Determination of irrigation water quality of lake Beyşehir and other water sources used in irrigation of çumra plain

Bu araştırmada, Çumra Ovası sulamasında kullanılan Beyşehir Gölü, Suğla Gölü, Apa Barajı ve May Barajı sularının kaliteleri belirlenmiştir. Beyşehir Gölünden Çumra Ovasına akan, yaklaşık 150 km uzunluğundaki Çarşamba Kanalı, güzergah boyunca Suğla Gölü, Apa Barajı ve May Barajı ile ilişkilidir. Dört farklı zamanda, beşer noktadan alınan su örneklerinde pH, EC, $Ca^{++}, Mg^{++}, Na^{+}, K^{+}, CO_3^{--}, HCO_3^{-}, Cl^{-}, SO_4^{--}, NO_3^{-}$, Fe, Cu, Mn, Zn ve B analizleri yapılmış ve SAO, BŞK değerleri ile kalite sınıflan belirlenerek gerekli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, tüm su örneklerinin orta alkalin pli, II. sınıf tuzluluk ve I. sınıf sodiklik ($C_2S_1$), I. sınıf BŞK, I ve II. sınıf B içeriklerine sahip oldukları ve Beyşehir Gölünden güzergah boyunca May Barajına doğru gittikçe nitrat ve ağır metallerin arttığı, bor kapsamlarının ise azaldığı saptanmıştır.

Beyşehir Gölü ve Çumra Ovası sulamasında kullanılan diğer sulama suları kalitesinin belirlenmesi

In this research, irrigation water quality and pollutions of Lakes Beyşehir and Suğla, Dams Apa and May used in irrigation of Çumra Plain were determined. Canal Çarşamba which is leading from Lake Beyşehir to Çumra Plain and has about 150 km length is connected with Lake Suğla, Dams Apa and May along the route. In the irrigation voter samples collected at four different times and from five points pH, EC, $Ca^{++}, Mg^{++}, Na^{+}, K^{+}, CO_3^{--}, HCO_3^{-}, Cl^{-}, SO_4^{--}, NO_3^{-} Fe^{++} Cu^{++}, Mn^{++}, Zn+{++}$ and B were analysed and from these results SAR, RSC and quality classes were determined. If was evaluated that all of the water samples had moderate alkaline pH values, class II salty and class I alkalinity ($C_2S_1$) , class I RSC, class I and II B level, and from Lake Beyşehir to Dam May along the Canal Çarşamba, nitrate and heavy metals increased and boron contents decreased.

Kaynakça

Anonymous, 1978. Closed Basin Soils of Konya. General Directorate of Soil-Water Institute Pub- lishing, 288, Ankara, Turkey, 150 pp. (in Turkish).

Anonymous, 1983. Report of Seydisehir Sugla Plain Planning Drainage in Konya-Çumra Project. I, 4th Region Directorate of State Water Works, Konya, Turkey. (in Turkish).

Anonymous, 1988. Important of Irrigation Water Analysis and Taken of Water Samples. J. Hasad, 38, 22-23. (in Turkish).

Anonymous, 1991. Main Quality Criterions in Classi- fication of Irrigation Waters. Republic of Turkey Formal Newspaper, 07.01.1991, 20748. (in Turk- ish).

Apan, M., 1976. Evaluation of Irrigation Water Qual- ity. Atatürk University, J. Agricultural Faculty, 7, 245-256. (in Turkish).

Ayyildiz, M., 1983. Irrigation Water Quality and Salty Problems. Atatürk University, Agricultural Faculty Publishing, 879, Ankara, Turkey, 282 pp. (in Turk- ish).

Bayrakli, F., 1995. Water Quality and its Technology. Selçuk University, Agricultural Faculty, ISBN: 975-448-114-8., Turkey, 150 pp. (in Turkish).

Biricik, A.S., 1982. Structural and Geomorphologic Study of Lake Beysehir Basin. Istanbul University Publishing, 2868, Institute of Geography Publis h- ing, 119, Istanbul, Turkey, 75 pp. (in Turkish).

Christiansen, J.E., Olsen, E.C. and Willardson, L.S., 1977. Irrigation Water Quality Evaluation. J. Irri- gation and Drainage Div. ASCE, 103 (IR 2), 155- 169.

Degirmenci, H., 1998. Evaluation of Irrigation Water Quality of Mustafakemalpasa (MKP) Stream. Uludag University, J. Agricultural Faculty, 14, 35- 45. (in Turkish).

Demirer, T., Kaleli, S. and Simsek, U., 2000. Quality of Çanakkale Dümrek Pond Irrigation Water and Determination of Use Problems. Selçuk Univer- sity, J. Agricultural Faculty, 14, 11-17. (in Turk- ish).

Duman, E. and Özdemir, N., 1991. Some Chemical Analysis in Plain Region Surface Waters of Dam Keban. Aegean University, J. Water Products, 8 (31-33), 124-132. (in Turkish).

Ertas, M.R., 1979. Irrigation Guide of Konya Plain Irrigation System. Region Directorate of Soil- Water R esearch Institute Publishing, 60, Konya, Turkey, (in Turkish).

Gamsiz, E. and Agacik, G., 1981. Water and Analysis Methods. General Directorate of State Water Works Press, Ankara, Turkey, 158 pp. (in Turk- ish).

Ince, F., 1980. A Research on Determination of Qual- ity of Some Waters in Erzurum Region. Atatürk University, J. Agricultural Faculty, 11 (1,2), 127- 134. (in Turkish).

