Bir Üçlemeyi, 'Modern- Geleneksel ve Kadın- Erkek' Karşıtlığında Yeniden Okumak: Gelin, Düğün, Diyet

Öz Lütfi Akad'ın yönettiği “Gelin” (1973), “Düğün” (1974) ve “Diyet” (1974) filmleri, göç konusunu inceleyen bir üçlemedir. Üçleme aynı zamanda göç sorununun beraberinde getirdiği modern-geleneksel karşıtlığı açısından da önemli göstergeleri barındırmaktadır. Geleneksel toplumsal yapıda kadın ve erkeğin birbirine karşıt konumları modernlik ve geleneksellik karşıtlığında da paralel bir şekilde gitmektedir. Üçlemede, filmlerin baş kadın karakterleri göç ettikleri büyük şehirde geçerli olan modern hayatın çeşitli kural ve kurumlarını rasyonel düşüncenin bir gereği olarak hayata geçirip modernizm ile birlikte modern düşünceyi temsil ederken; erkek karakterler bu kurumlara karşı çıkarak, bu kurumların karşısına koydukları düşünce yapıları ile geleneksel düşünceyi temsil etmektedirler.