Penguin Books, Yapı Kredi Yayınları ve İş Bankası Kültür Yayınları’nın Reklam Kampanyaları Üzerine Bir İnceleme

Kitap kültürel değerinin yanı sıra alınıp satılabilen, maddi bir değeri olan ve maddi değeri olan her ürün gibi reklamı yapılan bir nesnedir. Reklam, bir ürünün satışında ne kadar etkiliyse, ürün sahibi şirketin kendi reklamını yapması açısından da bir o kadar önemlidir. Kurumsallaşmış şirketlerin reklama ne kadar önem verdiği bilinmektedir. Penguin Books reklamları bu anlamda tek bir ürüne odaklanmayıp genel anlamda kitaplarının reklamını yapan ve bu yolla şirketin de reklamını oldukça başarılı bir şekilde yansıtan reklamlardır. Türkiye’de ise yayınevleri yakın zamana kadar kurumsallaşmış şirketler olarak dikkat çekmemekteydi ancak son zamanlarda büyüyerek gelişen ve piyasada söz sahibi olan yayınevleri bulunmaktadır. Yapı Kredi Yayınları ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın reklamları Türkiye için oldukça önemlidir ve bu alanda reklamcılığın gelişmesi için öncü niteliğindedir. Araştırma kapsamında ele alınan örnekler ödül almış reklamlar olup, göstergebilim açısından incelenerek yorumlanmıştır.

A REVIEW ON ADVERTISING CAMPAIGNS OF PENGUIN BOOKS, YAPI KREDİ YAYINLARI AND İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

In addition to cultural value, the book is an object that can be bought and sold, advertised like every product that has a material value. Penguin Books is one of the largest publishing house in the world and allocates the most budget for advertising. Advertising is important for selling a product as well as for promoting itself. It is well known that institutionalized companies place importance on advertising. Penguin Books ads are not focus on a single product, but in general advertise their company. In Turkey, publishing houses have not attracted attention as institutionalized companies until recently, but recently, publishing houses that have grown and developed in market. The advertising of Yapı Kredi Yayınları and İş Bankası Kültür Yayınları are very important for Turkey and pioneer for the development of advertising area. The examples in the research are awarded advertisements and they interpreted and examined in terms of semiology

Kaynakça

Barthes, R. (1979). Göstergebilim İlkeleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Febvre, L. ve H-J. Martin. (2000). Kitabın Doğuşu. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.

Ketenci, H.F. ve Bilgili, C. (2006). Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı. İstanbul: Beta Basım.

Öcal, O. (1971). Kitabın Evrimi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Rifat, M. (2014). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Topsümer, F. ve M. Elden. (2015). Reklamcılık. İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Şekil 1. https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/penguin-books-nine-7966305/

Şekil 2. https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/penguin-books-hell-o-8220305/

Şekil 3: http://www.adeevee.com/2007/05/penguin-books-train-airport-bus-stop-mediaprint/

Şekil 4. http://www.adeevee.com/2007/05/penguin-books-train-airport-bus-stop-mediaprint/

Şekil 5. https://www.behance.net/gallery/30538961/s-Bankas-Vaktim-yok-deme

Şekil 6. https://www.behance.net/gallery/30538961/s-Bankas-Vaktim-yok-deme

Şekil 7. http://kirmiziodulleri.com/Kazananlar2.aspx?tip=ka&odid=58&ki=199&katilim id=4626&id=7783b1f2-e896-4203-9097-9331deb81cb2

Şekil 8. http://kirmiziodulleri.com/Kazananlar2.aspx?tip=ka&odid=58&ki=199&katilim id=4735&id=b0a9f880-d916-47a0-8abc-9aa59cfdc574

İnternet: Iskultur, İş Bankası Kültür Yayınları Tarihçesi, Web: https://www.iskultur.com.tr/ hakkimizda adresinden 28 Ağustos 2017’de alınmıştır.

İnternet: Penguin, Penguin Books Tarihçesi, Web: http://www.penguin.com/penguinhistory/ adresinden 28 Mart 2017’de alınmıştır.

İnternet: Tdk, Matbaa Kelimesinin Tanımı, Web: http://www.tdk.gov.tr/index. php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58dfd74b4d61c5.60596701 adresinden 28 Mart 2017’de alınmıştır.

İnternet: Tdk, Yayınevi Kelimesinin Tanımı, Web: http://www.tdk.gov.tr/index. php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58dfd7536cfd48.80153602 adresinden 28 Mart 2017’de alınmıştır.

İnternet: YKY, Yapı Kredi Yayınları Tarihçesi, Web: http://kitap.ykykultur.com.tr/ykyhakkinda/hakkinda adresinden 28 Ağustos 2017’de alınmıştır.

Kaynak Göster