TDK TÜRKÇE SÖZLÜK’TE ŞAKA YOLLU OLARAK ETİKETLENEN SÖZ VARLIĞI ÖGELERİ ÜZERİNE

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmaktayım. Ders döneminde olup çeşitli araştırmalar yapıyorum . Bu makalemi Şükrü Hâluk Akalın hocamdan aldığım Sözlükçülük  dersi için ödev olarak hazırladım.

___

  • Referans 1Şükrü Halûk AKALIN