A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z 0-9

Sonuçlar

Arama kriterlerine ilişkin bir sonuç bulunamadı!

Yayıncı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi

Adem ÖGER

Adil AKINCI

Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ahmet TANYILDIZ

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Akademik Bakış

Akademik Bilişim Araştırmaları Derneği

Akademisyenler Birliği Derneği

Akdeniz Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Ankara Barosu

Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

Atatürk Üniversitesi

AVES Yayıncılık

Avrasya İncelemeleri Merkezi

ayşe akgül

Bahadır Fatih YILDIRIM

Balıkesir Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Beykoz Üniversitesi

Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim ve Sanat Vakfı

Boğaziçi Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Cahit AYDEMİR

Celal Bayar Üniversitesi

Celal ÖNEY

Cenay Babaoğlu

Center for Foreign Policy and Peace Research, İhsan Doğramacı Peace Foundation

Cihan USTA

Cumhuriyet Üniversitesi

Çağ Üniversitesi

Çağdaş Drama Derneği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Değişim Yayınları

Dicle Üniversitesi

Din Felsefesi Derneği

Diyanet İşleri Başkanlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Durmuş GÜNAY

Düzce Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Ege Zootekni Derneği

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Emre Kızmaz

Ensar Neşriyat

Erciyes Üniversitesi

Ersan ERSOY

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Fatih DEYNELİ

Fatma BÜNYAN ÜNEL

Fevzullah TEMURTAŞ

Galenos Yayınevi

Gazi Üniversitesi

Gazi Yabancı Diller Derneği

Gaziantep Üniversitesi

Genç Bilge Yayıncılık

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gıda Teknolojisi Derneği

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği

Gümüşhane Üniversitesi

GÜNEŞ VAKFI

Hacettepe Üniversitesi

Hale ŞIVGIN

Halil Özcan ÖZDEMİR

Hamdi BRAVO

Harran Üniversitesi

Hibetullah KILIÇ

Hidayet KARA

Hira Gizem Fidan

Hitit Üniversitesi

Hüzeyfe Süleyman ARSLAN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

İbrahim H. DİKEN

İFBAR

İlhan ÖZTÜRK

İlim Yayma Vakfı

İnönü Üniversitesi

İrfan ERSİN

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Yayınevi İstanbul University Press

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Jandarma Okullar Komutanlığı

Jülide Gülay Özler

Kadim Yayınları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kare Yayıncılık

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Koç Üniversitesi AKMED

Liberte Yayınları

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

Makina Tasarım ve İmalat Derneği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

MEDİTAGEM Ltd. Şti.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mehmet BULĞEN

Melih SEVER

Mersin Üniversitesi

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Milel ve Nihal: Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği

Milli Eğitim Bakanlığı

Millî Savunma Üniversitesi

Motif Yayıncılık

Mugla Sitki Kocman University

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

Murat BAYRAM

Mustafa Kemal Üniversitesi

Mustafa YİĞİTOĞLU

Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi

Nalan Eda AKYÜREK ŞAHİN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları

Nobel Akademik Yayıncılık

Nuri Paşa ÖZER

Oku Anonim Şirketi

Okur Yazar Derneği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Orhan TURAN

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Polis Akademisi Başkanlığı

Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Rating Academy

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sağlık Araştırmaları Derneği

Sakarya Üniversitesi

Sedat ÇELİK

Selçuk Üniversitesi

Semire Ruken ÖZTÜRK

Serander Yayınevi

Serhat KUZUCU

Siirt Üniversitesi

Siyer Yayınları

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

Sosyoekonomi Derneği

Su Vakfı

Süleyman Demirel Üniversitesi

Şarkiyat Araştırmaları Derneği

Şırnak Üniversitesi

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü

Tarla Bitkileri Bilimi Derneği

Tayfun Taşbilek

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Trakya Üniversitesi

Turgay Arık

Turkish Atomic Energy Authority

TÜBİTAK

Türk Arşivciler Derneği

Türk Coğrafya Kurumu

Türk Dil Kurumu

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği

Türk Kütüphaneciler Derneği

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Türk Tarih Kurumu

Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

Türkiye Eğitime Destek Vakfı

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM)

Türkiye Entomoloji Derneği

Türkiye Herboloji Derneği

Ufuk Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Ülkü ÇELİK ŞAVK

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Yaşar Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yediveren Kitap

Yeliz İşitmir

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü