REKLAM TASARIMINDA İLLÜSTRASYON ve "DIRT MAKES GOOD STORIES" KAMPANYASININ ANALİZİ

En büyük amacı hedef kitleyle iletişim kurmak olan reklamcılık için reklam tasarımı hayati bir öneme sahiptir. Reklam tasarımı birçok görsel iletişim ve grafik tasarım alanlarından destek almaktadır. Bu alanların en önemlilerinden biri olan illüstrasyon, reklam ve tasarım tarihi boyunca basılı reklamlarda yerini almıştır. Hedef kitleyle kişisel ve benzersiz bir görsel dille iletişim kurmayı başarabilen reklam illüstrasyonu, günümüzde de gelişen teknolojik araçlarla başarılı bir şekilde reklam tasarımda var olmaktadır. Bu araştırmada verilerin toplanması, görsel ve metin içeriğinin incelenmesinde içerik analizine dayalı nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Makale doğrultusunda reklam örneklerinde illüstrasyonun yeri basılı reklamlarla sınırlandırılarak irdelenmiş ve illüstrasyonla çözümlenmiş ödüllü "Dirt Makes Good Stories" reklamları incelenmiştir.

ILLUSTRATION IN ADVERTISING DESIGN and THE ANALYSIS OF "DIRT MAKES GOOD STORIES" CAMPAIGN

Advertising design has a vital importance for advertising which has a majör aim in communicating with the target audience. Advertising design has a lot of assistance from visual communication and graphic design areas. Illustration, one of the most important of them, took place during the advertising and design history. Advertising illustration which manages to communicate personally andGazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü uniquely with the target audience, exists successfully with the developing technologic tools in nowadays advertising. For this study, qualitative research method was used for collecting the data, analyzing visual and text content. Towards this article the place of illustration in advertising examples, limited to the published advertising, were examined and awarded "Dirt Makes Good Stories"advertisements were analysed.

Kaynakça

Ambrose, H., Harris, P. (2013). Grafik Tasarımda İmge. İstanbul: Literatür Kitabevi.

Batı, Uğur. (2010). Reklamın Dili. İstanbul: Alfa Basım.

Becer, Emre. (2002). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi.

Behance. Erişim: 01.03.2016, https://www.behance.net/gallery/16768477/Dirt-ma- kes-good-stories

Bektaş, Dilek. (1992). Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Ltd.

Campaign Türkiye, Kristal Elma Festivali Özel Sayısı. (2015). İstanbul: Ofset Yapımevi.

Clifford, John. (2014). Graphic Icons Visionaries Who Shaped Modern Graphic Design. USA: Peachpit Press.

Dyck, Fons Van. (2014). Yeni Nesil Reklamcılık. İstanbul: The Kitap.

Elden, M., Özdem, Ö. (2015). Reklamda Görsel Tasarım, Yaratıcılık ve Sanat. İstanbul: Say Yayınları.

Heller, S., Arisman M. (2008). Marketing Illustration: New Venues, New Styles, New Methods.

New York: Allworth Press. Hollis, Richard. (1994). Graphic Design A Concise History. London: Thames and Hudson Ltd.

Livingston, A., Livingston, I. (1992). The Thames and Hudson Encyclopaedia of Graphic De- sign and Designers. London: Thames and Hudson Ltd.

Merter, Ender (2003). 80. Yılında Cumhuriyet'i Afişleyen Adam İhap Hulusi Görey. İstanbul:

Literatür Yayıncılık. Seymour Chwast Archive. Erişim: 01. 03. 2016, http://www.seymourchwastarchive.com/

Tosun, Nurhan Babür. (2014). Marka Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Uçar, Tevfik Fikret. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılap Yayınevi.

Weill, Alan. (2004). Graphic Design: A History. New York: Discoveries, Harry N. Abrams, Inc.

Wigan, Mark. (2012). Görsel İllüstrasyon Sözlüğü. İstanbul: Literatür Yayınları.

Kaynak Göster