Sosyal Bilimler ve Marksizm

Öz Sosyal Bilimler ve Marksizm adlı kitap, Vefa Saygın Öğütle tarafından yazılmış olan bir sunuş yazısı ve Korsch’un altı makalesinden oluşmaktadır. Çevirmen Vefa S. Öğütle “Karl Korsch’ta Marksizm ve Sosyal Bilimler: Bir Paradoks İma mı?” (s. 9–33) başlıklı sunuş yazısında Korsch’un makalelerde ne anlatmak istediğine değinmektedir. 1919 yılında hazırlanan fakat 1975’te yayınlanan kitabın ilk makalesi “Sosyalizasyon Nedir? Pratik Sosyalizme Yönelik bir Program” (s. 35–71)’da Korsch, ‘sosyalizasyon’ terimini sosyalist bir toplum inşa etmeye dönük aktif, bilinçli faaliyete ve dolayısıyla da rol davranışı anlamında kullanmaktadır. Korsch’a göre sosyalizasyon üretimle ilgilidir ve sosyalizasyona yönelik yeni düzenlemenin hedefi toplumsal ilişkilerin toplamı olarak üretimdir
Anahtar Kelimeler:

Marx, Kapital, Ben Fine

Kaynak Göster

ISNAD Saygın), Karl Korsch (çev. Vefa . "Sosyal Bilimler ve Marksizm". Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 / 6 (Aralık 2012): 161-169 .