ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARDA DUYGUSAL ZEKA KAVRAMI

İş hayatı gün geçtikçe daha belirsiz hale gelmektedir. Bireylerin işyerlerinde rakipleriyle müca-dele ederlerken sadece teknik eğitim düzeyinde fark oluşturmak artık tek başına yetmemektedir.Zira bireyler, aynı eğitim düzeyinde hemen hemen aynı teknik yeteneğe sahip iş arkadaşlarıylahem rekabet hem de işbirliği yapmak zorundadırlar. Dolayısıyla bu durumda çalışanlar arasında-ki farkı, bireysel ve sosyal beceriler oluşturacaktır. Bu beceriler ise IQ'dan daha fazla duygusal zekaya sahip olmayı gerektirmektedir.

___

APA Aslan, Ş. (2013). ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARDA DUYGUSAL ZEKA KAVRAMI . Selçuk İletişim , 3 (3) , 113-119 .