Tarkovski: İçsel Uzamdan Gelen Şey - Slavoj Zizek

Tarkovski-içsel uzamdan gelen şey-Yazar: Slavoj ZizekKitabın Özgün Adı: The Thing from Inner SpaceÇeviren: EncoreEncore Yayınları, İstanbul 2014, 125 s. ISBN: 978-605-85414-4-3 

Kaynakça

Tarkovski, A. (1992). Mühürlenmiş Zaman. Çev. Füsun Ant. İstanbul: AFA Yayınları

Zizek, S. (1994). Tarkovski-İçsel uzamdan gelen şey. Çev. Encore İstanbul: Encore Yayınları

Kaynak Göster

APA Aslantaş, Ç. (2017). Tarkovski: İçsel Uzamdan Gelen Şey - Slavoj Zizek . SineFilozofi , 2 (4) , 132-138 .