Nadir bir dispne nedeni:Over hiperstimülasyon sendromuna bağlı bilateral plevral efüzyon

Over hiperstimülasyon sendromu (OHSS) ovülasyon indüksiyonunun en nadir görülen fakat en ciddi seyreden komplikasyonudur. OHSS, çok farklı klinik ve laboratuvar tabloları ile karşımıza çıkabilir. OHSS kadın doğum kliniklerinde yakından tanınmasına rağmen göğüs hastalıkları klinisyenleri tarafından çok nadir görülmektedir. İnfertilite için her geçen gün daha sık olarak uygulanmaya başlanan yeni tedaviler nedeniyle göğüs hastalıkları klinisyenlerinin bu sendromun pulmoner komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olmaları tanı ve tedavi yönünden büyük önem taşımaktadır. Kliniğimizce OHSS tanısıyla Kadın Doğum kliniğinden devralınıp takip edilen bir olguyu sunarak, plevral sıvıların nadir görülen nedenlerinden biri olan OHSS?nu tartışmayı amaçladık.

A rare cause of dyspnea: Bilateral pleural effusions due to ovarian hyperstimulation syndrome

Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is the least prevalent, but the most serious complication of ovulation induction. OHSS is a syndrome in which induction of ovulation results in a wide spectrum of clinical and laboratory symptoms and signs. Although this syndrome is well recognized by obstetricians, as reflected in the gynecologic literature, there is limited information, disseminated among chest physicians. Due to the increased use of therapeutic strategies for infertility, the pulmonary complications of this syndrome should be suspected on clinical grounds and identified early to allow for more appropriate diagnosis and management. We aimed to disscuss OHSS as a rare etiology for pleural effusions by presenting our case.

Kaynakça

1. Schenker JG, Weinstein D. Ovarian hyperstimulation syndrome: a current survey. Fertil Steril 1978; 30: 3255.

2. Schenker JG. Ovarian hyperstimulation syndrome. In: Wallach EE, Zacur HA, editors. Reproductive medicine and surgery. St Louis: Mosby, l995: 649.

3. Golan A, Ron El R,Herman A, et al.Ovarian hyperstimulation syndrome: An update review. Obstet Gynecol Surv 1989; 44: 430- 40.

4. Delvigne A, Demoulin A, Smitz J, et al. The ovarian hyperstimulation syndrome in in vitro fertilization; A Belgian multicentric study; clinical and biological features. Hum Reprod 1993; 8: 1353- 60.

5. Elchalal U, Schenker J. The pathophysiplogy of ovarian hyperstimulation syndrome: Views and ideas. Hum Reprod 1997; 12: 1129- 37.

6. Alataş E, Alataf lÖ, Kasapoğlu E. Effect of ovulation induction on liver histopathology and functions in an experimental model of ovarian hyperstimulation syndrome. Med Sci Res 1995; 24: 629- 30.

7. Levin MF, Kaplan BR, Hutton LC. Thoracic manifestations of ovarian hyperstimulation syndrome. Canad Assoc Radiol J 1995; 46: 23- 6.

8. Man A, Schwarz Y, Greif J. Pleural effusion as a presenting symptom of ovarian hyperstimulation syndrome. Eur Respir J 1997; 10: 2425- 6.

9. Goldsman MP, PedramA, Dominguez CE, et al. Increased capillary permeability induced by human follicular fluid: a hypothesis for an ovarian origin of the hyper stimulation syndrome. Fertil Steril 1995; 63: 268- 72.

10. Abramov Y, Barak V, Nisman B, Schenker JG. Vascular endothelial growth factor plasma levels correlate to the clinical picture in severe ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil Steril 1997; 67: 261- 4.

11. Ravel A, Barak V, Lavy Y, et al. Characterization of intraperitoneal cytokines and nitrites in women with severe OHSS- a multicenter study. Fertil Steril 1996; 66: 66- 71.

12. Alataş E.Ovaryan hiperstimulasyon sendromu ve sitokinler. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1999; 5:26- 33.

13. Alataş E, Alataş Ö, Çolak Ö. Ovaryan hiperstimulasyon sendromunda ortaya çıkan asit oluflumunda overin katkısı. Türk Fertilite Dergisi 1999; 1: 50- 4.

14. Navot D, Bergh PA, Laufer N. Ovarian hyperstimulation syndrome in novel reproductive technologies: prevention and treatment. Fertil Steril 1992; 58: 249- 61.

15. RodenS, JuvinK,Homasson JP, Israël-BietD.Anuncommon etiology of isolatedpleural effusion theovarian hyperstimulation syndrome. Chest 2000; 118: 256- 8.

16. Alataş F, Uçgun i, Moral H, ve ark. Over hiperstimülasyon sendromuna bağlı plevra sıvısı. Tüberküloz ve Toraks 2003; 51: 48- 51.

17. Calvo Romero JM, Lima Rodriguez EM. Bilateral pleural effusion and ascites in the ovarian hyperstimulation syndrome. 2004; 11: 348- 50.

18. Schenker JG. Clinical aspects of ovarian hyperstimulation syndrome. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 1999; 85: 13- 20.

19. Rinaldi ML, Spirtos NJ. Chest tube drainage of pleural effusion correcting abdominal ascites in a patient with severe ovarian hyperstimulation syndrome: a case report. 1995; 63: 1114- 7.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.2b453

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pulmoner sarkoidoziste tanı yöntemleri

Hüseyin Cem TİGİN, Murat KIYIK, Naciye MUTLU, Ebru ARTAN, Tunç KARADELİ, Ayşin DURMAZ, Hayati ÖZYURT, Sadettin ÇIKRIKÇIOĞLU

Akciğer lezyonlarında transbronşial iğne aspirasyonunun tanı değeri

Zeliha ARSLAN, Ahmet ILGAZLI, Kürşat YILDIZ, Meryem BAKIR, Sibel ARSLAN

Dopamin agonistlerinin önemli bir yan etkisi: Akciğer fibrozu

GÜLÇİN BENBİR ŞENEL, Sevtap Sipahi DEMİRKÖK, Sibel ERTAN

Tüberkülozlu asker hastaların 2005 yılı tedavi sonuçları

Faruk ÇİFTÇİ, Ali KUTLU, Ogün SEZER, Erkan BOZKANAT, Zafer KARTALOĞLU

Bronş atrezisi ile karışabilecek bronkojenik kist olgusunda dijital grafi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları: Olgu sunumu

ŞADİYE NURAY KADIOĞLU VOYVODA, GONCA ERBAŞ, Ruken YĞKSEKKAYA, Levent AĞGÜNLÜ, Mehmet ARAÇ

Radyolojik olarak aortu invaze eden solit kitle görünümlü sarkoidoz

Okan SOLAK, Hıdır ESME, Murat SEZER, Fatma FİDAN, Mehmet ÜNLÜ

Sarkoidozda evrelere göre klinik özellikler ve tanı yöntemleri: 55 olgunun değerlendirilmesi

Nazan ŞEN, Hilal ERMİŞ, Meltem KARATAŞLI

Akciğerin dev hidatik kisti: 24 olgunun analizi

Ufuk ÇOBANOĞLU, Ufuk YALÇINKAYA

Plevral efüzyonlarda sıvı miktarı ile etyolojinin ilişkisi

Nesrin KIRAL, Ali FİDAN, Gülşen SARAÇ, Elif TORUN, Muharrem TOKMAK, Benan ÇAĞLAYAN

Tüberküloz tanısı konan hastalarımızın tanı yöntemleri ve klinik, epidemiyolojik özellikleri

Şevket ÖZKAYA, Alper AKGÜNEŞ