Güney Afrika Cumhuriyetinde Geleneksel El Sanatları: Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçılarından Örnekler

Güney Afrika Cumhuriyeti ya da daha yaygın kullanımı ile Güney Afrika, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. 21. yüzyılda gelenek ve kültürel değerler dünyada giderek önem kazanırken, Güney Afrika pek çok istilaya maruz kalarak Avrupa ülkelerinin sömürgesi altına girmelerine karşın kendi kültür ve geleneksel değerleri özümseyerek yaşam biçimlerini sürdürmektedir. Daha çok siyah tenli insanların yaşadığı ülkede farklı etnik gruplar olmasına rağmen, bu gruplar günümüzde huzur ve sükûnet içinde yaşamayı başarmakta, gelenek ve kültürlerine olan bağlılık; üretmiş oldukları el sanatları, tasarım ve sanat eserlerinde de görülmektedir. Seramik sanatının da gerek geleneksel çömlekçilik boyutu, gerekse çağdaş üretimlerle yoğun olarak sürdürüldüğü ülkede, gelenekselin sürdürülmesi ya da çağdaş versiyonlarla üretilmesi önemle üzerinde durulan konulardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada; Güney Afrika’da el sanatları, geleneksel çömlekçilik ve çağdaş seramik sanatı kültürel açıdan incelenmiş, çağdaş üretim yapan seramik sanatçılarına yer verilmiş, gelenek, kültür, el sanatları, sanat ve seramik sanatı arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılmıştır.

TRADITIONAL HANDICRAFTS IN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA: EXAMPLES FROM CONTEMPORARY CERAMIC ART AND ARTISTS

The Republic of South Africa or, more commonly, South Africa, is a country located in the south of the African continent. In the 21st century, while tradition and cultural values have become increasingly important in the world, South Africa has been subjected to many invasions and has been living under European colonialism, but has adopted its own culture and traditional values. Although there are different ethnic groups in the country where black people live, these groups are able to live in peace and tranquility today; The crafts they produce are also seen in design and artworks. In the country, where the art of ceramics is intensively maintained both with the traditional pottery and with contemporary productions, the continuation of the traditional or the production of it with contemporary versions has become one of the subjects that are emphasized. In this study; In South Africa, handicrafts, traditional potting and contemporary ceramic art have been examined from a cultural perspective, contemporary artists have been involved in ceramic production, and evaluations have been made considering the relationship between tradition, culture, handicrafts, art and ceramic art.

Kaynakça

Delafosse, M. (2012) African Art, New York: ParkstoneInternational Yayıncılık.

Dyalvane, A. (2014), Idladla, South Africa: Southern Guild Yayıncılık.

Ezio, B. (2000). African Art and Artefacts in European Collections 1400-1800, ISBN0714125474, London: British Müzesi Yayınları.

Haour, A., Manning, K., Arazi, N., ve Gosselain, O. (2010). African Pottery Roulettes Past and Present : Techniques, Identification and Distribution, Oxbow Books Yayıncılık

Khwezi, G. (2015) Madoda Fani Black-On-Black, ISBN: 978-0-620-69237-3, South Africa: National Art Council Yayıncılık

Ok, S. T., Çeşmecioğlu, S. (1992). “Güney Afrika Cumhuriyeti”, , yayın no: -16, Ülke Etütler Dizini No: 38, İstanbul Ticaret Odası Yayınları

Wassing, R. S. (1968). African Art, , ISBN:0-88168-1466, London: Fine Art Books Yayınevi,

Görsel 1. Delafosse, M. (2012). African Art, New York: Parkstone International Yayıncılık.

Görsel 2. 3. 4. 5. 6. Yazar Arşivi

Görsel 7. Fotoğraf Patrica Davison, Sosyal Tarih Koleksiyon Arşivi, iziko Müzesi, Cape Town

Görsel 8. iziko Müzesi Arşivi, Cape Town

Görsel 9. Delafosse, M. (2012). African Art, New York: Parkstone International Yayıncılık.

Görsel 10. Yazar Arşivi

Görsel 11. iziko Müzesi Arşivi, Cape Town

Görsel 12. Haour, A., Manning, K., Arazi, N., ve Gosselain, O. (2010). African Pottery Roulettes Past and Present : Techniques, Identification and Distribution, Oxbow Books Yayıncılık

Görsel 13. 14. http://www.imbizogallery.com/andile-dyalvane---ceramics.php/ 12.06.2019’da alınmıştır

Görsel 15. https://www.visi.co.za/madoda-fani-chuma-maweni-at-southern-guild/ 11.06.2019’da alınmıştır.

Görsel 16. 17. http://lisafirer.co.za/product-category/whiteware/ 11.06.2019’ da alınmıştır.

Görsel 18. https://www.google.com/search?q=Clementina+van+der+Walt&tbm 10.06.2019’ da alınmıştır.

Görsel 19. 20. Yazar arşivi

Kaynak Göster