İBN MUKAFFA’NIN (KELİLE VE DİMNE) MUKADDİMESİ: OKUYUCU DÜZEYLERİ

Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş adlı eserinde siyasi kavramların tartışıldığı geleneksel kategorilerin (sağ ve sol) darlığı ve yetersizliği nedeniyle bugün siyaset felsefesi alanında yapılan önemli çalışmaları anlamanın mümkün olmadığını öne sürer. Sözü geçen eserinde Kymlicka, her siyasi kuramın farklı bir nihai değere sahip olduğunu göz önünde bulundurarak siyaset felsefesini ahlaki bir zeminde tartışır. Düşünür bu eserinde, sağ özgürlük ve sol eşitlik gibi zıt değerlerin yanı sıra sözleşmeye dayanan uzlaşma, ortak yarar, fayda, haklar, kimlik ya da androjini gibi farklı nihai değerlere sahip siyaset kuramlarını bir araya getirerek adaletin ulaşılmaz bir hedef olmaktan çıkarılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma sunar.

IBN MUQAFFA’S MUQADDIMAH (PANCHATANTRA): READERS LEVEL

Kaynak Göster

APA Öztürk, A. (2021). Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , (46) , 409-413 . DOI: 10.21497/sefad.1032036
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Selçuk Üniversitesi

57.7b30.2b