JENERİK TİPOGRAFİLERİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1950'li ve 1960'lı yıllarda film jeneriklerinde yer alan tipografik düzenlemeler, oldukça yenilikçi kabul edilmiştir. 1990'lardan itibaren ise; bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile jenerik tasarımında disiplinler arası yaklaşım gözlenmiştir. "Jenerik Tipografisi"nin ise salt bir bilgilendirmeden ziyade filmin içeriğine uygun bir şekilde grafiksel, illüstratif, tipografik biçimlerle tasarlanması, seyirciyi filme daha iyi hazırlamaktadır.Makalede, film jenerik tipografilerinin başarılı örneklerde nasıl kurgulandığı ve bu başarılı örneklerin hangi ortak özelliklere sahip olduğunun tespiti yapılmıştır. Ayrıca başarısız ve eksik olarak kabul edilen örneklerde nelerin eksik olduğu tespit edilmiş ve başarılı örneklerle karşılaştırma yapılmıştır.Makalenin sonuç kısmında, tespit edilen tasarım unsurlarına yer verilmiş olup, alana katkı sağlaması amaçlanmıştır

TYPOGRAPHY PROBLEMS IN TITLE SEQUENCES AND SOLUTION OFFERS

Typographic arrangements in the title sequences during the 1950 and 1960, has been accepted as a highly innovative. From the 1990’s, It was observed interdisciplinary approach with the improvement of the computer technology in title sequence design. “Title Sequence” is designed with graphical, illustrative and typographical form in accordance to content and it is better preparing the audience for film.In this article, how title sequences was editing in successful examples and it was determined, which are the common characteristic things in these successful examples. Furter, what is missing in the examples considered as unsuccessful and incomplete was identified and comparison was made with successful examples. In the conclusion, it is explained that was determined the elements of design. Moreover, it has been expected to improve this area

Kaynakça

Artoftitle. Erişim: 05.07.2014, http://www.artofthetitle.com/title/fight-club/. Boyarski, D. (2001). Kinetictypography: a newdirectionforcommunicationdesign.

[Elektronik versiyon]. 16-27. Erişim: 01.12.2013, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.113.675&rep=rep1&type=pdf Cho, P. S.

(1999).Computationalmodelsforexpressivedimensionaltypography. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.

Criticalcommons. Erişim: 16.10.2014, http://www.criticalcommons.org/Members/ ccManager/clips/YesManPrezi.mov/view Dafont. Erişim: 14.01.2014, http://www.dafont.com/fight-this.font

Fontmeme. Erişim: 10.01.2014, http://fontmeme.com/pixar-font/

Fontfeed. Erişim: 05.07.2014, http://fontfeed.com/archives/game-of-thrones-wins- 2011-emmy-award-for-outstanding-main-title-design/

Fonts2u. Erişim: 11.01.2014,http://www.fonts2u.com/homoarakhn.font

Hillner, M. (2009). Basics typography 01 virtualtypography. [elektronik versiyon]. United Kingdom.

IMDb. Erişim: 07.01.2014, http://www.imdb.com/title/tt0198781/

IMDb. Erişim: 08.01.2013,http://www.imdb.com/name/nm0103412/

IMDb. Erişim: 12.01.2014, http://www.imdb.com/title/tt0384766/fullcredits?ref_=tt_ql_1

IMDb. Erişim: 12.01.2014, http://www.imdb.com/title/tt1389371/fullcredits?ref_=tt_ql_1

IMDb.Erişim: 12.01.2014, http://www.imdb.com/title/tt0145487/fullcredits?ref_=tt_ql_1

IMDb. Erişim: 18.10.2014, http://www.imdb.com/title/tt0118421/

IMDb. Erişim: 18.10.2014, http://www.imdb.com/title/tt1068680/

IMDb. Erişim: 18.10.2014, http://www.imdb.com/title/tt0158552/

Las-Casas, L. F. (2007). Cinedesign: typography in motionpictures. InfoDesignRevista Brasileira de Design da Informação. 4(1), 12-19.

Noyan, N. E. (2008). Sinema ve grafik tasarımın ara kesitinde Türk sineması jenerikleri tarihi.

(Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Öz, H. (2006). Sinema jeneriklerinde görsel tasarım açısından grafik öğelerin kullanımı.

(Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Sarıkahya, E. (2013). Jeneriklerinin grafik tasarımı açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 12, 117-136.

Sarıkavak, N. K. (2009). Çağdaş Tipografinin Temelleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Smashingmagazine. Erişim: 05.07.2014,http://www.smashingmagazine.com/2010/10/04/ the-art-of-the-film-title-throughout-cinema-history/ Turgut, Ö. P. (2012). Kinetictypography in movietitlesequences. [elektronik versiyon]. Procedia - SocialandBehavioralSciences. 51, 583-588.

Twemlow, A. (2008). Grafik Tasarım Ne İçindir?. İstanbul: Yem Yayınları. Vimeo. Erişim: 07.07.2014, http://vimeo.com/13786127

Kaynak Göster