Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular

Öz Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk bir yönetim anlayışı olarak kabul edilmektedir. Bu yönetim anlayışı genel olarak, kurumların “sorumluluk içeren” davranışları olarak kabul edilmekte ve bu şekliyle de geniş bir uygulama alanını karşımıza çıkarmaktadır. İlk uygulanmaya başladığı günlerden bu yana kavram ve kapsam olarak değişen kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaların birçoğu ülkemizde çoğunlukla yeni farkedilmekte ya da hiç farkedilmemektedir. Ülkemizde kurumsal sosyal sorumluluk halen sadece gönüllü yürütülen kurumsal iletişim projeleri olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, gerçekleştirilecek bir çalışma ile kurumsal sosyal sorumluluğun günümüz dünyasındaki kapsamı, içeriği, uygulanma biçimleri vb. konularda iletişim uzmanlarının ve kurumlarının bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili kişilerin gelişmeler hakkında bilgilendirilmeleriyle toplumumuza daha faydalı olacak kapsam, içerik ve kalitede uygulamaların gerçekleştirilebileceğine inanılmaktadır. Bu inançtan hareketle çalışmanın amacı; dünyadaki kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına yönelik, ilgili kişi ve kurumların farkındalığını artırmaya odaklanarak “kurumsal sosyal sorumlulukta yeni yaklaşımlar ve tartışılan konular”ın ortaya konması olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, amaçtan hareketle, literatür taraması yöntemi kullanılacaktır.     

Kaynakça

Aydede C (2007) Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul.

Bakan Ö ve Kalender A (2007) Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Bilal Arık ve Mustafa Şeker (ed.), İletişim ve Ötesi, Konya, Tablet Yayınları, pp 345-370.

Bayraktaroğlu G, İlter B ve Tanyeri M (2009) Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru, Literatür Yayınları, İstanbul.

Carroll A B (1999) Corporate Social Responsibilty, Evolotion of a Definitional Costruct, Business & Society, 38 (3), 268-295.

Carroll A B ( 1991) The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons, July-August, 39-48.

Certo S C ve Certo T (2008) Modern Management, Prentice Hall.

Fitch H G (1976) Achieving Corporate Social Responsibility, Academy of Management Review, January, 38-46.

Grant J ( 2008) Yeşil Pazarlama Manifestosu, Nadir Özata ve Yasemin Fletcher (çev), Mediacat Kitapları, İstanbul.

Grunig J (2005) İletişim, Halkla İlişkiler ve Etkin Örgütler: Kitaba Genel Bir Bakış, James E. Grunig (ed.), Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, İstanbul, Rota Yayınları, pp 11-43.

Kotler P ve Lee N (2006) Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sibel Kaçamak (çev), Mediacat Yayınları, İstanbul.

Mastny L (2008) Dünyanın Durumu Yılın Özeti, Linda Starke (ed.), 2008 Dünyanın Durumu Sürdürülebilir Bir Ekonomi İçin Yenilikler, Ayşe Başçı (çev.), Tema, İstanbul, pp XXVII-XXXII.

L’Etang J (2002) Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Etiği, Jaques L’Etang (ed.) Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Ayşe Elif Emre (çev.), Vadi Yayınları, Ankara, pp 153-187.

Lovins L.H (2008) Üretimi Yeniden Düşünmek, Linda Starke (ed.), 2008 Dünyanın Durumu Sürdürülebilir Bir Ekonomi İçin Yenilikler, Ayşe Başçı (çev), Tema, İstanbul, pp 3753.

Perrini F, Tencati A ve Pogutz S ( 2006) Developing Corporate Social Responsibility: A European Perspective, Edward Elgar Publishing.

Porter M E ve Kramer M R (2005) Kurumsal Hayırseverliğin Sağladığı Rekabet Avantajı, Şirketlerin Toplumsal Sorumluluğu, Harward Business Review, Murat Çetinbakış (çev), Mess Yayınları 470, İstanbul, pp 35-71.

Post J E, Lawrence A T ve Weber J (2002) Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, The McGraw-Hill Companies, New York.

Smith C (2005) Yeni Şirket Hayırseverliği, Şirketlerin Toplumsal Sorumluluğu, Harward Business Review, Murat Çetinbakış (çev), Mess Yayınları 470, İstanbul, pp 155-184.

Şencan H (1987) İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Sosyal Sorumluluk Biriminin Örgütlenmesi, İstanbul İşletme Derg, 16 (2), 119129.

Özgen E (2006) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Maviağaç, İstanbul.

Theaker A (2006) Halkla İlişkilerin El Kitabı, Murat Yaz (çev), Mediacat Yayınları, İstanbul.

UNDP (2008) Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Windsor D (2001) The Future of Corporate Social Responsibility, The International Journal of Organizational Analysis, 9 (3), 225-256.

Kaynak Göster

Bibtex @ { josc200621, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {111 - 122}, doi = {10.18094/si.90179}, title = {Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular}, key = {cite}, author = {Gürel, Tuğçe} }
APA Gürel, T . (2013). Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular . Selçuk İletişim , 6 (3) , 111-122 .
MLA Gürel, T . "Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular" . Selçuk İletişim 6 (2013 ): 111-122 <
Chicago Gürel, T . "Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular". Selçuk İletişim 6 (2013 ): 111-122
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular AU - Tuğçe Gürel Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 122 VL - 6 IS - 3 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular %A Tuğçe Gürel %T Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular %D 2013 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Gürel, Tuğçe . "Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular". Selçuk İletişim 6 / 3 (Kasım 2013): 111-122 .
AMA Gürel T . Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular. Selçuk İletişim. 2013; 6(3): 111-122.
Vancouver Gürel T . Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular. Selçuk İletişim. 2013; 6(3): 111-122.