DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ

Sanat; güzeli, hoşa gideni vurgular. Fakat sanat; özünde içsel durumumuzu, psikolojimizi, travmalarımızı yansıtmada da eşsiz bir yöntemdir. Sanat kendi içinde çeşitli pratiklerden oluşur. Bu pratikler de disiplinler arası bağlamda birbirlerinden beslenir ve birbirlerini tamamlar. Sanat terapisi, sanatla terapi, sanatsal terapi diye de adlandırdığımız bu alan; dışavurumcu olma özelliğiyle sanata, psikolojiye; içsel olanı yansıtarak en eskiden günümüze içinde bulunduğumuz ruh halimizi çözümlemeye yardımcı olması açısından da oldukça önemlidir. Burada önemli olan sanat terapisi terapötik bir süreçtir ve bunun sağlık uygulayıcısı; psikologlar ya da psikiyatrlardır. Sanat terapide sanat eğitmenleri, sanat öğreticileri sadece yol gösterici ve sanat uygulayıcılarıdırlar. Sanat eğitmenleri terapik anlamda müdahale etmeden ve kişiyi yönlendirmeden rahatlamasını sağlayabilirler. Ayrıca alanlarıyla ilgili almış oldukları renk, beden dili, resim okuma, psikoloji, resim analizi, meditasyon, drama, vb, eğitimlerle elde edilen verilere ve bu verilerin rahat bir ortamda elde edilmesine yol gösterici uygulayıcılar olabilirler, tedavi edici olamazlar.

