ALTHUSSER'İN GÖZÜNDEN İDEOLOJİ VE İDEOLOJİNİN BİR TAŞIYICISI OLARAK YENİ MEDYA

Bireyler dünyayı olduğu gibi görmek yerine olmasını arzu ettikleri gibi görmeyi tercih etmektedirler.İnanç, duygu, düşünce ve varsayımlar dünyaya bakış açısını etkilemektedir. Bu durumAlthusser'e göre ideolojik düzenin etkisi altında oluşmaktadır. İdeolojik düzen bireyleri öylesineetki altına almaktadır ki evrende oluşan her türlü faaliyete yansız bakmak imkansız hale gelmektedir.Durumun böyle olmasında ve nesiller boyu süre gitmesinde yüz yüze sözlü iletişimden yanısıra kitle iletişim araçları da etkin bir rol oynamaktadır. Günümüzde iletişim teknolojisinin ilerievresi olarak yeni medya ideolojinin en hızlı taşıyıcılarından biridir. Yeni medyanın getirdiğidijitalleşme her türlü haber dağıtımı, iletişimsel birliktelik ve bilgi paylaşımıyla hızla ideolojikpaylaşımın sürekliliğini de kuvvetlendirmektedir. İdeolojinin yeni medya aracılığıyla hızla egemenliğiniarttırması her türlü habere tarafsız bakmayı engellemektedir. Bu sorun kapsamında öncelikle Althusser'in ideoloji kuramı üzerine literatür taraması yapılacak ardından yeni medyanınnasıl ideolojik düzenin etkili bir taşıyıcısı olduğu literatür kapsamında tartışılması amaçlanmıştır.Çalışmada Althusser'in ideoloji kuramından hareket edilerek ideolojik düzenin hem taşıyıcı hem de meşrulaştırıcı aracı olan yeni medyanın iletişimde sınır tanımazlığıyla kamuoyu ve gündem yaratarak ideoloji çerçevesinde haber içeriklerinde gerçekliğin yeterince sorgulanmamasınayol açan rolü tartışılmıştır.

___

APA Sucu, İ. (2013). ALTHUSSER'İN GÖZÜNDEN İDEOLOJİ VE İDEOLOJİNİN BİR TAŞIYICISI OLARAK YENİ MEDYA . Selçuk İletişim , 7 (3) , 30-41 .