İmgeler Arasında: Yeni Türkiye Sinemasının Düşünen İmgeleri Üzerine – Özgür İpek

.

___

İpek, Özgür (2019). İmgeler Arasında: Yeni Türkiye Sinemasının Düşünen İmgeleri Üzerine, İstanbul: Doruk Yayınları.

___

APA Gültekin, G. (2019). İmgeler Arasında: Yeni Türkiye Sinemasının Düşünen İmgeleri Üzerine – Özgür İpek . SineFilozofi , 4 (7) , 118-125 .