KOAH hastalarında influenza ve pnömokok aşılanma sıklığı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) önemli bir halk sağlığı sorunudur. KOAH atakları mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir. Atakların önlenmesinde etkin tedaviler henüz yeterli değildir. KOAH ataklarını sıklıkla bakteriyel veya viral infeksiyonlar tetiklemektedir. Bu yüzden, KOAH tanısı olan hastalara grip ve pnömokok aşısı önerilmektedir. Yapılan çalışmalar, aşılamanın mortalite ve morbiditeyi azalttığını göstermektedir. Biz bu çalışmada, çeşitli soruları içeren anket formu ile KOAH tanılı olgularla yüz yüze görüşerek, grip ve pnömokok aşısı uygulanma sıklığını sorguladık. Çalışmaya, Kasım 2009 ile Mart 2010 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran 129 hasta alındı. Hastaların demografik verileri ve aşı uygulanma öyküleri anket formuna kaydedildi. Hastaların ortalama yaşı 67 (41–85) idi ve %95’i erkekti. Hastaların %8’inde hafif, %47’sinde orta, %45’inde ağır ve çok ağır KOAH tanısı vardı. Çalışmamızda, KOAH’ta grip için aşılanma sıklığının %37, pnömokok aşılanma sıklığının ise %15 olduğu görüldü. KOAH ağırlığıyla aşılanma sıklığı arasında ilişki bulunmadı. Çalışmamız KOAH olgularında aşılanma sıklığının az olduğunu göstermektedir. Bu nedenle aşılanmanın önemini daha fazla vurgulamalıyız.

The frequency of influenza and pneumococcal vaccination in COPD

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an important public health issue. COPD exacerbations are the common cause of mortality and morbidity. Efficient treatment strategies for prevention of exacerbations are still inadequate. Most acute exacerbations are triggered by viral or bacterial infections. Therefore, vaccinations against influenza and pneumococcus are currently recommended for all persons with COPD. Several studies showed that vaccination reduces the mortality and morbidity related to COPD. The aim of present study was to investigate the influenza/ pneumococcal vaccination rate and predictors of influenza and pneumococcal vaccination among them. Questionnaire forms including questions about demographic data of patients and also influenza/pneumococcal vaccination were filled by face to face interview method. The study was carried out between November 2009 and March 2010 and this study included 129 patients. The mean age of the patients was 67 (41–85) years; and 95% were males. COPD severity was graded as mild in 8% of patients, moderate in 47 %, severe and very severe in 45 % respectively. The rate of patients having been vaccinated in the previous year was 37%, and the rate of pneumococcal vaccination at least once was 15%. In the present study it was found that there was no correlation between vaccination frequency and severity of COPD. This study showed that influenza and pneumococcal vaccination rates among COPD patients are quite low. Therefore, importance of vaccination should be emphasized by clinicians.

Kaynakça

1. http://www.goldcopd.com/Guidelineitem.asp?l1=2&l2=1&intId =2002.Updated December, 2009. Accessed August 9, 2010.

2. Lopez AD, Murray CC. The global burden of disease. Nat Med 1998; 4:1241–3.

3. Lopez AD, Shibuya K, Rao C, et al. Chronic obstructive pulmonary disease: current burden and future projections.Eur Respir J 2006; 27: 397–412.

4. McNee W. Acute exacerbations of COPD. Swiss Med Wkly 2003;133:247–57.

5. Groenewegen KH, Schols AMWJ, Wouters EFM. Mortality and mortality related factors after hospitalization for acute exacerbation of COPD. Chest 2003; 124:459–67.

6. Camargo CA Jr, Ginde AA, Clark S,et al. Viral pathogens in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Intern Emerg Med 2008; 3:355–9.

7. Donner CF. Infectious exacerbations of chronic bronchitis. Monaldi Arch Chest Dis 1999; 54: 43-8.

8. Jiménez-García R, Ariñez-Fernandez MC, Hernández-Barrera V, et al. Compliance with influenza and pneumococcal vaccination among patients with chronic obstructive pulmonary disease consulting their medical practitioners in Catalonia, Spain. Journal of Infect. 2007; 54:65-74.

9. Pesek R, Lockey R. Vaccination of adults with asthma and COPD. Allergy. In press 2010.

10. Nichol KL, Wuorenma J, von Stenberg T. Benefits of influenza vaccination for low-, intermediate-, and high-risk senior citizens. Arch Intern Med 1998; 158:1769–76.

11. Nichol KL, Baken L, Nelson A. Relation between influenza vaccination and patient visits, hospitalization, and mortality in elderly persons with chronic lung disease. Ann Intern Med 1999; 130:397–403.

12. Schoefer Y, Schaberg T, Raspe H, et al. Determinants of influenza and pneumococcal vaccination in patients with chronic lung diseases. J Infect 2007;55:347-52.

13. Schwartz KL, Neale AV, Northrup J, et al. Racial similarities to standardized offer of influenza vaccination: a metronet study. J Gen Intern Med 2006; 21: 346–51.

