Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma

Amaç: Bu çalışmada aile hekimlerinin çalışma koşullarının araştırılması ve bu koşullarla ilgili sorunların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bireysel yüz yüze derinlemesine görüşmeleri içeren nitel tanımlayıcı bir çalışma tasarımı kullanılmıştır. Katılımcıların izni ile biri hariç tüm görüşmelerde ses kaydı alınmış, kelimesi kelimesine yazıya dökülmüş ve kontrol edilmiştir. Verileri analiz etmek için tematik yaklaşım kullanılmıştır. Veriler doygun hale gelene kadar yeterli sayıda aile hekiminden toplanmıştır. Bulgular: Aile hekimleri ile yapılan mülakatlardan elde edilen veriler “Çalışma Şartlarındaki Problemler” ve “Çalışma Şartlarında Beklenen İyileştirmeler” olarak iki ana tema altında değerlendirilmiştir. Araştırmamıza katılan aile hekimleri; aile hekimliği birimi başına düşen kayıtlı nüfusun fazla olmasını, çalışma ortamlarının fiziksel yetersizliklerinin olmasını, maddi problemlerin yaşanmasını, aile hekiminin görev tanımında belirsizlikler olmasını ve Aile Sağlığı Merkezlerindeki güvenlik problemi olmasını çalışma şartlarındaki önde gelen problemler olarak değerlendirmişlerdi. Mevcut aile hekimi sayısının hızla arttırılmasını, randevu sisteminin zorunlu halde getirilmesini, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki şartlarına yeni standartlar getirilmesini, aile hekimlerinin görev tanımlarının netleştirilmesini, mali sorumlulukların üst makamlara devredilmesini ve şiddete karşı caydırıcı yaptırımların getirilmesini çözüm önerileri olarak sunmuşlardır. Sonuç: Aile hekimlerinin sayısı arttırılmalı, görev tanımları rol belirsizliği ve rol çatışmasına yol açmayacak şekilde net olmalı, kararlara katılımları sağlanmalı, fiziki şartlar en uygun seviyeye getirilmelidir. Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği; birinci basamak sağlık hizmeti; çalışma şartları; nitel araştırma

Evaluation Of Primary Care Physicians' Working Conditions: A Qualitative Research

Objective: This study aimed to explore the working conditions of family physicians and to evaluate problems related to these conditions. Materials and Methods: A qualitative descriptive study design involving individual face-to-face in-depth interviews was used. Forty face-to-face interviews were conducted with family physicians in Sakarya province. With the permission of the participants, audio recording was taken in all interviews except one, transcribed verbatim and checked. Thematic approach was used to analyze the data. Data was collected until data were saturated. Results: The data obtained from interviews with family physicians were evaluated under two main themes as "Problems in Working Conditions" and "Expected Improvements in Working Conditions". Family physicians participating in our research which evaluated the high number of registered population per family medicine unit, physical insufficiencies in working environments, financial problems, uncertainty in the job description of family physicians, and safety problems in Family Health Centers as the leading problems in working conditions. They offered solutions as to rapidly increasing the number of existing family physicians, making the appointment system mandatory, introducing new standards to the physical conditions of Family Health Centers, clarifying the job descriptions of family physicians, transferring financial responsibilities to higher authorities, and introducing deterrent sanctions against violence. Conclusion: The number of family physicians should be increased, their job descriptions should be clear so as not to cause role ambiguity and role conflict, their participation in decisions should be ensured, and physical conditions should be optimized. Key Words: Family medicine; primary healthcare; working conditions; qualitative research

Kaynakça

1. Europe W. (2002) The European definition of general practice/family medicine. Barcelona. WONCA Europe. 4-6, 7-43.

2. T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü. (2020) Erişim Tarihi:08.03.2021, erişim adresi: https://sakaryaism.saglik.gov.tr/TR-34675/dunyada-aile-hekimligi.html

3. Özcan F, Ünlüoğlu İ. (1996) Türkiye’de ve dünya’da aile hekimliği. Sendrom. 8 (7): 83–5.

4. Çavmak Ş, Çavmak D. (2017). Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimi ve sağlıkta dönüşüm programı. Sağlık Yönetimi Dergisi. (1)1:48-57.

5. T.C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2020) Erişim Tarihi: 08.03.2021, erişim adresi: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ailehekimligi/t%C3%BCrkiye-de-aile-hekimli%C4%9Fi.html

6. T.C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2020) Erişim Tarihi:08.03.2021, erişim adresi: http://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ailehekimligi/t%C3%BCrkiye-de-aile-hekimli%C4%9Fi.html

7. Aktaş EÖ, Çakır G. (2012). Aile hekimlerinin, aile hekimliği uygulaması hakkındaki görüşleri: Bir anket çalışması. Ege Tıp Dergisi. 51(1): 21-29.

8. Algın K, Şahin İ, Top M. (2004). Türkiye’de aile hekimlerinin mesleki sorunları ve çözüm önerileri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 7(3): 249-75.

9. Ayhan Başer D, Kahveci̇ R, Koç M, Kasım İ, Şencan İ, Özkara A. (2015) Etkin sağlık sistemleri için güçlü birinci basamak. Ankara Med J. 15(1).

