MİMARLIK VE RESSAMLIK ARAKESİTİNDEKİ BİR SANATÇI: HUNDERTWASSER

Mimarlık farklı disiplinlerin etkileşimden oluşabileceği gibi, sanatın değişik dallarından da etkilenmektedir. Özellikle resim sanatı ile ilişkili olduğu ve tarihin her döneminde farklı biçimde kullanımıyla ortaya çıktığı görülmektedir. Resim kompozisyonu oluşturmada ve mimari tasarım gerçekleştirmede tasarımcıların başvurduğu temel ölçütler temel tasar elemanları ve temel tasar ilkeleridir. Ressam ve mimar olan Hundertwasser’ın resim ve mimari alandaki çalışmalarında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Bu bağlamda Hundertwasser’ın resim ve mimari eserleri arasındaki ilişki temel tasarım eleman ve ilkeleri doğrultusundaki analizlerle ortaya konulmuştur. Sanatçının resimlerinde ve yapılarında ağırlıklı olarak kullanmış olduğu temel tasar ilke ve elemanları çalışmalarında irdelenmiştir. Çalışmada görsel nesnelerin grafik ve istatiksel analizleri yapılmıştır. İstatiksel analiz aşamasında katılımcı anket yöntemi uygulanmıştır. Katılımcılardan her bir eser için 1 ile 6 arasında (en çok etkili:1 – en az etkili:6) değer vermeleri istenmiş ve SPSS analiz programı ile One Way ANOVA testi uygulanmıştır. Yapılan çalışmada mimar ve ressam Hundertwasser’in resim ve mimari eserlerinde özellikle temel tasar elemanlarından renk ve çizgi-yön öğelerini, temel tasar ilkelerinden ise tekrar ve birlik öğelerini daha çok kullandığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ressam ve mimar Hundertwasser’in resim ve mimari eserleri incelenmiş, temel tasar ilke ve elemanları açısından değerlendirilen öğelerin iki farklı disiplin arasındaki benzerlikleri analiz edilmiştir. Ayrıca resim ile mimarlık arasında kurulan ilişkinin, tasarımcıların yaratıcılıklarını arttırmada etkili olacağı düşünülmektedir.

AN ARTIST IN INTERSECTION OF ARCHITECTURE AND PAINTING: HUNDERTWASSER

Architecture may be a consequence of interaction of different disciplines and may also be influenced by art branches. It seems that architecture has been particularly associated with painting and has appeared in a different usage in every period of history. The key criteria that designers base on while devising painting composition and architectural design are basic design elements and principles. The studies conducted in two fields by Hundertwasser, both an artist and an architect, bear a great resemblance. In this sense, the link between Hundertwasser’s painting and architectural artworks is revealed by means of analysis carried out in accordance with basic design elements and principles. The basic design elements and principles that the artist mainly applied on his paintings and architectural works were examined in his designs. In the study, visual objects were analyzed by graphical and statistical analysis. In the statistical analysis, participatory survey method was employed. The participants were asked to give points from 1 to 6 for each of the art and architectural works (the most effective: 1 – the least effective: 6), One Way ANOVA test through SPSS analysis program was applied. It has been revealed that the architect and painter Hundertwasser especially used color, line and direction items as design elements; repetition and unity as the basic design principles in his paintings and architectural works more often. The study focused on the paintings and architectural works by Hundertwasser, an artist and an architect, and the similarities between two different disciplines of objects evaluated in terms of basic design principles and elements were analyzed. Beside this, it is believed that the relation established between painting and architecture will be helpful for designers to enhance their creative ability.

Kaynakça

Al, S., (2010). Kişisel fotoğraf arşivi.

Al, S. (2012). Kişisel fotoğraf arşivi.

Atmaca, A. E. (2014). Temel tasarım. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.

Bıelefed, B., El Khoulı, S., (2007). Adım adım tasarım fikirleri. V. Atmaca (Çev.). 3. Baskı. İstanbul: Yem Yayınları.

Chernyshova, A. P. ve Permyakov, M. B. (2013). Architectural town-planning factor and color environment. World Applied Sciences Journal, 27 (4), 437-443.

Coşkun, N. (2006). Resmin değişen ifadesi ve mekânla ilişkisi. Anadolu Sanat Dergisi, ss.55-61.

Divanlıoğlu, H. D. (1997). Temel tasar tasarın öğe ve ilkeleri. İstanbul: Birsen Yayınevi.

Elton, L. (2008). Complexity, universities and the arts. Journal Of Writing In Creative Practise, 1 (3), 205-209.

Erzen, J.N. (1976). Eğitimin estetik süreç olarak yorumu ve mimarlık eğitimi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2 (2), 175-185.

Forty, A., (2000). Words and buildings: a vocabulary of modern architecture. London: Thames & Hudson Ltd.

Foster, H. (2011). Sanat mimarlık kompleksi. S. Özaloğlu (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.

Graves, M. (1951). The art of color and design. New York: MC Graw: Hill Book Company.

Güngör, H. (2005). Görsel sanatlar ve mimarlık için temel tasar. 3. Baskı. İstanbul: Patates Baskı.

Hasol, D. (2013). Mimarlık yasaları ve mimarlık politikalarında kültür, sanat, mimarlık üçlüsü. Güney Mimarlık, 13, 22-24.

