İnhaler Cihazların Hatalı Kullanımı-Etkili Faktörler ve Eğitimin Rolü

Amaç: Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı tedavisinde kullanılan inhaler cihazlar, hastalar tarafından yaygın olarak yanlış kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı; inhaler cihazların hatalı kullanım oranlarını belirlemek, yanlış kullanıma etkili olabilecek parametreleri değerlendirmek ve doğru kullanıma eğitimin katkısını göstermektir.Gereç ve Yöntem: Halen inhaler cihaz kullanmakta olan 300 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, hastalık tipi ve süresi gibi bilgileri toplandı. Hastaların eğitim öncesi cihazları kullanma becerileri, Toraks Derneği Ulusal Astım Tanı ve Tedavi Rehberinden yararlanılarak hazırlanan inhaler ilaç kullanma beceri çizelgesine göre değerlendirildi. Ardından hastalara yüzyüze uygulamalı kullanım eğitimi verildi ve kullanım becerileri tekrar değerlendirildi. Bulgular: Hastaların ancak %51'i ilaçlarını doğru şekilde kullanmaktaydı. Hata oranı ölçülü doz inhaler grubunda %87, kuru toz inhaler grubunda %47 idi. Öğrenim durumu, göğüs hastalıkları uzmanı teşhis ve tarifi, hastalık süresi ve yatış sıklığı doğru kullanıma etkili parametrelerdi. Multivariate analiz sonuçlarına göre eğitim öncesinde; öğrenim durumu, cinsiyet, yaşanılan yer, hastalık süresi, göğüs uzmanı takibi ve yatış sıklığı doğru kullanım üzerine etkili faktörler olarak bulundu. Hastaların inhaler cihaz eğitimi sonrası doğru kullanma oranı anlamlı derecede yükseldi (p< 0.001).Sonuç: İnhaler cihazların kullanım tekniği hastalara mutlaka öğretilmelidir. Bu eğitim özellikle ilacı yazan hekim tarafından yapılmalı, poliklinik ve servislerde yetişmiş sağlık personeli ile eğitimler sık sık tekrarlanmalıdır

Misuse of Inhalation Devices-Effective Parameters and the Role of Education

Aim: Inhaler devices used in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease are often used incorrectly by patients. The aim of this study was to determine the rates of misuse of inhaler devices, to evaluate of the parameters that can affect incorrect use and to show the contribution of education to correct usage.Materials and Methods: Three hundred patients, using inhaler devices, were included in the study. Age, sex, educational level, disease type and disease duration data of the patients were noted. Ability of the patients to use device before training were assessed according to the chart of patients’ ability to use inhaled medication which was prepared using the Turkish Thoracic Society asthma Management and Prevention Guideline. Face-to-face, hands-on training was then provided to the patients and their abilities to use inhaled medication were reassessed.Results: 51% of patients used the devices correctly. The incorrect use ratio was 87% for pressurised metered dose inhalers and 47% in the dry powder inhaler group. Educational level, duration of disease, hospitalization frequency and pulmonologist diagnosis and device description were significant parameters influencing correct usage. Multivariate analysis revealed that state of education, gender, residence, duration of disease, pulmonologist follow-up, and hospitalization frequency were found to be significant factors affecting the proper use before education. The rate of proper use was significantly increased after inhaler device training (p< 0.001).Conclusion: The technique of inhaler device use must be taught to the patients. This education should be provided by the prescribing physician and must be repeated by a well-trained healthcare staff member

Kaynakça

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2011. www.ginasthma.org.

2. Global İnitiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Managment and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Revised 2011.www.goldcopd.org.

3. Türk Toraks Derneği, Astım Tanı ve Tedavi Rehberi. Türk Toraks Dergisi 2009; 10.

4. Türk Toraks Derneği, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. Türk Toraks Dergisi 2010; 11.

5. Buist AS, Vollmer WM, Sullivan SD, Weiss KB, Lee TA, Menezes AM, et al. The Burden of Obstructive Lung Disease Initiative (BOLD): rationale and design. COPD 2005; 2: 277-83. [CrossRef]

6. Barnes, PJ. Respiratory pharmacology: General pharmacologic principles. In: Murray JF, Nadel JA. (eds). Textbook of Respiratory Medicine. Philadelphia: WB Saunders Company; 2000.p.231-65.