10. Akman M. (2014). Türkiye’de birinci basamağın gücü. Türk Aile Hek Derg. 18 (2): 70-78.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { smj893432, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {757 - 764}, doi = {10.31832/smj.893432}, title = {Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Etçioğlu, Erkut and Aydın, Abdülkadir and Ekerbiçer, Hasan and Özen, Feride and Aydın, Muhammet Raşit and Köse, Elif and Muratdağı, Gürkan} }
APA Etçioğlu, E. , Aydın, A. , Ekerbiçer, H. , Özen, F. , Aydın, M. R. , Köse, E. & Muratdağı, G. (2021). Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma . Sakarya Tıp Dergisi , 11 (4) , 757-764 . DOI: 10.31832/smj.893432
MLA Etçioğlu, E. , Aydın, A. , Ekerbiçer, H. , Özen, F. , Aydın, M. R. , Köse, E. , Muratdağı, G. "Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma" . Sakarya Tıp Dergisi 11 (2021 ): 757-764 <
Chicago Etçioğlu, E. , Aydın, A. , Ekerbiçer, H. , Özen, F. , Aydın, M. R. , Köse, E. , Muratdağı, G. "Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma". Sakarya Tıp Dergisi 11 (2021 ): 757-764
RIS TY - JOUR T1 - Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma AU - Erkut Etçioğlu , Abdülkadir Aydın , Hasan Ekerbiçer , Feride Özen , Muhammet Raşit Aydın , Elif Köse , Gürkan Muratdağı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31832/smj.893432 DO - 10.31832/smj.893432 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 757 EP - 764 VL - 11 IS - 4 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.893432 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma %A Erkut Etçioğlu , Abdülkadir Aydın , Hasan Ekerbiçer , Feride Özen , Muhammet Raşit Aydın , Elif Köse , Gürkan Muratdağı %T Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma %D 2021 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 11 %N 4 %R doi: 10.31832/smj.893432 %U 10.31832/smj.893432
ISNAD Etçioğlu, Erkut , Aydın, Abdülkadir , Ekerbiçer, Hasan , Özen, Feride , Aydın, Muhammet Raşit , Köse, Elif , Muratdağı, Gürkan . "Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma". Sakarya Tıp Dergisi 11 / 4 (Aralık 2021): 757-764 .
AMA Etçioğlu E. , Aydın A. , Ekerbiçer H. , Özen F. , Aydın M. R. , Köse E. , Muratdağı G. Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(4): 757-764.
Vancouver Etçioğlu E. , Aydın A. , Ekerbiçer H. , Özen F. , Aydın M. R. , Köse E. , Muratdağı G. Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(4): 757-764.
IEEE E. Etçioğlu , A. Aydın , H. Ekerbiçer , F. Özen , M. R. Aydın , E. Köse ve G. Muratdağı , "Aile Hekimlerinin Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Araştırma", Sakarya Tıp Dergisi, c. 11, sayı. 4, ss. 757-764, Ara. 2021, doi:10.31832/smj.893432
Sakarya Tıp Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

18.7b7.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ferritin, fibrinojen ve prokalsitonin düzeyleri gebelerde COVID-19 klinik seyrini nasıl etkiler?

Huri GÜVEY, Canan SOYER ÇALIŞKAN, Samettin ÇELİK, Merve YILMAZ, Zehra YILMAZ

Omurga Deformite Cerrahisinde Kullanılan Ultrasonik Kemik Kesicilerin Etkisi

Amet Çağrı UYAR, Mümin KARAHAN, Alper GÜLTEKİN

Karotis Arter Stentlemesi Uygulanan Hastaların Özellikleri ve Hastane İçi Klinik Sonuçları: Tek merkez deneyimi

İbrahim KOCAYİĞİT, Yusuf CAN, Harun KILIÇ

Farklı Sol Ventriküler Geometrik Paterne Sahip Hipertansif Hastalarda Frontal QRS-T Açısının Değerlendirlmesi

İsmail GÜRBAK, Arda GÜLER, Cafer PANÇ, Ahmet GÜNER, Mehmet ERTURK

Total Diz Replasmanı Olacak Hastada Kombine Spinal Epidural Anestezi ile Oluşan Pnömosefali: Olgu Sunumu

Fatih ŞAHİN, Alkan KİBAR

Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü ve Görsel Sonuçlara Etki Eden Faktörler

Kübra ÖZATA GÜNDOĞDU, Emine DOĞAN, Erkan ÇELİK, Gürsoy ALAGÖZ

Önemli Fakat Gözden Kaçan Bir Halk Sağlığı Sorunu: Gebelik İle İlgili Bel Ağrısı

Ayşegül ERDOĞAN, Burhan Fatih KOÇYİĞİT, Ramazan Azim OKYAY

Fetal Gelişim ve Büyümede Apelinin Rolü

Nevin TÜTEN, Koray GÖK, Mine KUCUR, Abdullah AÇIKGÖZ, Abdullah TÜTEN, Mahmut ONCUL

Yalın Üretim Sistemlerinin Hasta Antimikrobiyal Duyarlılık Testlerine Uygulanması

Burak KÜÇÜK, Gökhan ARICAN, Hacer ARIKAN, Murat ARAL

İmmunoglobulin A Vasküliti Referans Merkez Deneyimi: MEFV Gen Mutasyonunun Klinik Spektruma Etkisi

Zahide EKİCİ TEKİN, Elif ÇELİKEL, Fatma AYDIN, Tuba KURT, Nilüfer TEKGÖZ, Müge SEZER, Cüneyt KARAGÖL, Serkan COŞKUN, Melike KAPLAN, Nimet ÖNER, Merve Cansu POLAT, Banu ACAR