ÖZEL TELEVİZYONLARDA HABERİN SEÇİMİ VE YAPILANDIRILMASI (NTV, ATV VE SHOW TV ÖRNEĞİ)

Bu çalışmada, özel televizyonların haberlerini hangi ölçütlere göre seçtiği ve nasıl yapılandırdığı araştırılmıştır. Gazeteler için geliştirilmiş haber değeri modellerinin televizyon haberciliğini ne ölçüde açıklayabildiği sorgulanmış, televizyon için geçerli olan haber değerlerinin ne oranda belirleyici olduğu saptanmıştır. Haber kanalları ile genel kitleye hitap eden, yüksek izlenme oranı hedefleyen tecimsel kanalların haber seçimindeki ölçütlerin farklı olduğu da araştırma ile belir-lenmiştir. Özel televizyonların haber üretimi sürecini inceleyen araştırma, NTV, ATV ve SHOW TV kanallarından 2001 ve 2002 yıllarının 15 Mart-15 Nisan döneminde kaydedilen 2462 habereiçerik analizi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda, özel televizyonlarda haber üretiminin geleneksel haber değerleriyle tam olarak açıklanamadığı ortaya çıkmıştır. Televizyon-larda, bu kitle iletişim aracının yapısından ve özelliklerinden kaynaklanan yeni haber değerleri bulunduğu görülmüştür

___

APA Şeker, M. (2013). ÖZEL TELEVİZYONLARDA HABERİN SEÇİMİ VE YAPILANDIRILMASI (NTV, ATV VE SHOW TV ÖRNEĞİ) . Selçuk İletişim , 3 (2) , 68-80 .