KUR’AN MEALLERİNDE YÜKLEM YANLIŞLARININ NEDEN OLDUĞU BAZI ÇEVİRİ HATALARI

Öz Türkiye’de insanlar, sözlü ve yazılı iletişimde genellikle Türkçeden yararlanırlar. Kur’an’ı anlamak isteyenler, Türkçe mealler aracılığıyla bu imkânı elde edebilmektedirler. Halkının çoğu Müslüman olan Türkiye’de, Kur’an’ı anlama isteği önemli bir düzeyde olacak ki, günümüzde sayıları yüzlerle ifade edilebilecek meal tedavülde bulunmaktadır. Bu meallerin, Kur’ân’ın anlaşılması konusunda bizlere önemli imkânlar sunduğu açıktır. Bununla beraber meallerde, Kur’ân’ın mesajını aktarma konusunda bazı eksiklik, hata ve yanlışlıklar bulunduğu da gözlenmektedir. Bu makalede, meallerdeki yanlışlık türlerinden sadece yüklem yanlışları üzerinde durulacaktır. Her ne kadar meallerdeki yüklem yanlışlarına dair veriler, müstakil kitap çalışmasına konu olacak fazlalıkta ise de bunları, bir makalenin makul sınırlarını zorlamayacak şekilde ele almanın yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Kaynakça

Akbayır, Sıddık, Dil ve Diksiyon, Akçağ Yay., Ankara, 2011.

Aksoy, Ömer Asım, Dil Yanlışları, İnkılap Kitapevi, İstanbul, 2008.

Ateş, Süleyman, Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, Kılıç Kitabevi, Ankara, Tarihsiz.

Ayverdi, İlhan, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Yay. , İstanbul, 2008.

Bayraklı, Bayraktar, Kur’an-ı Kerim Meali, Denge Yay. , İstanbul, 2016.

Bilgin, Abdülcelil, Kur’an Meallerindeki Anlatım Bozuklukları, Ankara Okulu Yay. , Ankara, 2012.

Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meâli Âli’si, Akçağ Yay. , Ankara, 1996.

Bulaç, Ali, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı (Meal ve Sözlük), Çıra Yay. , İstanbul, 2009.

Çantay, Hasan Basri, Kur’an-ı Hâkim ve Meal-i Kerim, Naşiri: Mürşid Çantay, İstanbul, 1990.

Kaynak Göster

ISNAD Bi̇lgi̇n, Abdulcelil . "KUR’AN MEALLERİNDE YÜKLEM YANLIŞLARININ NEDEN OLDUĞU BAZI ÇEVİRİ HATALARI". Şarkiyat 8 / 2 (Kasım 2016): 754-764 .