Kültürel Boyutlar Kuramı Değerlerinde Değişim: Türkiye’nin Krizlere Verdiği Tepkilerin Sorgulanması

Küreselleşen dünyada büyük şirketler varlığını sürdürebilmek için uluslararası faaliyetler yapmaya zorlanmaktadır. Yapılan araştırmalar şirketlerin girdikleri farklı ülkelerde o ülkenin kültürel değerlerini dikkate almama gibi bir durumun söz konusu olamayacağını ve başarılı bir küresel marka olmak için yerel, ulusal farklılıkların dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde, markaların krize verdikleri tepkiler ulusal düzeyde farklılık göstermektedir. Dolayısıyla şirketler ulusal ve yerel farklılıkları dikkate almak zorundadır. Hofstede’in kültürel boyutlar araştırmasında yer alan belirsizlikten kaçınma ve güç aralığı değişkenleri, ülkelerin krizlere verdikleri tepkileri açıklamak için sıklıkla kullanılan değişkenlerdendir. “Hofstede’nin kültürel boyutlar kuramı kapsamında ülkeler için belirlediği endeksler zaman içerisinde değişiyor mu?” Türkiye için farklı izlenimler görülmekte ve değişim dikkat çekmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak “Hofstede’nin ülkeler için belirlediği endekslerin güncellenmesi mi gerekiyor?”, “Hofstede’in çalışması her koşulda, her ülke için geçerli değil mi?” soruları bu makalede tartışılmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada,  küresel krizlere verilen yerel tepkiler ve Türkiye’nin genel olarak küresel krizlere verdiği tepkiler, Volkswagen’in 2015’te yaşadığı küresel çaptaki emisyon hacmi krizi örneğinde, Hofstede’in öne sürdüğü bahsi geçen kültürel değişkenlerle açıklanıp açıklanamayacağına dair bir durum saptaması yapılmıştır. 

CHANGE IN CULTURAL DIMENSION THEORY’S VALUES: QUESTIONING OF THE REACTIONS OF TURKEY TO CRISES

In a globalizing world, large corporations are forced to do international activities in order to survive. The researches emphasize that companies need to be taken into consideration local and national differences in order to become a successful global brand. Especially in times of crisis, the reactions of brands to crisis are different at the national level. Therefore, companies have to consider national and local differences. Hofstede's uncertanity avoidance and power distance variables in the cultural dimension research are variables that are often used to explain the reactions of countries to crises. Does Hofstede's indices for countries within the framework of cultural dimension theory change over time? Different impressions are seen for Turkey and change attracts attention. In this work, Does need to update the indexes that Hofstede set for countries based upon this thought? Is not Hofstede's work valid in every condition in everycountry? These questions are discussed in this article. In this study a case detection is done in case whether the local reactions to the global crisis and Turkey’s general reactions to the global crisis, volkwagen’s global emission volume crisis can be explained by Hofstede’s suggested mentioned cultural variables or not.

