DİJİTAL SANAT SERGİ KÜRATÖRLÜĞÜNÜN 25 YILI: 1993–2018

Dijital sanat, çağdaş sanat ile bütünleşirken yaratıcılık sürecinde temel birçok değişiklik ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda yeni sanat tarzları türemeye devam etmiş ve sanat deneyimi açısından müzelerde, galerilerde ve internet ortamında devrim niteliğinde bir değişim gerçekleşmiştir. Bir dijital sergi küratörü olarak bu devrimin bir parçası olduğumdan geleneksel, çağdaş ve dijital sergi küratörlüğündeki geçmiş, bugün ve gelecekte yaşanabilecek gelişmeler ile ilgili deneyimlerimi ve düşüncelerimi paylaşacağım. Dijital sanat, 1960'ların sonuna damga vurmuş birçok sergi sonrasında Ars Electronica, ISEA, New York Dijital Galeri ve ZKM gibi uluslararası kuruluşlarda ilk kez boy göstermiştir. 1990'ların ortalarında World Wide Web’in (WWW) gelişimi dijital sanatın ihtiyacı olan ek ivmeyi kazandırmıştır. Artık sanatçılar, geleneksel sanat alanları dışına çıkıp web siteleri aracılığıyla dünya çapında bir izleyici kitlesine ulaşabilmektedir. Ayrıca İnternet, sanat deneyimini galerilerin ve müzelerin ötesinde evlere, okullara ve taşınabilir cihazlara kadar genişletmiştir. Bu bağlamda 2001 yılı, 1968 yılına Whitney Amerikan Sanat Müzesi'nde BitStreams ve Data Dynamics (Veri Dinamikleri) ile katılırken; San Francisco Modern Sanat Müzesi'nde 010101 ile dijital sanat kapsamında kayda değer bir müze teşhiri olarak unutulmayacak bir yıl olarak eklenmiştir. Geçen son on yılın sonunda dijital sanatın, çağdaş sanatı yeniden şekillendirmekle birlikte bu yeni sanat tarzıyla tanışan müze uzmanlarına yeni zorluklar da çıkarmış olduğu anlaşılmıştır. Gelecekte ise dijital sanatın çağdaş sanatla iç içe geçmesinin devam edeceğine tanıklık etmemiz oldukça olasıdır. VR (Sanal Gerçeklik) ve Artırılmış Gerçeklik kullanarak yeni sergileme ve yaratıcı kendini ifade etme yolları, yeni fakat henüz keşfedilmemiş yeni teknolojiler, günlük yaşamlarımızı ve sanat deneyimlerimize ilham vermeye devam ederek geliştirilecektir. Bu kapsamda ele alınan bu makale de dijital sergi küratörlüğünün son yirmi beş yıl içindeki evrimini inceleyecektir.

25 Years of Curating Digital Art: 1993–2018

As digital art merges with contemporary art, there have been many fundamental changes in the creative process. New forms of art continue to emerge and a revolutionary change in the art experience is occurring in museums, galleries and on the Internet. As a digital art curator, I have been fortunate to be a part of this revolution and will share my experiences and thoughts about past, present and future developments in curating traditional, contemporary and digital art. After a few landmark exhibitions in the late 1960s, digital art found an early home in international organisations, such as Ars Electronica, ISEA, New York Digital Salon, and ZKM. The development of the World Wide Web in the mid-1990s gave digital art the additional exposure it needed. Artists could now sidestep the traditional art establishment and reach a global audience through their websites. The Internet also expanded the art experience beyond galleries and museums into homes, schools and portable devices. 2001 joined 1968 as a landmark year for major museum exposure of digital art with BitStreams and Data Dynamics at the Whitney Museum of American Art and 010101 at the San Francisco Museum of Modern Art. What transpired over these decades has reshaped contemporary art and presented new challenges to museum professionals faced with this new art form. When looking towards the future, we will see a continued merging of digital art with contemporary art. New ways of exhibiting and creative self-expression using VR and Augmented Reality, along with other new, yet to be invented, technologies will be developed as they continue to infuse our daily lives and art experiences. This paper will examine the evolution of curating digital art over the past twenty-five years.

Kaynakça

Blais, J., and Ippolito, J. (2006) At the Edge of Art. Thames & Hudson, New York.

Graham, B., and Cook, S. (2010) Rethinking Curating. MIT Press, Cambridge, MA.

Grau, O. (2007) Media Art Histories. MIT Press, Cambridge, MA.

Malloy, J. (ed.) (2003) Women, Art, and Technology. MIT Press, Cambridge, MA.

Mongeon, B. (2016) 3D Technology in Fine Art and Craft: Exploring 3D Printing, Scanning, Sculpting and Milling. Focal Press, Burlington, MA.

Packer, R., Jordan, J. (eds.) (2001) Multimedia: From Wagner to Virtual Reality. W. W. Norton & Company, New York.

Paul, C. (2015) Digital Art, Thames & Hudson, London, UK.

Paul, C. (2008) New Media in the White Cube and Beyond: Curatorial Models for Digital Art. University of California Press.USA.

Shanken, E. (2009) Art and Electronic Media. Phaidon Press, London, UK.

Weibel, P., Druckrey, T. (eds.) (2001) net_condition: Art and Global Media. MIT Press, Cambridge, MA.

Wands, B. (2006) Art of the Digital Age. Thames & Hudson, London, UK.

Wilson, S. (2002) Information Arts. MIT Press, Cambridge, MA.

Wilson, S. (2013) Art + Science Now. Thames & Hudson, New York. ZKM. http://on1.zkm.de/zkm (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Archive of Digital Art. https://www.digitalartarchive.at/database/database- info/archive.html (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Ars Electronica. https://www.aec.at/news (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Art of the Digital Age. http://artofthedigitalage.com/ (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Digital Art Museum. http://dam.org/home (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018). Frick Collection. https://www.frick.org/ (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).).

ISEA International. http://www.isea-web.org (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Leonardo Online Archive 1968-2017. https://muse.jhu.edu/journal/116 (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Louvre Museum. https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Lumen Prize. https://lumenprize.com/ (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

New Museum Digital Archive. http://archive.newmuseum.org (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Rhizome ArtBase. http://rhizome.org/art/artbase (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

SIGGRAPH Digital Arts Community. http://siggrapharts.ning.com (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

V2_, Lab for the Unstable Media. http://v2.nl/organization (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Victoria & Albert Museum (Computer Art Page). http://www.vam.ac.uk/content/journals/research- journal/issue-02/computer-art-at-the-v-and-a (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Görsel 1. New York Dijital Galeri kataloğunun ilk kapağı, http://www.nydigitalsalon.org (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Görsel 2. New York Dijital Galerisi, I. Pekin Uluslararası Yeni Medya Sanatları Sergisi, Milenyum Müzesi, 2004, http://www.nydigitalsalon.org (Erişim Tarihi: 29 Mart 2018).

Kaynak Göster

APA Wands, B . (2021). DİJİTAL SANAT SERGİ KÜRATÖRLÜĞÜNÜN 25 YILI: 1993–2018 (Ö. Ballı, Çev.) . Sanat Dergisi , (37) , 410-417 . DOI: 10.47571/ataunigsfd.883060