Holzsche, L. and Norıega, E. (1997). Design fundamentals for the digital age. New York, USA: John Wiley and Sons Inc.

Hundertwasser, F. (1990). Window dictatorship and window right. Http://Www. Hundertwasser.At/Pdf/Fensterrecht_Eng. Pdf (Erişim tarihi: 23.02 2014)

Hundertwasser, F. (1997). Hundertwasser architecture: for a more human architecture in harmony with natüre. Cologne: Taschen.

Jammer, M. (1993). Concepts of space: the history of theories of space in physics. New York: Dover Publications.

Kırcı, N. (2016). Mimarlığa ilk adım. Ankara: Minel Yayın.

Köse Doğan, R. (2016). Resim ve mekân arasındaki ilişki: ilham veren projeler. Online Journal of Art and Design, 4(2), 48-65.

Kraftl, P. (2010). Architectural movements, utopian moments:(in)coherent renderings of the Hundertwasser-Haus. Vienna, Geografiska Annaler: series B. Human Geography, 92 (4), 327–345.

Masıero, R. (2006). Mimaride Estetik. F. Genç (Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.

Öztuna, H. Y. (2007). Görsel iletişimde temel tasarım. İzmir: Tibyan Yayıncılık.

Restany, P. (2001). The power of art. Hundertwasser: the painter-king withthe 5 skins. Cologne: Taschen.

Schmıed, W. (1997). ‘Editorial introduction’. in Hundertwasser, F. Hundertwasser architecture: For a more human architecture in harmony with nature. Cologne: Taschen.

Spennemann, D. H. R. (2000). Hundertwasser: art, architecture and heritage in Bad Soden, Germany. The Journal of Architecture, 5(2), 117-136.

Tansuğ, S. (1988). Sanatın görsel dili. 3. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Tepecik, A. (2002). Grafik sanatlar. Ankara: Detay Yayıncılık.

http-1: https://www.artble.com/artists/georges_seurat/paintings/la_chahut (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-2: http://www.artnet.com/artists/piet-mondrian/ohne-titel-3-works- 9Ywh4XAj TFgsL M4egVg6DA2 (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-3: https://resimbiterken.wordpress.com/2014/03/ (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-4: http://wisetoast.com/35-most-famous-paintings-of-all-times/ (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-5:.https://www.tiqets.com/en/amsterdam-c75061/van-gogh-museum-skip-the-line- p974079 (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-6: https://tr.pinterest.com/edithpetrucci/malevic/ (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-7:.http://v3.arkitera.com/v1/gununsorusu/2001/10/03.htm (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-8: https://pixabay.com/tr/guggenheim-m%C3%BCzesi-new-york-abd-2707258/ (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-9: https://tr.pinterest.com/pin/513340057512258274/ (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-10: http://salvadordaliprints.org/the-temptation-of-st-anthony/( Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-11:http://www.theartstory.org/artist-kandinsky-wassily.htm (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-12: http://www.pablopicasso.net/garcon-a-la-pipe/ (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-13: https://www.arttablo.com/kanvas-tablolar/klasik-sanat-eserleri/kazimir-malevich-duzenlemeler-yapan-kadinsoyut- abstract-yagli-boya-klasik-sanat-kanvas-tablo/7653 (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-14: https://adairjones.wordpress.com/ontologies/gustav-klimt-the-tree-of-Life-stoclet-frieze-c-1909-detail/ (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-15:.http://365inpictures.blogspot.com.tr/2011/04/85365-hundertwasser-painting.html (Erişim Tarihi:. 01.02.2018)

http-16:https://www.linkedin.com/pulse/can-your-enchanting-piece-art-perform-asset-class-ilan-brant (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-17: https://tr.pinterest.com/overtecture/architecture-misc/ (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-18:http://www.as-coa.org/events/brazil-briefing-update-reforms-and-investment-environment (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-19:ps://c2.staticflickr.com/8/7085/26322880834_26f43c8b05b.jpg (Erişim Tarihi: 01.02.2018)

http-20: http://www.hundertwasser.at/english/hundertwasser/biographie.php. (Erişim Tarihi: 23.02.2014)

http-21: http://www.hundertwasser.at/english/oeuvre/malerei/malerei_diespirale.php (Erişim Tarihi:. 06.04.2014)

http-22: http://www.passion-estampes.com/encadrements/cadre-hundertwasser-691.html ( Erişim Tarihi: 07.02.2014)

http-23: http://www.mts-vienna.com/guide/vienna/what-to-visit/hundertwasserhaus/ (Erişim Tarihi: 29.02.2014)

http-24: http://www.hundertwasser.at/showpic.php (Erişim Tarihi: 07.02. 2014)

http-25: http://outsiderjapan.pbworks.com/w/page/38961442/Waste%20Management Erişim Tarihi: 07.03.2014)

http-26: http://www.inspirationgreen.com/hundertwasser.html (Erişim Tarihi: 07.03. 2014)

http-27: https://www.atlasobscura.com/places/waldspirale (Erişim Tarihi: 17.02. 2018)

Görsel 1: Al, S. (2012). Kişisel fotoğraf arşivi.

Görsel 2: https://bkpk.me/the-hundertwasserhaus-in-vienna/ (Erişim Tarihi: 16.08. 2017)

Kaynak Göster