Aktif akciğer tüberkülozu ve sekel akciğer tüberkülozu ayrımında neopterinin yeri

Neopterin (Np) hücresel immünite ile ilişkili bir belirteçdir. Başlıca IFN tarafından uyarılan monosit ve makrofajlardan üretilir ve vücut sıvılarına salınır. Çalışmamızda, yayma pozitif akciğer tüberküloz olguları, sekel akciğer tüberküloz olguları ve sağlıklı erişkinlerde serum ve idrar Np düzeylerinin ölçümünün, tüberküloz tanısında ve reaktivasyon tayininde kullanılabilirliğini ve yararını araştırdık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza klinik, radyolojik ve bakteriyolojik olarak aktif akciğer tüberkülozu tanısı alan 19 olgu, radyolojik olarak sekel tüberküloz ile uyumlu lezyonları olan ve 3 kez bakılan balgam ARB direkt (-), teksif (-), kültür (-) olan 15 sekel akciğer tüberkülozlu ve 10 sağlıklı olgu dahil edildi. Olguların serum ve idrar Np düzeyleri ELISAyöntemi ile ölçüldü. Bulgular: Çalışmamızda, aktif tüberküloz olgularının hepsinin serum Np düzeylerinin standart cut-off değerinin (1 Onmol/L) üzerinde olup, aktif akciğer tüberkülozlu olguların serum ve idrar Np düzeyleri sırasıyla (ort: 15,07±2,83 nmol/L) (ort: 442,75±85,57umol/ mol kreatinin) olarak saptandı. Bu değerler hem sağlıklı kontrol grubuna (serum Np ort: 5,22±1,48 nmol/L, idrar Np ort: 146,53±l 3,27 umol/mol kreatinin) göre hem de sekel akciğer tüberkülozlu gruba (serum Np ort: 10,67±1,46 nmol/L, idrar Np ort: 231,41 ±42,38 umol/mol kreatinin) göre istatistiksel olarak anlamlı yükseklik gösterdi. Sekel akciğer tüberkülozlu olgularımızın serum Np düzeyleri (ort: 10,67±1,46 nmol/L) de sağlıklı kontrol grubundan (ort: 5,22±1,48 nmol/L) anlamlı olarak yüksekti. Sonuç: Sonuç olarak; serum ve idrar Np düzeyleri hastalık tanısında, aktivite tayininde radyolojik ve bakteriyolojik verilere yardımcı noninvaziv bir parametre olarak kullanılabilir ve aynı zamanda klinik takipte yardımcı bir parametre olabilir

Neopterin levels in differential diagnosis of active and inactive pulmonary tuberculosis

Objective: Neopterin is a marker associated with cell-mediated immunity. It is produced in monocytes/macrophages primarily upon stimulation with interferon-y and release into body fluids. In the present study, serum and urinary neopterin (Np) concentrations were measured in patients with active pulmonary tuberculosis (TB) cases, with inactive pulmonary TB and healthy controls, in order to investigate its'role in the diagnosis and disease activity. Material and Method: Serum and urinary Np levels were evaluated in 19 patients with active pulmonary TB (clinical, radiological and bacteriological), 15 patients with inactive pulmonary TB (confirmed as one year radiologically stabile lesions and at least 3 negative sputum smears and cultures) and 10 healty individuals. Np levels were measured by ELISA. Results: Serum and urinary Np levels in active TB patients (Serum Np mean: 15,07±2,83 nmol/L and urinary Np mean: 442,75±85,57umol/ creatinin respectively) were significantly higher than the levels of the patients with inactive pulmonary TB (serum Np mean: 10,67±1,46 nmol/L and urinary Np mean: 231,41 ±42,38 umol/creatinin respectively) and healthy controls (serum Np mean: 5,22±1,48 nmol/L and urinary Np mean: 146,53±13,27 umol/creatinin respectively). Additionalyserum Np levels were above the standard cut-off levels (10 nmol/L). Serum Np levels in inactive pulmonary TB cases were also significantly higher than healthy controls (p<0,005). Conclusion: Serum and urinary Np levels may be used in the diagnosis of TB and may reflect the degree of disease activity in pulmonary TB patients. It may be used as an additional, noninvasive parameter to radiological and bacteriological tools.

Kaynakça

1. Kochi A. The global tuberculosis situation and the new control strategy of the World Health Organisation. Tubercle 1991; 72: 1-6.

2. Kocabaş A. Günümüzde tüberküloz sorunu. InTüberküloz kliniği ve kontrolü Kocabaş A ed. Adana: Emel matbaası, 1991:3-32.

3. Özdemir Ö. Tüberkülozda tanı yöntemleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1994; 14: 420- 4.