___

 • Batır F ve Gürbüz S (2016) Türkiye'nin toplumsal kültür eğilimleri: Globe araştırmasından sonra ne değişti?, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 427-438, 28-31 Mayıs 2016, İstanbul.
 • Courtwright J, Wolfe R ve Baldwin J (2011) Intercultural typologies and public relations research: a critique of Hofstede’s dimensions, N. Bardhan, ve C.K. Weaver, (eds), Public Relations in Global Cultural Contexts, Routledge, New York, 108-140.
 • Erciş M S (2010) Pazarlama İletişiminde Temel Yaklaşımlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Fernandez D R, Carlson D S, Stepina L P ve Nicholson J D (1997) Hofstede’s Country Classification 25 Years Later, The Journal of Social Psychology, 137, 43–54.
 • Fougére M ve Moulettes A (2007) The Construction of The Modern West and The Backward Rest in Hofstede’s Culture’s Consequences, Journal of Multicultural Discourses, 2, 1-19.
 • Hall B J (2005) Among Cultures, Thomson Wadsworth, USA.
 • Hofstede G J, Pedersen P B ve Hofstede G (2002) Exploring Culture xercises, Stories and Synthetic Cultures, Nicholas Brealey Publishing, USA.
 • Hofstede G, Hofstede G J ve Minkov M (2010) Cultures and Organizations Software of The Mind, McGraw-Hill, USA.
 • Kadıbeşegil S (2009) İtibar Yönetimi, Mediacat Yayınları, İstanbul.
 • Kartarı A (2013) Kültürlerarası İletişim Kuramları, A Kartarı (ed), Kültürler Arası İletişim, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, 46-77.
 • Kent M ve Taylor M (2011) How Intercultural Communication Theory Informs Public Relations Practice in Global Settings, N Bardhan ve C K Weaver (Eds), Public Relations in Global Cultural Contexts Multi-Paradigmatic Perspectives, Routledge, London, 50-76.
 • LaSor F (2009) Common Ground, A R Freitag ve A Quesinberry Stokes (eds), Global Public Relations Spanning Borders, Spanning Cultures, Routledge, Oxon, 3-16.
 • Mattia T G (2009) Comparative Cultural Metrics, A R Freitag ve A Q Stokes (eds), Global Public Relations Spanning Borders, Spanning Cultures, Routledge, Oxon, 53-70.
 • McSweeney B, Brown D, ve Iliopoulou S (2016) Claiming Too Much, Delivering Too Little: Testing Some of Hofstede’s Generalisations, Irish Journal of Management, 35, 34 -57.
 • Rittenhofer I and Valentini C (2015) A “practice turn” for global public relations: an alternative approach, Journal of Communication Management, 19, 2-19.
 • Schmitz L and Weber W (2014) Are Hofstede’s Dimensions Valid? A Test For Measurement İnvariance Of Uncertainty Avoidance, İnterculture Journal, 13, 11-23.
 • Sriramesh K (1999) Public Relations in Three Asian Cultures: An Analysis Article, Journal of Public Relations Research, 11, 271-292.
 • Sriramesh K (2009) The Relatıonshıp Between Culture And Publıc Relatıons, K Srıramesh ve D Verčıč (eds), The Global Publıc Relatıons Handbook, Routledge, Oxon, 52-67.
 • Sriramesh K and White J (1992) Societal Culture and Public Relations, James E Grunig, (ed). Excellence in Public Relations and Communication Management, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 597–616.
 • Taras V, Steel P ve Kirkman B L (2012) Improving National Cultural İndices Using a Longitudinal Meta-Analysis Of Hofstede’s Dimensions, Journal Of World Bussiness, 47, 329-341.
 • Taylor M (2000) Cultural Varience as a Challenge to Global Public Relations: A Case Study of the Coca Cola Scare in Euope, Public Relations Review, 26, 277–29.
 • Wu M (2006) Hofstede’s Cultural Dimensions 30 Years Later: A Study of Taiwan and the United States, Intercultural Communication Studies,15, 33-42.
 • Yıldırım Becerikli S (2006) Uluslararası Halkla İlişkiler Alanına İlişkin Bir Model Arayışı, Amme İdaresi Dergisi, 39, 55-69.
 • Zinkhan G M ve Balazs A L (1998) The Institution of Advertising: Predictors of Cross National Differences in Consumer Confidence, Journalism and Mass Communication Quarterly, 75, 535–547.
 • http://brandtalks.org/2016/04/seffaf-kriz-mars-vakasi-ve-turk-tuketicisi/ (Erişim Tarihi: 20.02.2017).
 • http://haber.sol.org.tr/dunya/almanya-ingiltere-ve-fransa-arac-firmalarinin-emisyon-testlerinde-hile-yapabilmesi-icin-lobi (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://otomobil.haber7.com/otogundem/haber/1570453-skandal-buyuyor-3-markada-daha-ortaya-cikti (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://shiftdelete.net/volkswagen-skandalinin-perde-arkasi-64224 (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.ahaber.com.tr/teknoloji/2016/10/03/turkiyede-satilan-samsung-note-7lerin-sadece-10u-geri-dondu (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2015/09/150922_volkswagen_emisyon (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2015/09/150922_volkswagen_emisyon (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160627_vw_abd_emisyon (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.capital.com.tr/sektorler/otomotiv/avrupa-volkswagen-kararini-verdi-haberdetay-22637 (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.diken.com.tr/bri-krizin-anatomisi-volkswagen-kendi-egzoz-gazindan-zehirlendi/ (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.fortuneturkey.com/volkswageni-iflas-korkusu- -20014 (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.fortuneturkey.com/volkswageni-iflas-korkusu-sardi-20014 (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.kolaydata.com/dunyanin-en-cok-kullanilan-arama-motorlari-kasim-2016-3721.html (Erişim Tarihi: 15.06.2017).
 • http://www.milliyet.com.tr/volkswagen-e-turkiye-den-ayipli/ekonomi/detay/2134909/default.htm (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.ntv.com.tr/ekonomi/mars-gida-turkiyede-de-urunlerini-geri-cagirdi,2zWeGmx120qg_nElc6eNHQ (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.passatturkiye.com/yeni-arac-alacaklar/11799-volkswagen-passat-highline-taner-gode-156.html (Erişim Tarihi: 27.01.2017).
 • http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/09/23/volkswagen-krizi-asyaya-uzandi (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • http://www.sondakika.com/haber/haber-volkswagen-e-bir-dava-da-almanya-dan-9127629/ (Erişim Tarihi: 10.01.2017).
 • http://www.sondakika.com/haber/haber-volkswagen-e-bir-dava-da-yatirimcilardan-9134183/ (Erişim Tarihi: 10.01.2017).
 • http://www.trakkulup.net/showthread.php/76141-volkswagenin-emisyon-skandali?s=9da27ba95f5b2c737f619f0f8ef40e10 (Erişim Tarihi: 27.01.2017).
 • http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/309493.aspx (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • https://www.ikea.com.tr/urun-katalogu/yatak-odalari/komodin-ve-sifonyerler/sifonyerler.aspx (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • https://www.ikea.com.tr/urun-katalogu/yatak-odalari/komodin-ve-şifonyerler/sifonyerler.aspx (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • https://www.theguardian.com/business/2015/sep/21/volkswagen-shares-plunge-claims-falsified-emissions-data-us-epa (Erişim Tarihi: 04.01.2017).

___

APA Sarıtaş, A. & Öztürk, M. C. (2018). Kültürel Boyutlar Kuramı Değerlerinde Değişim: Türkiye’nin Krizlere Verdiği Tepkilerin Sorgulanması . Selçuk İletişim , 11 (1) , 125-145 . DOI: 10.18094/josc.340283