Tarla trafiği sonucunda meydana gelen sıkışmanın bazı toprak özelliklerinden tahmini

Bu çalışmanın amacı; kumlu tın tekstüre sahip bir toprak üzerinden lastik tekerlekli traktörün bir, İki ve dört defa geçişiyle oluşan sıkışmanın bazı toprak özelliklerinden tah¬min edilmesidir. Tarla kapasitesine yakın su içeriğine sahip toprak üzerinden farklı sayılarda traktör geçişleri yapılarak, toprak profilinde meydana gelen sıkışma durumu ve bazı toprak özellikleri saptanarak aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, penetrasyon direnci ve kütlesel yoğunluk arasında önemli pozitif ilişkiler bulunurken, toplam gözeneklilik, boşluk oranı, 50 (im'den büyük ve 50-8.6 jım arası gözenek yüzdesi ile önemli negatif ilişkiler bulunmuştur. Penetrasyon direnci ile bu özellikler arasındaki korelasyon katsayılarının sırasıyla; 0.874**, -0.850**, -0.852** ve -0.708** olduğu tespit edilmiştir.

Estimation of soil compaction by wheel traffic from some soil properties

The aim of this experimental study was to estimate soil compaction by wheel traffic by using some soil properties. The soil surface compacted by a tire-wheel tractor, once, twice and four times. Th<: soil was sandy loam and its water content was approximately field capacity. Penetration resistance and some soil properties were measured in the soil profile in order to determine their interactions. The res! .Its showed that a positive relationship between penetration resistance and bulk density, and negative relationships between penetration resistance and total porosity, void ratio, larger than 50 |xm and 50-8.6 |im existed. Correlation cofficients of those relationships were 0.874**, -0.850**, -0.856**, -0.852** and -0.708**; respectively.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.3b781

Sayıdaki Diğer Makaleler

Cin mısır hatlarının (Zea mays var.everta) S_1,S_2 ve S_3 kendileme generasyonlarında bazı verim komponetleri arasındaki ilişki

Bülent SAMANCI, Ercan ÖZKAYNAK, Saadet TUĞRUL

Tarla trafiği sonucunda meydana gelen sıkışmanın bazı toprak özelliklerinden tahmini

Cevdet ŞEKER, A. Ali IŞILDAR, Saim KARAKAPLAN

Bitki hastalıkları ve yabancı ot mücadelesinde kullanılan kimyasalların bitki fungal hastalıları açısından istenmeyen yan etkileri

FAHRİ YİĞİT

Salamura kapari (Capparis spp.) çiçek tomurcuklarında dimetil sülfit içeriğinin belirlenmesi

Musa ÖZCAN, Atilla AKGÜL, Mehmet AKBULUT, Recep ÖZKARA

Arpada (Hordeum vulgare L.) kışlık ve yazlık ekimde farklı azot uygulamasının verim bazı verim unsurları üzerine etkisi

Ali TOPAL, Figen GEMALMAZ

Makarnalık buğday (T.durum Desf.) diallel melez populasyonunda bazı tarımsal karakterlerin kalıtımı ve melez gücü üzerine araştırmalar

ALİ TOPAL, Süleyman SOYLU

PCR metodu ile kendilenmiş mısır hatlarında (S_4) genetik uzaklığın belirlenmesi

Bülent SAMANCI, Leyla AÇIK

Şeker pancarının ve birlikte bulunan yabancı otların bazı herbicide'lere karşı tepkileri

Hüseyin Avni TAYFUR, Ayid A.HADETTHY

Konya yöresi çöven türlerinden (Gypsophila venusta Fenzl.)'ın bazı bitkisel özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Mahmut GAYGISIZ, FİKRET AKINERDEM

Farklı mevsim ve topraklarda yetiştirilen ıspanak bitkisinin yaş madde verimi üzerinde bazı gübrelerin etkileri

MEHMET ZENGİN, Kemal GÜR