4. Edwards D, Kirkpatrick CH. The immunology of mycobacteıial diseases. Am Rev Resp Dis 1986; 134: 1062- 71.

5. William J, Saad M, et al. The acute effect of intravenously administered recambinant human erytropoietin on the immune respnse of uremic patients maintained on regular hemodialysis. Artifical Organs 1998; 22: 192- 6.

6. Millner MM, FranthalW, Thalhammer GH, etal. Neopterin concentrations in cerebrospinal fluid and serum as an aid in differentiating central nervous system and peripheral infections in children. Clinical Chemistry 1998; 44: 161-7.

7. Müller MM, Curtius HCh, Herald M, Huber ChH. Neopterin in clinical practice. Clinica Chimica Acta 1991; 201: 1- 16.

8. Ihnmanuel C, Swamy R, Kannapiran M, et al. Neopterin as a marker for cell mediated immunity in patients with pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 1997; 1: 175-80.

9. FuchsD, HausenA KoflerM, Kosanowski H, Reibnegger G, Wachter H. Neopterin as an index of immune response in patients with tuberculosis. Lung 1984; 162: 337-46.

10. Yuksekol I, Özkan M, Akgul O, Tozkoparan E, Al-Rashed M,et al. Urinary neopterin measurement as a non invasive diagnostic method in pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 2003; 7: 771-6.

11. Mohamed KH, MobasherAA, Yousef AR, Salah A El Naggar IZ, Ghoneim AH, Light RW. BAL neopterin: A novel marker for cell mediated immunity in patients with pulmonary tuberculosis and lung cancer. Chest 2001; 119: 776- 80.

12. ImmanudCRajeswariR Rahman F, KumarranPP, Chandrasekaran V, Swamy R. Serial evaluation of serum neoptem in HIV seronegative patients treated for tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 2001; 5: 185-90.

13. Akkaynak S. Tüberküloz. Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1986:105-13.

14. Berdowska A Zwirska Korczala K. Neopterin measurement in clinical diagnosis. J Clin Pharm Ther 2001; 26: 319- 29.

15. Oettl K, Reibnegger G. Pteridines as inhibitors of xantine oxidase: structural requirements. Biochimica et Byophsica Acta 1999; 1430: 387- 95.

16. Ledochowski M, MurrCh, WidnerB, Fuchs D. Association between insulin resistance, body mass and neopterin concentrations. Clinica Chimica Acta 1999; 282: 115- 23.

17. Takabatake N, Sata M, Abe S, et al. Impaired systemic cellmediated immunity and increased susceptibility to acute respiratory tract infections in patients with COPD. Respir Med 2005; 99: 485- 92.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

35876

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pulmoner langerhans hücreli histiyositoz: sigaranın bıraktırılması ile akciğer lezyonları düzelen bayan olgu

Arzu ERTÜRK, Ebru ÜNSAL, Meral GÜLHAN, Sema CANBAKAN, Müjgan GÜLER, Ebru ÇAKIR, Erkmen Şakir GÜLHAN, Nermin ÇAPAN

Aktif akciğer tüberkülozu ve sekel akciğer tüberkülozu ayrımında neopterinin yeri

Asuman YEĞEN, Sibel YURT, Nevin IŞIK, Nevin YAMAN, Burcu Arpınar YİĞİTBAŞ, Hafize UZUN, A. Filiz KOŞAR

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında steroid direnci (histon asetilasyonu ve histon deasetilasyonu)

Şenay DEMİRTAŞ, Türkan TATLICIOĞLU

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda klinik özellikler

OĞUZHAN OKUTAN, Dilaver TAŞ, Hatice KAYA, Zafer KARTALOĞLU

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde dosetaksel ile ikinci basamak kemoterapi: 33 olgunun retrospektif analizi

Meral GÜLHAN, Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Ebru ÜNSAL, Emel AKINCI, Nermin ÇAPAN

İdiyopatik pulmoner kolesterol granülomu olgu sunumu

Özgür SAMANCILAR, UFUK ÇAĞIRICI, Ali VERAL, Tolga ÖZ, Alpaslan ÇAKAN, Mustafa Hikmet ÖZHAN

Bronşektazili 15 olguda monosit ve granülosit fagositoz ve oksidatif patlama fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Meral GÜLHAN, Ebru ÜNSAL, Ali ŞENGÜL, Aysel PEKEL, Nermin ÇAPAN

Immün direnci düşük bir olguda akciğer tüberkülozunun göğüs duvarında soğuk abse oluşturan progresif seyri

Sibel AYIK, Nilüfer ASLANKARA, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ

Cam fabrikası işçilerinde solunumsal yakınmalar ve solunum fonksiyon testi sonuçları

Sevin BAŞER, Sibel ÖZKURT, Murat HACIOĞLU, Beyza AKDAĞ, Mehmet ZENCİR, Fatma Evyapan FİŞEKÇİ

İlginç bir spontan pnömotoraks olgusu: sönmüş balon belirtisi

Oryal ERDİK, Tuba SANAL, Cevat CAN