TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları

PETROGRAPHY OF CONSTRUCTION AND CEMENT MATERIALS FROM HISTORICAL AYDOS FORTRESS AND THEIR SOURCE REGIONS

The historical Aydos fortress is situated on the Anatolian part and to the north of the highest point of Istanbul city. Being a strategic observation point on the main road from Istanbul to Anatolia, its construction dates back to Byzantine period. Later during Ottoman time the Aydos fortress undergone many times to restoration. Nearly unique building material from nearby Paleozoic rock units was used. This is obviously Lower Paleozoic quartz arenitic sandstone rock type from Aydos formation. This very resistant rock was worked as block which in tern was attached by carbonate plaster during the construction of the fortress. Petrographical investigation under the microscope clearly shows quartz arenite rock texture with almost rounded quartz grains and fine micaceous matrix. Different rock particles were attached with carbonate cement. Finally we were able to show once more that main building materials for the ancient constructions were assemblages from nearby natural sources

___

  • Baykal, A.F., Kaya, O., 1963, “İstanbul bölgesinde bulunan Karbonifer’in genel stratigrafisi”, M.T.A. Dergisi, 61, Ankara.
  • Baykal, A.F., Kaya, O., 1966, “İstanbul Boğazı kuzey kesiminin jeolojisi”, T.J.K. Bülteni, 44, s.31-43.
  • Gözübol, A.M., Aysal, N., 2008, “Cebeciköy kireçtaşı ocaklarında litolojik ve yapısal kökenli işletme sınırları”, İstanbul
  • Yerbilimleri Dergisi, C.21, S.1, s.25-35. Haas, W., 1968, “Das Alt-Palaozoikum von Bithynien (Nordwest Turkei)”, N.Jb. Geol. Palaont., Abh.131.2, Stuttgart, s.60-68.
  • Kaya, O., 1978, İstanbul Ordovisiyen ve Silüriyeni, H.Ü. Yerbilimleri Enstitüsü Yayını, C.4, S.1-2, Ankara.
  • Önalan, M., 1982, Pendik Bölgesi ile Adaların Jeolojisi ve Sedimenter Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Yayınlanmamış Doçent- lik tezi, İstanbul. Şekil 5. A) Aydos Kalesi duvarların- da kullanılan kuvarsit- ler. Kahverenkli çörtler arasında köşeli kuvars taneleri (Tek nikol)
  • B) Dalgalı sönmeli ku- varslar arasında ince taneli çörtler (Çift nikol) C) Kuvars ve çört tane sınırlarında kloritik- serizitik çimento D) Harç ve sıva olarak malzeme: kar- bonatlı matriks içeri- sinde kuvars kırıntıları (Çift nikol) E) Karbonatlı harç içe- risinde kuvarsit çakılla- rı (Çift nikol) F) Harç içerisinde kul- lanılan tuğla kırıkları ve kalsit (hidrolik kireç; Tek nikol)

___

Bibtex @ { restorasyon619999, journal = {Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi}, issn = {1309-7016}, address = {Molla Hüsrev Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Sokak No: 16 Fatih İstanbul Posta Kodu: 34134}, publisher = {İstanbul Büyükşehir Belediyesi}, year = {2012}, number = {8}, pages = {30 - 36}, title = {TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları}, key = {cite}, author = {Öngen, Sinan and Aysal, Namik and Baykır, Mustafa and Şahin, M. Okay} }
APA Öngen, S. , Aysal, N. , Baykır, M. & Şahin, M. O. (2012). TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları . Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi , (8) , 30-36 .
MLA Öngen, S. , Aysal, N. , Baykır, M. , Şahin, M. O. "TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları" . Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi (2012 ): 30-36 <
Chicago Öngen, S. , Aysal, N. , Baykır, M. , Şahin, M. O. "TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları". Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi (2012 ): 30-36
RIS TY - JOUR T1 - TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları AU - SinanÖngen, NamikAysal, MustafaBaykır, M. OkayŞahin Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 36 VL - IS - 8 SN - 1309-7016- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları %A Sinan Öngen , Namik Aysal , Mustafa Baykır , M. Okay Şahin %T TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları %D 2012 %J Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi %P 1309-7016- %V %N 8 %R %U
ISNAD Öngen, Sinan , Aysal, Namik , Baykır, Mustafa , Şahin, M. Okay . "TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları". Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi / 8 (Aralık 2012): 30-36 .
AMA Öngen S. , Aysal N. , Baykır M. , Şahin M. O. TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları. Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi. 2012; (8): 30-36.
Vancouver Öngen S. , Aysal N. , Baykır M. , Şahin M. O. TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları. Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi. 2012; (8): 30-36.
IEEE S. Öngen , N. Aysal , M. Baykır ve M. O. Şahin , "TARİHİ AYDOS KALESİ Yapı Taşları, Harç ve Sıvalarının Petrografisi ve Kaynak Alanları", , sayı. 8, ss. 30-36, Ara. 2012