İlginç bir spontan pnömotoraks olgusu: sönmüş balon belirtisi

Acil Servis' de ciddi yaralanması olan bir hastada pnömotoraks varlığı saptandığında tedavisi planlanırken etyolojisi önemli olmamaktadır. Burada bir başka merkezde değerlendirilerek spontan pnömotoraks tanısı ile kliniğimize gönderilen 28 yaşındaki erkek hastada ekspansiyon kusuru nedeniyle uygulanan cerrahi işlem sırasında fark edilen, preoperatif radyolojik olarak saptanamamış kist hidatikten yola çıkarak radyolojik değerlendirmenin cerrahi işlemler için öneminden bahsedilmektedir.

A case with interesting spontaneus pneumothorax: deflated balloon sign

Pneumothorax may not always come to attention during the initial assessment of critically injured patients in emergency room. We present a 28 year old man who referred to our clinic as spontaneous pneumothorax. We performed surgical procedure because of expansion problem and realized intraoperatively that patient had hydatid cyst. We concluded that careful radiologic examination is an important issue in preoperative approaches.

Kaynakça

1. Yüksel M, Kalaycı G. Akciğer kist hidatiğinin cerrahi tedavisi. İn: Yüksel M, Kalaycı G, eds. Göğüs Cerrahisi, istanbul: Bilmedya Grup, 2001: 647- 58.

2. Altıntaş N. Past to present echinococcosis in Turkey. Acta Tropica2003: 105-12.

3. Erdem CZ, Erdem LO. Radiological characteristics of pulmonary hydatid disease in children: less common radiological appearances. Eur J Radiol 2003; 45: 123- 8.

4. Aribas OK, Kanat F, Gormus N, Turk E. Pleural complications of hydatid disease. J Thorac Cardiovasc Surg 2002; 123:492- 7.

5. Maden N, Oyar O, Tekin U, Ozer H. Ruptured pulmonary 9. hydatid cyst and folded membrane on CT. Am J Roentgenol 1992,158:687.

6.Kabiri el H, Caidi M, al Aziz S, et al. Surgical treatment of hydatidothorax. Series of 79 cases. Acta Chir Belg 2003; 103:401-4.

7.Kuzucu A Soysal O, Ozgel M, Yologlu S. Complicated hydatid cysts of the lung: clinical and therapeutic issues. Ann Thorac Surg 2004; 77: 1200-4.

8.Gunay K, Taviloglu K, Berber E, Ertekin C. Traumatic rupture of hydatic cysts: a 12 year experience from an endemic region. J Trauma 1999; 46: 164- 7.

9.Halezaroglu S, Çelik M, Uysal A. Giant hydatid cysts of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 113:712-7.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.3b523

Sayıdaki Diğer Makaleler

Majör batın cerrahisi sonrası gelişen Candida albicans pnömonisi: olgu sunumu

Dilaver TAŞ, OĞUZHAN OKUTAN, Zafer KARTALOĞLU, Nurittin ARDIÇ, TAYFUN ÇALIŞKAN

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde dosetaksel ile ikinci basamak kemoterapi: 33 olgunun retrospektif analizi

Meral GÜLHAN, Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Ebru ÜNSAL, Emel AKINCI, Nermin ÇAPAN

Genç hastalarda soliter pulmoner nodüllerin etiyolojisi

Seyfettin GÜMÜŞ, Ömer DENİZ, Fatih ÖRS, Faruk ÇİFÇİ, Ergun TOZKOPARAN, Orhan YÜCEL, Önder ÖNGÖRÜ, Onur GENÇ, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ

Pulmoner langerhans hücreli histiyositoz: sigaranın bıraktırılması ile akciğer lezyonları düzelen bayan olgu

Arzu ERTÜRK, Ebru ÜNSAL, Meral GÜLHAN, Sema CANBAKAN, Müjgan GÜLER, Ebru ÇAKIR, Erkmen Şakir GÜLHAN, Nermin ÇAPAN

Aktif akciğer tüberkülozu ve sekel akciğer tüberkülozu ayrımında neopterinin yeri

Asuman YEĞEN, Sibel YURT, Nevin IŞIK, Nevin YAMAN, Burcu Arpınar YİĞİTBAŞ, Hafize UZUN, A. Filiz KOŞAR

Cam fabrikası işçilerinde solunumsal yakınmalar ve solunum fonksiyon testi sonuçları

Sevin BAŞER, Sibel ÖZKURT, Murat HACIOĞLU, Beyza AKDAĞ, Mehmet ZENCİR, Fatma Evyapan FİŞEKÇİ

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında steroid direnci (histon asetilasyonu ve histon deasetilasyonu)

Şenay DEMİRTAŞ, Türkan TATLICIOĞLU

İlginç bir spontan pnömotoraks olgusu: sönmüş balon belirtisi

Oryal ERDİK, Tuba SANAL, Cevat CAN

İdiyopatik pulmoner kolesterol granülomu olgu sunumu

Özgür SAMANCILAR, UFUK ÇAĞIRICI, Ali VERAL, Tolga ÖZ, Alpaslan ÇAKAN, Mustafa Hikmet ÖZHAN

Immün direnci düşük bir olguda akciğer tüberkülozunun göğüs duvarında soğuk abse oluşturan progresif seyri

Sibel AYIK, Nilüfer ASLANKARA, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