ALİ SEYDİ BEY VE SÖZLÜKLERİ

Resimli Kamus-ı Osmanî, Seci ve Kafiye Lügati, Defter-i Galatat, Lügatçe-i Edebiyat, Musavver Dairetü’l-Maarif, Lisan-ı Osmanîde Müstamel Lügat-i Ecnebiye, Resimli Yeni Türkçe Lûgat adlı eserlerin hazırlayıcısı ve yazarı Ali Seydi Bey ilgi çekici bir şahsiyettir. Bu yazıda Osmanlı Devleti’nin son yıllarında başlayan sözlükçülük çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti döneminde devam eden Ali Seydi Beyin hayat hikâyesi, sözlükçülüğü ve sözlükçülüğü tanıtılmaktadır.

___

APA Akalın, Ş. H. (2017). ALİ SEYDİ BEY VE SÖZLÜKLERİ . Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 1-7 .