MAHTUMKULU’NUN DİVANI’NIN 1926 YILINDAKİ BASKISINA ELEŞTİRİ

Eleştiri kültürü toplumsal ve ilmi açıdan önemli bir olgudur. Türkmen edebiyat tarihinde yazının içeriksel ve sanatsal olarak gerçek değerini yansıtma gayesiyle bilimsel yöntemlerle irdelenerek kaleme alınan eleştiri (tenkit) yazılmıştır. Türkmen edebiyatında eleştiri, “Edebi tenkit” adıyla erken bir dönemde başlamıştır. “Edebi tenkit” olarak isimlendirilen eleştiri yazılarına, şair Mahtumkulu’nun divanının üzerine yapılmış olması ayrı bir önem kazandırmıştır. Sovyetler Birliğinin ilk yıllarında Türkmenistan’da imkânlar kısıtlı olsa da eleştirinin yapılmış olduğu yayınlanan yazılarda görülmektedir. Dönemin değişik yayınlarında, çeşitli toplumsal kesime ve farklı düşünce yapısına sahip olan yazarların yazıları yer alabilmektedir. Bu süreçte dönemin düşünürleri (Gelenekçi ve Yenilikçi yazarları) tarafından Türkmen dili, edebiyatı, medeniyeti, tarihî konuları eleştiri yazmışlardır. Yazarların “Muhatumkulu’nun Divanı”nın 1926 yılındaki baskısının üzerine yazdığı eleştiri yazıları oldukça önemlidir.

Culture of criticism is an important social and scientific phenomenon. In the history of Turkmen literature, criticism (criticism) which is taken by considering with scientific methods in order to reflect the content value and artistic real value of the manuscript has been written. Criticism in Turkmen literature started at an early period in the name of “literary criticism”. The criticism called “literary criticism” has given a special importance to the poet Mahtumkulu's divan. In the early years of the Soviet Union, there were reports of criticism in Turkmenistan, although the possibilities were limited. In various publications of the period, writings of authors who have various social cuts and different thinking can take place. In the process, the writers of the period (traditionalist and innovative writers) criticized the Turkmen language, literature, civilization, and historical issues. The crities written by the authors on the press in 1926 of “Divan of Makhtumkulu” are very important

___

APA Aşirov, T. (2017). MAHTUMKULU’NUN DİVANI’NIN 1926 YILINDAKİ BASKISINA ELEŞTİRİ . Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 10-15 .