A Behçet's Syndrome Case with an Unusual Vascular Involvement

"Behçet Sendromu", 1973'te bir Türk Dermatoloğu olan Hulusi Beh- çet tarafından oral aftöz ülser, genital ülser ve göz belirtileri klinik üçlemesi ile tanımlanmıştır. Vasküler, kutanöz, pulmoner, nörolojik, romatizmal, gastrointestinal ve genitoüriner sistem tutulumları ile ortaya çıkabilir. Behçet sendromunda pulmoner tutulumun ana öğeleri; pulmoner arter anevrizmaları, arteriyel ve venöz tromboz, pulmoner infarkt, tekrarlayan pnömoni, bronşiolit obliterans organize pnömoni ve plörezidir. Bu yazıda, hemoptizisi bronşiyal arterler ile pulmoner arter arasındaki anastomoz ile parankimal yıkımdan kaynaklanan ve bu nedenle Behçet sendromu için farklı bir damarsal tutulumu olduğu düşünülen genç bir erkek olgu sunulmuştur

Farklı Bir Vasküler Tutulum Gösteren Behçet Olgusu

"Behçet's Syndrome" was described as the triple-symptom complex of oral aphthous ulcers, genital ulcers and uveitis by Hulusi Behçet, a Turkish dermatologist, in 1937. It can present with vascular, cutaneous, pulmonary, neurological, rheumatologic, gastrointestinal and genitourinary system involvements. The main components of pulmonary involvement in Behçet's Syndrome are pulmonary artery aneurysms, arterial and venous thrombosis, pulmonary infarction, recurrent pneumonia, bronchitis obliterans organising pneumonia and pleurisy. This study presented a case of a young man with hemoptysis resulting from anastomosis between the bronchial arteries and pulmonary artery and parenchymal destruction, and thus had a different vascular involvement for Behçet's syndrome

Kaynakça

Erkan F, Gul A, Tasali E. Pulmonary manifestations in Behçet's disease. Thorax 2001; 56: 572-8. [CrossRef]

Tunaci M, Ozkorkmaz B, Tunaci A, Gul A, Engin G, Acunas B. CT fidings of pulmonary artery aneurysms during treatment for Behçet's disease. AJR Am J Roentgenol 1999; 172: 729-33. [CrossRef]

Trombati N, Souabny A, Aichane A, Bahlaoui A, Afif H, Bouayad Z. Pul- monary arterial aneurysms revealing Behçet's disease: from diagnosis to treatment. Rev Med Interne 2002; 23: 334-41. [CrossRef]

El Houari T1, Oukerraj L, Ghzaiel L, Fellat I, Azeroual M, Serraj K, et al. Management of Behçet disease with multiple complications. Hellenic J Cardiol 2009; 50: 420-22.

Sarica-Kucukoglu R, Akdag-Kose A, KayabalI M, Yazganoglu KD, Disci R, Erzengin D, et al. Vascular involvement in Behçet's disease: a retrospec- tive analysis of 2319 cases. Int J Dermatol 2006; 45: 919-21. [CrossRef]

Uzun O, Erkan L, Akpolat I, Findik S, Atici AG, Akpolat T. Pulmonary In- volvement in Behçet's Disease. Respiration 2008; 75: 310-21. [CrossRef]

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.2b453

Sayıdaki Diğer Makaleler

Do We Question Occupational and Environmental Exposure Adequately in the Outpatient Clinic of Chest Diseases?

Ege GÜLEÇ BALBAY, Songül BİNAY, Kezban Özmen SÜNER, Emine Banu ÇAKIROĞLU, Peri ARBAK

Retrospective Analysis of 240 Cases with Pleural Effusion

Fatma TOKGÖZ, Nezihe GÖKŞENOĞLU, Yasemin BODUR, EMİNE EYLEM AKSOY RETORNAZ, Oğuz AKTAŞ, Tülin SEVİM

Analysis of Advanced Age Pneumonia Cases and Factors Effective on Treatment Success

Coşkun DOĞAN, Önder ÇETİN, Nesrin KIRAL, Gülşen SARAÇ, Banu SALEPÇİ

A Behçet's Syndrome Case with an Unusual Vascular Involvement

Neşe DURSUNOĞLU, Ali İhsan YILDIZ, Ali KOÇYİĞİT, Bedriye YAYLA ATAY, Zahide ALAÇAM, Zümrüt ÇEVEN, Belgin AYDOĞAN ERKAN

Prevalence of Snoring and Obstructive Sleep Apnea Syndrome among Nurses and Resident Doctors Working in a University Hospital

Ömer SOYLU, FATMA ERBOY, Tacettin ÖRNEK, Figen ATALAY, BÜLENT ALTINSOY, Hakan TANRIVERDİ, Fırat UYGUR, MÜGE MELTEM TOR

Primary Lymphoepithelioma-Like Carcinoma of the Lung: A Case Report

Serdar ÖZKAN, Ülkü YAZICI, Ertan AYDIN, Esra ÖZAYDIN, Nurettin KARAOĞLANOĞLU

Giant Left Ventricular Aneurysm

Benan ÇAĞLAYAN

Bronchoscopy Practice in Turkey: A Questionnaire Study

Ergun TOZKOPARAN, Benan ÇAĞLAYAN, Levent DALAR, Semra BİLAÇEROĞLU, Ahmet ILGAZLI

Giant Cystic Chondroid Hamartoma

ÖZGÜR KATRANCIOĞLU, Yücel AKKAŞ, HAKAN İMAMOĞLU, Sema POLAT

A Case of Massive Pulmonary Embolism Due to Diabetic Ketoacidosis and Hyperhomocysteinemia

Bilge ÜZMEZOĞLU, Levent ÖZDEMİR, OSMAN NURİ HATİPOĞLU, Burcu ÖZDEMİR, EBRU ÇAKIR EDİS