Sinematografik Masal - Jacques Ranciére

Jacques Ranciére “Sinematografik Masal” isimli metnine Jean Epstein’in bir alıntısıyla başlar: “… Sinema gerçektir. Hikâye ise bir yalandır.” (s. 7). Epstein’den yapılan bu alıntıyla Ranciére, sinematografik masal (fabl) mefhumuyla ortaya konulan problemi gün yüzüne çıkarır. Bu problem aslında sinemanın hikâyeler anlatma sanatı olup olmadığıyla ilgilidir. Ranciére, sinemanın, muthos’a -entrikanın rasyonalitesine- ayrıcalık tanıyan ve opsis’i -gösterinin duyusal etkisini- küçük gören eski Aristotelesçi hiyerarşiyi alt üst edebileceğini belirterek birçok yönetmen, film ve düşünür üzerinden hareketli görüntülerin tarihini mimesis meselesi minvalinde ele alır. 

Kaynakça

Ranciére, Jacques. Sinematografik Masal. Çev: Tacettin Ertuğrul, Küre Yayınları: İstanbul, 2016.

Kaynak Göster

APA Civelek, S. (2017). Sinematografik Masal - Jacques Ranciére . SineFilozofi , 2 (4) , 126-131 .