14. Szucs TD, Muller D. Influenza vaccination coverage rates in five European countries-a population-based cross-sectional analysis of two consecutive influenza seasons. Vaccine 2005; 23: 5055-63.

15. Özol D, Özçakar B. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında grip aşılanma oranı. Akciğer Arşivi 2005; 6: 133-6.

16. Groenewegen KH, Schols AMWJ, Wouters EFM. Mortality and mortality related factors after hospitalization for acute exacerbation of COPD. Chest 2003; 124:459–67.

17. Wongsurakiat P, Maranetra KN, Wasi C, et al. Acute respiratory illness in patients with COPD and the effectiveness of influenza vaccination: a randomized controlled study. Chest 2004; 125:2011–20.

18. Howells CHL, Tyler LE. Prophylactic use of influenza vaccine in patients with chronic bronchitis. Lancet 1961; 30:1428–32.

19. Schembri S, Morant S, Winter JH, et al. Influenza but not pneumococcal vaccination protects against all-cause mortality in patients with COPD. Thorax 2009;64: 567–72.

20. Bourbeau J. Preventing Hospitalization for COPD Exacerbations. Semin Respir Crit Care Med 2010;31:313–20.

21. Balıkçı E, Yıldız F, Katırcıoğlu İ ve ark. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Astmada Polisakkarid Pnömokok Aşısının IgG ve IgG2 Düzeylerine Etkisi. Tuberk Toraks 2000; 48(2):136-9.

22. Bülbül Y,Öztuna F, Gülsoy A,Özlü T. Doğu Karadeniz Bölgesinde KOAH: Hastalık Özellikleri ve İnfluenza - Pnömokok Aşılama Sıklığı. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(1):24-9.

23. Taşbakan MS Pullukçu H, Sipahi H, Taşbakan MI. Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olgularında İnfluenza Aşılanma Oranları Ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 2007; 21 (2): 89–92.

24. Lee TA, Weaver FM, Weiss KB. Impact of Pneumococcal Vaccination on Pneumonia Rates in Patients with COPD and Asthma. J Gen Intern Med. 2007; 22:62-7.

25. Christenson B, Lundbergh P. Comparison between cohorts vaccinated and unvaccinated against influenza and pneumococcal infection. Epidemiol Infect 2002;129:515-24.

26. Barnes PJ. Inhaled Corticosteroids in COPD: A Controversy. Respiration 2010;80:89–95.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

881267

Sayıdaki Diğer Makaleler

KOAH hastalarında influenza ve pnömokok aşılanma sıklığı

Savaş ÖZSU, Ergun UÇAR, YAKUP ARSLAN, Emin MADEN, Hayati BİLGİÇ

Maligniteyi taklit eden bir pulmoner aktinomikoz olgusu

Halide KAYA, ERDOĞAN ÇETİNKAYA, Güler ÖZGÜL, Gülşah GÜNLÜOĞLU, Emine KAMİLOĞLU, Atayla GENÇOĞLU, Nur BÜYÜKPINARBAŞILI

Streptococcus pneumoniae ile ilişkili organize pnömoni olgusu

Dilek KARADOĞAN ÇAKMAKÇI, Sibel ÖZKURT, Göksel KITER, Ali EKİNCİ, Sevin BAŞER, Fatma EVYAPAN

Servise yatırılarak tedavi edilen ve risk faktörü taşıyan erişkin toplum kökenli pnömoni (TKP) hastalarında moksifloksasin monoterapisi ile seftriakson+klaritromisin kombinasyonunun, etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması

Tevfik ÖZLÜ, Hakan KARAHAN, Yılmaz BÜLBÜL, Savaş ÖZSU, Funda ÖZTUNA

Malign plevral efüzyonlarda küçük çaplı kateter kullanılarak povidon iyot ile yapılan hızlı plöredezin etkinliği

Demet TURAN, Ülkü AKTÜRK AKA, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Sevda Şener CÖMERT, Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ

Trakeobronkopatia osteokondroplastikada topikal mitomisin-c uygulaması: bir olgu

Ahmet Levent KARASULU, Levent DALAR, SEDAT ALTIN, Gülşah GÜNLÜOĞLU, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, EKREM CENGİZ SEYHAN, Güngör ÇAMSARI

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmelerinde balgamda streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae ve moraxella catarrhalis’in gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu tekniği ile kantitatif olarak saptanması

Bengi AKIN, Baykal TÜLEK, UĞUR ARSLAN, Latife SÜTÇÜ, Duygu FINDIK, Mecit SÜERDEM

Malign plevral mezotelyomanın miliyer akciğer metastazı

ENDER LEVENT, NESRİN SARIMAN, Akın Cem SOYLU

Şanlıurfa’nın kırsal kesiminde yaşayan kadınlar arasında sigara içme davranışı

Elif KÖSE, Pınar PAZARLI, ZEYNEP ŞİMŞEK

Karbon monoksit difüzyon kapasitesi

Gazi GÜLBAŞ, Hakan GÜNEN