___

  • About Art Therapy, American Art Therapy Association. (2009). Erişim Tarihi: 14.08.2014, http://www.americanarttherapyassociation.org/aata-aboutarttherapy.html Acar S. Ş. ve Düzakın C. S. (2017). Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Bir Eğitim Modeli Olabilir mi? (1. Baskı). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.Arongo, V. (1992). Integration of Neurobiology and Psychology in a Unitied Model of Suicidal Behaviour. Journal of Clinical Psychoparmathology, 12, s. 2-7Baudelaire, C. (2003). Modern Hayatın Ressamı. (Çev. Ali Berktay). İstanbul: İletişim Yayınevi.Botton de A. ve Armstrong J. (2013). Terapi Olarak Sanat. (Çev. Volkan Atmaca). İstanbul: Everest Yayınları.Case, C., Dalley, T. (2006). Handbook of Art Therapy. 12nd Ed. Pp. 1-10. London: Rautledge.Capacchione, L. (2012). (1. Basım). Sanat Terapisiyle İyileşmek. (Çev. Duygu Özen). İstanbul: Kaknüs Yayınları.Coşkun, S., Yıldız, Ö., Yazıcı, A. (2010). Psikiyatrik Rehabilitasyonda Fotoğrafın Kullanımı: Bir Ön Proje. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1/3, s. 121-127.Demir, V. (2017). Dışavurumcu Sanat Terapisinin Psikolojik Belirtiler ile Bilişsel İşlevlere Etkisi. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 7/13, s. 575-598.Demir, V., Yıldırım, B. (2017). Sanatla Terapi Programının Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerine Etkinliği, Ege eğitim Dergisi. 18/1, s. 311-344.Demir, A., Demir, V. (2018). Sanatla Terapi Program ve Etkileşim Grubu Uygulamasının Ruhsal Belirti Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, Cilt I/2018, Sayı 2, s. 97-120.Edwards, D. (2014). Art Therapy. Sage.Eracar, N. (2013). Sözden Öte. İstanbul: 3P Yayıncılık.Ersoy, A. (1995). Sanat Kavramlarına Giriş. İstanbul: Yorum Sanat Yayıncılık.Filiz, Ş. (2016). Sanat Terapisinin Felsefi Boyutları, MJH VI/I, s. 169-183.Geue, K. L., Goetze, H., Buttstaedt, M., Kleinert, E., Richter, D., Singer, S. (2010). An Overview of Art Therapy Interventions for Cancer Patients and the Results of Research, Complementary Therapies in Medicine. 18/3-4, s. 160-170.Göktepe K. A. (2015). Sanat Terapi. İstanbul: Nesil Yayınevi.Henderson, D. A. and Gladding, S.T. (1998). The Creative Arts in Counseling: A Multicultural Perspective. The Arts in Psychotherapy, 25/3.Johnson, C. M. And Sullivan-Marx, E. M. (2006). Art Therapy: Using the Creavite Procestor Healing and Hope Among African American Older Adults. Geriartic Nurs. 27, s. 309-316.Jung, C.G. (1968). The Structure and the Dynamics of the Psyche. New York: Pantheons Books.Kandinsky, V. (1993). Sanatta Zihinsellik Üstüne. (Çev. Tevfik Duran). İstanbul: Yapı Kredi YayınlarıKaplan, F. F. (2000). Art, Science and Art Therapy: Repainting the Picture. Philadelphia: PA. Jessica Kingsley Publishers.Lefevre, M. (2004). Finding the Key: Containing and Processing Traumatic Sexual Abuse. The Arts in Psychotherapy, 31, 137-152.acarMülayim, S. (1994). Sanata Giriş. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.Malchiodi, C. A. (2003). Using Art Therapy with Medical Support Groups in Handbook of Art Therapy, 1st ed. (Ed. C.A. Malchiodi). 351-361. New York: Guilford Press.Malchiodi, C. A. (2005). Expressive Therapies History, Theory and Practice in C. A. Malchiodi (Ed.), Expressive Therapies (pp. 1-15). New York: Guilford Press.Malchiodi, C. A. (2007). The Art Therapy Sourcebook. New York: Mc. Grow-Hill Companies.Masters, C. L. (2005). Clay Sculpture within an Object Relational Therapy: A Phenomenological Hermeneutic Case Study. Rhodes University, Department of Psychology. Thesis fort he Master of Arts Degree in Clinical Psychology.Öz, E. (2015). Sanat Terapisine Genel Bir Bakış. Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar. (Edt. Cem Can, Abdurrahman Kilimci). Ankara: Detay Yayıncılık.Özbey, Ç. (2009). Özel Çocuklar ve Terapi Yöntemleri. İstanbul: İnkılap Kitabevi.Rubin, J. A. (2010). Introduction to Art Therapy. New York Press.San, İ. (1985). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.Sayar K. (2014). Terapi-Kültürel Bir Eleştiri. (5. Baskı). İstanbul: Timaş Yayınları.Scharff, D. E. (1996). Object Relations Theory and Practice: An Introduction. London: Jason Aronson Press.Wadeson, H. (1980). Art Psychotherapy. New York: Wiley Press.Wilson, L. (1995). Symbolism and Art Therapy Sembolism’s Role in the Development of Ego Functions. American Journal of Art Therapy, 23(3), 79-88.

___

Bibtex @sanat ve edebiyat { saktad539173, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {1}, pages = {20 - 37}, title = {DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ}, key = {cite}, author = {Öz Çelikbaş, Eda} }
APA Öz Çelikbaş, E. (2019). DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 20-37 .
MLA Öz Çelikbaş, E. "DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 20-37 <
Chicago Öz Çelikbaş, E. "DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 20-37
RIS TY - JOUR T1 - DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ AU - EdaÖz Çelikbaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 37 VL - 2 IS - 1 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ %A Eda Öz Çelikbaş %T DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ %D 2019 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Öz Çelikbaş, Eda . "DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (Nisan 2019): 20-37 .
AMA Öz Çelikbaş E. DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ. saktad. 2019; 2(1): 20-37.
Vancouver Öz Çelikbaş E. DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(1): 20-37.
IEEE E. Öz Çelikbaş , "DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ", , c. 2, sayı. 1, ss. 20-37, Nis. 2019