7.Erk M. İnhalasyon teknikleri. Toraks Dergisi 2002; 3: 7-13.

8. Rau JL. Practical problems with aerosol therapy in COPD. Respir Care 2006; 51: 158-72.

9. Fink JB, Rubin BK. Problems with inhaler use: a call for improved clinician and patient education. Respir Care 2005; 50: 1360-74; discussion 1374-5.

10. King D, Earnshaw SM, Delaney JC. Pressurised aerosol inhalers: the cost of misuse. Br J Clin Pract 1991; 45: 48-9.

11. Lavorini F, Magnan A, Dubus JC, Voshaar T, Corbetta L, Broeders M, et al. Effect of incorrect use of dry powder inhalers on management of patients with asthma and COPD. Respir Med 2008; 102: 593-604. [CrossRef]

12. Chapman KR, Voshaar TH, Virchow JC. Inhaler choice in primary practice. Eur Respir Rev 2005; 96: 117-22. [CrossRef]

13. Giraud V, Roche N. Misuse of corticosteroid metered-dose inhaler is associated with decreased asthma stability. Eur Respir J 2002; 19: 246-51. [CrossRef]

14. Plaza V, Sanchis J. Medical personnel and patient skill in the use of metered dose inhalers: a multicentric study. CESEA Group. Respiration 1998; 65: 195-8. [CrossRef]

15. Rootmensen GN, van Keimpema AR, Jansen HM, de Haan RJ. Predictors of incorrect inhalation technique in patients with asthma or COPD: a study using a validated videotaped scoring method. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2010; 23: 323-8. [CrossRef]

16. Thompson J, Irvine T, Grathwohl K, Roth B. Misuse of metered-dose inhalers in hospitalized patients. Chest 1994; 105: 715-7. [CrossRef]

17. Liard R, Zureik M, Aubier M, Korobaeff M, Henry C, Neukirch F. Misuse of pressurized metered dose inhalers by asthmatic patients treated in French private practice. Rev Epidemiol Sante Publique 1995; 43: 242-9.

18. Khassawneh BY, Al-Ali MK, Alzoubi KH, Batarseh MZ, Al-Safi SA, Sharara AM, et al. Handling of inhaler devices in actual pulmonary practice: metered-dose inhaler versus dry powder inhalers. Respir Care 2008; 53: 324-8.

19. van Beerendonk I, Mesters I, Mudde AN, Tan TD. Assessment of the inhalation technique in outpatients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease using a metered-dose inhaler or dry powder device. J Asthma 1998; 35: 273-9. [CrossRef]

20. Molimard M, Raherison C, Lignot S, Depont F, Abouelfath A, Moore N. Assessment of handling of inhaler devices in real life: an observational study in 3811 patients in primary care. J Aerosol Med 2003; 16: 249-54. [CrossRef]

21. Mirici A, Meral M, Akgün M, Sağlam L, İnandı T. İnhalasyon tekniklerine hasta uyumunu etkileyen faktörler. Solunum Hastalıkları. 2001; 12: 13-21.

22. Ceylan E, Akkoçlu A, Ergör G, Yıldız F, İtil O. Astımlı hastaların inhaler kullanımı ve cihaz tercihleri: Doğru uygulama için eğitimin rolü. Solunum 2008; 10: 40-7.

23. Abadoğlu Ö, Yalazkısa S, Ülger G, Paşaoğlu G, Mısırlıgil Z. Doğru inhaler kullanmada deneyimli bir hemşire tarafından verilen eğitimin rolü. T Klin Allerji-Astım 2003; 5: 11-15

24. Şen E, Gönüllü U, Ekici Z, Kurşun N. Assessment of inhaler technique and treatment compliance of hospitalized patients and outpatients in a university hospital. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2006; 59: 1-6

25. Sprossmann A, Kutschka F, Enk M, Bergmann KC. Factors affecting correct use of metered dose aerosols. Z Erkr Atmungsorgane 1991; 177: 93-5.

