Rasyon protein seviyesinin Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) besi performansına etkisi

Bu deneme, farklı seviyede protein içeren rasyonlann Japon bıldırcınlarının besi performansına etkisini belirlemek için yürütülmüştür. Kuşlar, 3000 kkal ME/kgve % 18, 21, 24, 27 ve 30 HP içeren raconlarla 35 gün yemlenmişlerdir. Performans Ezelliklerine ilişkin veriler, optimal rasyon HP seviyesinin % 24 olduğunu göstermiştir. Bu denemede % 18, 21, 27 ve 30 HP içeren grupların canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi ve yem değerlendirme katsayısı ortalamaları arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur.

Influence on fattening performance characteristics of Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica) of dietary protein levels

This study was conducted to determine the effect on fattening performance characteristics of Japanese quails of various dietary protein levels. The birds were fed with the diets containing 3000 kcal ME/kg and diffèrent protein levels (18, 21, 24, 27 and 30 %, respectively) for 35 days. The results showed that live weight gain, food consumption and food conversion ratio of the birds fed the diet containing 24 % CP were found to be significantly different than the other experimental groups (P<0,05). There were no significant differences among the groups fed with 18, 21, 27 and 30 %for above mentioned criteria.

Kaynakça

Annaka, A., Tomizawa, K., Momose,Y., Watanabe, E.,Ishibashi,T. 1993. Effect of dietary protein lev- els on performance of japanese quail. Jpn. Poultry Sci., 64, 84:797-806.

Bahtiyarca, Y. 1996. Yüksek enerjili protein seviyesi farkli rasyonlarin gelismekte olan Japon bildircinlarinin performansina etkisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(12):127-135.

Boztepe, S., Öztürk, A. 1993. Japon bildircinlarinda farkli düzeylerde protein içeren rasyonlarin per- formansa etkileri. Hayvancilik Arastirma Dergisi, 3,1,56-57.

Duncan, D.B. 1955. Multiple range and multiple F tests. Biometrics, 11:1-42.

Kirkpinar, F., Oguz, I. 1996. Japon bildircinlarinda (Coturnix coturnix japonica) degisik düzeylerde ham protein içeren karma yemlerin performans üzerine etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2-3): 17-24.

Koçak, Ç. 1985. Bildircin üretimi. Bilgehan Basimevi. Bornova, Izmir.

Lee, T.K., Shim, K.F., Ian, E.L.1977. Protein re- quirement of growing japanese quail in the topic. Singapore J. Primary Industries, 2:70-81.

Lepore, P.D. and Marks, H.L. 1968. Protein and en- ergy requirements of growth selected lines of japanese quail. Poultry Science, 47:1688-1689.

Leung, P.M.B., Qiton, R.R., Harper, A.E. 1968. Effect of amino acid imbalance in rats ad libitum, inter- val fed, or fource-fed. Journal of Nutrition, 95:474-482.

National Research Council (NRC). 1994. Nutrient requirements of poultry, 9th edition. National Academy of Science, Washington.DC.

Parlat, S.S., Yildiz, A.Ö. 1997. Yüksek enerjili bir rasyonla besiye alinan Japon bildircinlarinda op- timum protein seviyesinin saptanabilmesi için be- si etkenlik katsayisindan yararlanma olanaklari. YUTAV Uluslararasi Tavukçuluk Fuari ve Kon- feransi, Istanbul.

Pond, W.G., Pond, K.R. 2000. Introduction to animal science. John Wiley & Sons Publ. New York, USA.

Sakurai, H. 1979. Influence of level of protein and energy of rearing diet on growth, feed efficiency and egg production of japanese quail. Japanese Poultry Sci. 16: 305-317.

Scott,M.L., Nesheim, M.C., R.J. Young, 1982. Nutri- tion of the chicken. M.L. Scott and Associates, Ithaca, NY.

Shim, K.F. and Vohra, P. 1984. A review of the nutri- tion of japanese quail. World’s Poultry Sci. J., 40: 261-274.

Straznicka, H. 1990. Protein requirement and amino acid imbalance in quail. British Poult Sci. 31:139- 145.

Yücelen, Y., Alarslan, Ö.F. 1986. Degisik enerji dü- zeyli rasyonlarin bildircinlarda agirlik artisi, yem tüketimi ve yem degerlendirme üzerine etkileri. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yay. No:983, Ankara.

Weber, C.W., Reid, B.L. 1967. Protein requirement of Coturnix quail to five weeks age. Poultry Science, 46:1190.

Zar, J.H. 1999. Biostatistical Analysis. 4th Edn. Pren- tice Hall Publ. New Jersey 07458, USA.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b673

Sayıdaki Diğer Makaleler

Selçuklu-97makarnalık buğday çeşidinde kışlık ve yazlık ekimde farklı azot dozları ile sulama seviyelerinin verim, bazı verim unsurları ve kalite faktörlerine etkisi

Celal YILDIZ, ALİ TOPAL

Kebere (Capparis ovata Desf. var. canescens (Coss) Heywood) çeliklerinin köklenmesi üzerine bazı büyüme düzenleyici maddelerin etkisi

YÜKSEL KAN, Nilgün KIVRAK, Asuman KAN

Konya ilinde örtü altında yetiştiricilik yapan işletmelerde domates üretiminin fonksiyonel analizi ve üretim maliyetinin tespiti

CENNET OĞUZ, Hasan ARISOY

Ankara Gölbaşı İlçesi ve yakın çevresinde yayılım gösteren arazilerin kalite durumlarının belirlenmesinde parametrik metod yaklaşımı

ORHAN DENGİZ

Konya çiftçisinin tarım ilacı kullanımının genel olarak değerlendirilmesi

Himmet İNAN, NUH BOYRAZ

Konya ili Çumra ilçesindeki derin kuyu sulama pompaj tesislerinin yıllık kullanımı

Sedat ÇALIŞIR, TAMER MARAKOĞLU, M. Uğur YILDIZ

Konya ilinde fasulye üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

MİTHAT DİREK, ZEKİ BAYRAMOĞLU, MUSTAFA PAKSOY

Farklı gelişme dönemlerinde uygulanan tuzlu ve normal suların patlıcan (Solanum melongena L.) bitkisinin bazı özelliklerine ve toprak tuzluluğuna etkisi

Ahmet ÖZTÜRK

Konya kenti meydanlarının planlama ve tasarım yönünden değerlendirilmesi

SERPİL ÖNDER, Filiz AKLANOĞLU

Bazı makarnalık buğday (T. durum Desf.) melezlerinde verim özelliklerinin diallel analizi

Neclet AKGÜN, ALİ TOPAL