Majör batın cerrahisi sonrası gelişen Candida albicans pnömonisi: olgu sunumu

Hematojenyayılım. sonucu gelişen Candida pnömonisinde, predispozan faktörlerin rolü önemlidir. Bunlar arasında aşağıda sunacağımız hastamızda da olduğu gibi kanser, gastrointestinal cerrahi işlemler ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ön sıralarda gelir. Fungal infeksiyonlar açısından riskli hastalar, tanı koymadaki zorluklar ve tedavi gecikmesini önlemek amacıyla dikkatli takip edilmelidir. Bu yazımızda, rektum adenokarsinoma nedeniyle total mezorektal eksizyon operasyonu uygulanan bir hastada postoperatif gelişen ve hematojen yayılım sonucu akciğerde bilateral infiltrasyonla seyreden Candida pnömonisi olgusu sunulmuştur.

A Canadida albicans pneumonia which developed after major abdominal surgery: a case report

Predisposing factors are very important in Candida pneumonia which results from hematogenous spread. As seen in our patient presented below, malignancy, surgery in the gastrointestinal system and usage of antibiotics of wide spectrum take place firstly. The patients who have risks for fungal infections, should be examined carefully to avoid treatment delay and diagnostic difficulties. In our article, we present a case who had Candida pneumonia with bilateral infiltrations, which developed after low anterior resection for rectum adenocarcinoma and resulted from hematogenous spread.

Kaynakça

1. Ebiary M, Torres A, Fabregas N, et al. Significance of the isc.iıtion of Candida species from respiratory samples in critically ill, non-neutropenic patients. Am J Respir Crit Care Med 1997; 156: 583- 90.

2. Kuan-Yu Chen, Shian Chin Ko, Po-Ren Hsueh, et al. Pulmonary fungal infection. Chest 2001; 120: 177-84.

3. Palabıyıkoğlu i, Oral M, Tulunay M. Mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarının endotrakeal aspiratianndan Candida izolasyonunun önemi. Infeksiyon Dergisi 2000; 14:53-6.

4. ShiannnChin Ko, Kuan Yu Chen, Po-ren Hsueh, et al. Fungal empyema thoracis, an emerging clinical entity. Chest 2000; 117: 1672-8

5. Kauffman CA, Lynch JP. Fungal pneumonia In: Parsons PE, HeffnerJE, eds. Pulmonary respiratory therapy secrets. Philadelphia, Hanley&Belfus inc. Medical publishers, 1996; 150- 9.

6. Unhua Tan, Xiaonan Sun, Xiongkai Zhu, et al. Epidemiology of nosocomial pneumonia in infants after cardiac surgery. Chest 2004; 125:410-7.

7. Dean DA Burchard KW. Fungal infection in surgical patients. AmJSurg 1996; 171:374-82.

8. Hitit G, Göktaş P, Karagül E ve ark. Bir dissemine kandidoz olgusu, infeksiyon Dergisi 2001; 15: 379- 83.

9. Haron. E, Vartivarian S, Anaissie E, et al. Primary Candida pneumonia: experience at a large cancer center and review of the literature. Medicine 1993; 72:137- 42.

10. Kocabay G, Aydın S, Tiryaki B, ve ark. Candida kefyr ile oluşan pnömoni. 1st Tıp Fak. Derg 2005; 68: 26- 8.

11. Edwards JE. Invasive Candida infections: evolution of a pathogen. N Engl J Med 1991; 324: 1060- 62.

12. Edwards Jr JE. Candida species. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and practice of infectious disease. New York: Churchill Livingstone; 1995: 2288-306.

13. Uzun Ö. Kanser hastalarında görülen fungal infeksiyonlar. Flora 1998; 3{Suppl 1): 14- 24.

14. Uzun Ö. Fungal pnömoniler. İn: Ekim N, Uçan ES, eds. Solunum sistemi infeksiyonları. Ankara Toraks Kitapları 2001:272-3.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b361

Sayıdaki Diğer Makaleler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda klinik özellikler

OĞUZHAN OKUTAN, Dilaver TAŞ, Hatice KAYA, Zafer KARTALOĞLU

Pulmoner langerhans hücreli histiyositoz: sigaranın bıraktırılması ile akciğer lezyonları düzelen bayan olgu

Arzu ERTÜRK, Ebru ÜNSAL, Meral GÜLHAN, Sema CANBAKAN, Müjgan GÜLER, Ebru ÇAKIR, Erkmen Şakir GÜLHAN, Nermin ÇAPAN

Bronşektazili 15 olguda monosit ve granülosit fagositoz ve oksidatif patlama fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Meral GÜLHAN, Ebru ÜNSAL, Ali ŞENGÜL, Aysel PEKEL, Nermin ÇAPAN

Genç hastalarda soliter pulmoner nodüllerin etiyolojisi

Seyfettin GÜMÜŞ, Ömer DENİZ, Fatih ÖRS, Faruk ÇİFÇİ, Ergun TOZKOPARAN, Orhan YÜCEL, Önder ÖNGÖRÜ, Onur GENÇ, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde dosetaksel ile ikinci basamak kemoterapi: 33 olgunun retrospektif analizi

Meral GÜLHAN, Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Ebru ÜNSAL, Emel AKINCI, Nermin ÇAPAN

İdiyopatik pulmoner kolesterol granülomu olgu sunumu

Özgür SAMANCILAR, UFUK ÇAĞIRICI, Ali VERAL, Tolga ÖZ, Alpaslan ÇAKAN, Mustafa Hikmet ÖZHAN

Cam fabrikası işçilerinde solunumsal yakınmalar ve solunum fonksiyon testi sonuçları

Sevin BAŞER, Sibel ÖZKURT, Murat HACIOĞLU, Beyza AKDAĞ, Mehmet ZENCİR, Fatma Evyapan FİŞEKÇİ

İlginç bir spontan pnömotoraks olgusu: sönmüş balon belirtisi

Oryal ERDİK, Tuba SANAL, Cevat CAN

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında steroid direnci (histon asetilasyonu ve histon deasetilasyonu)

Şenay DEMİRTAŞ, Türkan TATLICIOĞLU

Immün direnci düşük bir olguda akciğer tüberkülozunun göğüs duvarında soğuk abse oluşturan progresif seyri

Sibel AYIK, Nilüfer ASLANKARA, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