. Meron G, Kurkciyan KTI. Self induced subcutaneous emphysema and pneumomediastinum. Chest 2002; 122: 386. (letter)

8. Zylak CM, Standen JR, Barnes GR, Zylak CJ. Pneumomediastinum revisited. Radiographics 2000; 20: 1043-57.

9. Damore DT, Dayan PS.Medical causes of pneumomediastinum in children. Clin Pediatr 2001; 40: 87- 91.

10. Freixinet J, Garcia F, Rodriguez PM, et al. Spontaneous pneumomediastinum long term follow up. Respir Med 2005; 99: 1160- 3.

11. Fajardo LL. Association of spontaneous pneumomediastinum with substance abuse. West J Med 1990; 152:301- 4.

12. Butler KH, Swencki SA. Chest pain: a clinical assessment. Radiol Clin North Am 2006; 44: 165-79.

13. Hanak V, Hartman TE, Ryu JH. Cough induced rib fractures. Mayo Clin Proc 2005; 80: 879- 82.

14. Lopez PelaezMF, Roldan J,Mateo S. Cervical emphysema, pneumomediastinum and pneumothorax following selfinduced oral injury. Chest 2001; 120: 306- 9.

15. Abolnik I, Lossos IS, Breuer R. Spontaneous pneumomediastinum. A report of 25 cases. Chest 1991; 100: 93- 5.

16. Miura H, Taira O, Hiraguri S, et al. Clinical features of medical pneumomediastinum. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2003; 9: 188- 91.

17. Leo F, Solli P, Veronesi G, et al. Efficacy of microdrainage in severe subcutaneous emphysema. Chest 2002; 122: 1499. (letter)

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b439

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tüberkülozlu asker hastaların 2005 yılı tedavi sonuçları

Faruk ÇİFTÇİ, Ali KUTLU, Ogün SEZER, Erkan BOZKANAT, Zafer KARTALOĞLU

Plevral efüzyonlarda sıvı miktarı ile etyolojinin ilişkisi

Nesrin KIRAL, Ali FİDAN, Gülşen SARAÇ, Elif TORUN, Muharrem TOKMAK, Benan ÇAĞLAYAN

Pulmoner sarkoidoziste tanı yöntemleri

Hüseyin Cem TİGİN, Murat KIYIK, Naciye MUTLU, Ebru ARTAN, Tunç KARADELİ, Ayşin DURMAZ, Hayati ÖZYURT, Sadettin ÇIKRIKÇIOĞLU

Nadir bir dispne nedeni:Over hiperstimülasyon sendromuna bağlı bilateral plevral efüzyon

NEŞE DURSUNOĞLU, Erkan ALATAŞ, ERHAN UĞURLU, Fatma EVYAPAN

Sarkoidozda evrelere göre klinik özellikler ve tanı yöntemleri: 55 olgunun değerlendirilmesi

Nazan ŞEN, Hilal ERMİŞ, Meltem KARATAŞLI

Bronş atrezisi ile karışabilecek bronkojenik kist olgusunda dijital grafi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları: Olgu sunumu

ŞADİYE NURAY KADIOĞLU VOYVODA, GONCA ERBAŞ, Ruken YĞKSEKKAYA, Levent AĞGÜNLÜ, Mehmet ARAÇ

Pnömotoraks olmaksızın pnömomediastinum ve derialtı amfizemi gelişen bronş astması olgusu

ENDER LEVENT, NESRİN SARIMAN

Dopamin agonistlerinin önemli bir yan etkisi: Akciğer fibrozu

GÜLÇİN BENBİR ŞENEL, Sevtap Sipahi DEMİRKÖK, Sibel ERTAN

Tüberküloz tanısı konan hastalarımızın tanı yöntemleri ve klinik, epidemiyolojik özellikleri

Şevket ÖZKAYA, Alper AKGÜNEŞ

Akciğer kanseri ve fatal hemoptizi

Melih BÜYÜKŞİRİN, Adnan Kazım USALAN, Gülru Erbay POLAT, Gültekin TİBET