26. Goodman DE, Israel E, Rosenberg M, Johnston R, Weiss ST, Drazen JM. The influence of age, diagnosis, and gender on proper use of metered-dose inhalers. Am J Respir Crit Care Med 1994; 150: 1256-61. [CrossRef]

27. Lee-Wong M, Mayo PH. Results of a programme to improve house staff use of metered dose inhalers and spacers. Postgrad Med J 2003; 79: 221-5. [CrossRef]

28. Hanania NA, Wittman R, Kesten S, Chapman KR. Medical personnel’s knowledge of and ability to use inhaling devices. Metered-dose inhalers, spacing chambers, and breath-actuated dry powder inhalers. Chest 1994; 105: 111-6. [CrossRef]

29. Guidry GG, Brown WD, Stogner SW, George RB. Incorrect use of metered dose inhalers by medical personnel. Chest 1992; 101: 31-3. [CrossRef]

30. Akkaya E, Yılmaz A, Baran A, Baran R, Sarıbaş E, Kılıç Z, Şadoğlu T. İnhalasyon cihazlarının kullanım tekniklerinin sağlık personeli ve hastalarda değerlendirilmesi. Solunum 1996; 20: 235-42.

31. Self TH, Kelso TM, Arheart KL, Morgan JH, Umberto Meduri G. Nurses’ performance of inhalation technique with metered-dose inhaler plus spacer device. Ann Pharmacother 1993; 27: 185-7.

32. Kesten S, Zive K, Chapman KR. Pharmacist knowledge and ability to use inhaled medication delivery systems. Chest 1993; 104: 1737-42. [CrossRef]

33. Chopra N, Oprescu N, Fask A, Oppenheimer J. Does introduction of new “easy to use” inhalational devices improve medical personnel’s knowledge of their proper use? Ann Allergy Asthma Immunol 2002; 88: 395-400. [CrossRef]

34. Unlu M, Şahin U, Akkaya A. KOAH’lı hastalarda inhalasyon aletlerinin yanlış kullanılmasına eğitimin katkısı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 17: 33-6.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b370

Sayıdaki Diğer Makaleler

KOAH Akut Atağında Serum Rezistin Düzeyleri ile Hava Yolu Obstrüksiyonu Arasındaki İlişki

Funda YILDIRIM, Teyfik TURGUT, Gamze KIRKIL, Bilal ÜSTÜNDAĞ

Eozinofilik Plevral Efüzyon: Plevral Boşluğa Rüptüre Pulmoner Kist Hidatik

Melih BÜYÜKŞİRİN, Filiz GÜLDAVAL, KENAN CAN CEYLAN, Elif DUMAN ÇETİN, Günhan YAVAŞOĞLU, Hüseyin HALİLÇOLAR

Larengeal Ödem ile Tanı Konulan Milyer Tüberküloz Olgusu: Septik Şok ve Trombositopeni Komplikasyonu ile Birlikte

Emel BULCUN, Aydanur EKİCİ, Mehmet EKİCİ, Pınar YILDIZ GÜLHAN, Ömür GÜNGÖR, Mustafa KAZKAYASI

Malign Plevral Efüzyonlarda Tedavi Yaklaşımı-Minimal İnvaziv Yöntemler

Elif TORUN PARMAKSIZ

Girişimsel Bronkoskopik Yöntemler ile Tedavi Ettiğimiz Tipik Karsinoid ve Benign Endobronşial Tümör Olgularımız

Sevda ŞENER CÖMERT, Elif TORUN PARMAKSIZ, Benan ÇAĞLAYAN, Hüseyin Tahsin GÜLSEVEN, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN

Management of Pneumothorax-Update with Emphasis on Interventional and Minimally Invasive Procedures

Julius P JANSSEN

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Vasküler Endotelyal Growth Faktör ile İnflamasyon Belirteçlerinin Kan Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Fonksiyonel Parametrelerle Arasındaki İlişki

Nesrin YÖNTEM GÖK, Mediha GÖNENÇ ORTAKÖYLÜ, Ayşe BAHADIR, Figen ALKAN, Emel ÇAĞLAR

Yaşlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastaya Yaklaşım

DENİZ KÖKSAL

İnhaler Cihazların Hatalı Kullanımı-Etkili Faktörler ve Eğitimin Rolü

YUSUF AYDEMİR

Aberran Sağ Subklavyen Arter Sendromu ve Kronik Öksürük

Baykal TÜLEK, Gülfem YILDIRIM, FİKRET KANAT, Mecit SÜERDEM