SİYASAL SİSTEMLER VE HALKLA İLİŞKİLER

Bu çalışma siyasal sistemlerdeki halkla ilişkilerin incelenmesine yönelik yapılmıştır. Çalışmanın amacı siyasal sistemin yapısından etkilenen halkla ilişkilerin bugünkü anlamı ile hangi siyasal sistemde bulunabileceğinin belirlenmesidir.  Bu çalışmada halkla ilişkilerin bugünkü anlamı ile (örgüt ve kamuları arasındaki karşılıklı iletişime dayalı) demokratik sistemlerde bulunabileceği tespit edilmiştir. Demokratik sistemin iknaya dayalı bir onaya dayanması ve demokrasinin bilgili vatandaş koşulu ile halkla ilişkilerin karşılıklı kabul ve kamuoyuna bilgi verme amacı birbirlerini gerektirmektedir. 

___

APA Terkan, N. (2014). SİYASAL SİSTEMLER VE HALKLA İLİŞKİLER . Selçuk İletişim , 2 (4) , 64-75 .