Karakaplan, S., 1998, Notes on Water Quality. Selçuk University, Agricultural Faculty, Konya, Turkey, 178 pp. (in Turkish).

Kendirli, B. and Benli, B., 2001. Following and De- termination of Water Quality in Turkey. J. Agri- culture Engineering, 331, 14-24. (in Turkish).

Kiliçarslan, A. and Ürün, H., 1984. A Research on Getting of Konya City Drinking and Use Water from Dam Altinapa. Master Thesis, Department of Building Engineering Science, Graduate School of Natural and Applied Sciences, University of Selçuk, 88 pp. (in Turkish).

Kovanci, I., 1979. A Research on Some Properties and Chemical Contains of Inside Aegean Irrigation Waters with Respect to Plant Feeding. Aegean University, Agricultural Faculty Publishing, 364, Izmir, Turkey, 87 pp. (in Turkish).

Meng, Z., Yu, R. and Wang, Z., 1984. Effect of Alka- line Ground Water of Low Salinity on Soil Alkalin ization. Acta Pedol. 21, 79-86.

Munsuz, N. and Ünver, I., 1983. Waters of Turkey. Ankara University. Agricultural Faculty Publis h- ing, 822, Ankara, Turkey, 230 pp. (in Turkish).

Oruç, N., 1970. Factors Effecting to Quality of Irriga- tion Water. Atatürk University, J. Agricultural Faculty, 1 (2), 77-88. (in Turkish).

Oruç, N. and Saglam, T., 1978. Practice Notes of Soil Chemistry. Atatürk University, Agricultural Fac- ulty, Erzurum, Turkey, 154 pp. (in Turkish).

Polat, M., 1997. Physical and Chemical Parameters Following in River and Lakes. Proceedings of the Seminar on Water Quality Management, General Directorate of State Water Works, Ankara, Turkey, 10-13 October 1997, pp. 45-55. (in Turkish).

Saatçi, F., 1967. Research on Quality of Artesian, Well and Some River Waters Used in Irrigation in Izmir, Manisa, Mugla and Aydin Regions with Re- spect to Irrigation. Aegean University, Agricultural Faculty Publis hing, 139, Izmir, Turkey, 85 pp. (in Turkish).

Topak, R., 1996. Practice Problems in Sprinkler Irri- gation in Konya Çumra Plain. Ph.D. Thesis, Depart ment of Agricultural Buildings and Irrigation Science, Graduate School of Natural and Applied Sciences, University of Selçuk, 129 pp. (in Turkish).

Uluatam, S.S., 1994. Water Quality Assessment of Konya Irrigation Project. 15th Years Symposium, Faculty of Engineering and Architecture, Univer- sity of Çukurova, Adana, Turkey, 4-7 April 1994, pp. 97-112.

Ürün, H. and Beyribey, M., 1986. Survey of Effect of Egirdir District Centre Wastewaters on Water Quality of Lake Egirdir. Environment 86 Symp o- sium, Atatürk Culture Centre, Izmir, Turkey, 2 -5 June 1986, pp. 1-6. (in Turkish).

Zengin, M. and Bayrakli, F., 1992. A Study on Classi- fication of Konya Plain Irrigation Waters with Re- spect to Water Quality. Selçuk University, J. Agri- cultural Faculty, 4, 111-120. (in Turkish)

www.geocities.com/Seydisehir2000/index2.htm

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

28480

Sayıdaki Diğer Makaleler

Properties of irrigation water quality in Konya closed basin

MEHMET ZENGİN, Fethi BAYRAKLI, Ümmühan ÇETİN

Konya' da satılan beyaz peynirlerin nitrat ve nitrit içerikleri

Ahmet AYAR, Memiş ÖZDEMİR

Çöp kompostunun bitki besin maddesi içerikleri ve bazı organik gübrelerle karşılaştırılması

İLKER SÖNMEZ, SAHRİYE SÖNMEZ, Mustafa KAPLAN

Kaba yem olarak değerlendirilebilecek bazı yabancı ot karakterindeki bitkilerin morfolojik özellikleri ve ham protein oranlarının belirlenmesi

Ramazan ACAR, Ahmet GÜNCAN

Boru çiçeği (Datura stramonium L.)' nin botanik varyetelerinde farklı azot dozlarının tohum verimi ve alkaloit içerikleri üzerine etkileri

Aylin KULAKSIZ, YÜKSEL KAN

Determination of irrigation water quality of lake Beyşehir and other water sources used in irrigation of çumra plain

MEHMET ZENGİN, Saim KARAKAPLAN, İlknur ERSOY

Isparta ilinde ailelerin süt ve süt ürünleri tüketimi üzerine değerlendirmeler

MEVLÜT GÜL, Osman SAĞDIÇ, Hikmet ORHAN

Fosfor seviyesi farklı rasyonların etlik piliçlerin farklı büyüme dönemlerinde besi performansı ve bazı kemik özelliklerine etkileri

YUSUF KONCA, Oktay YAZGAN

Tekirdağ-Hayrabolu yöresinde yetiştirilen şeker pancarının (Beta vulgaris L.) beslenme durumunun belirlenmesi

Aydın ADİLOĞLU, Merih GÜLER

Farklı seviyelerde enerji içeren rasyonların Konya Merinosu kuzu ve toklularında besi performansı ve bazı karkas karakterlerine etkileri

Yılmaz BAHTİYARCA, Ahmet Hamdi AKTAŞ, YUSUF CUFADAR