Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri

EFFECTS OF WATER SOLUBLE SALTS ON THE BUILDING MATERIALS OF DOLMABAHÇE PALACE

The construction of Dolmabahçe Palace which was built on an area exceeding of 110.000m2, with its periphery walls, was completed in 1856. The main building of Dolmabahçe Palace consists of three parts: the Imperial Mabeyn State Apartments , the grand Ceremonial Hall Muayede Salonu and the Imperial Harem where the sultan and his family led their private lives . The Imperial Mabeyn and Harem have three storeys along with the basement. Also, in the Imperial Harem part, there is an attic musandıra storey. The grand Ceremonial Hall is between the Imperial Mabeyn and the Imperial Harem. The outer walls of the palace are made of stone, the interior walls of brick and the floor and roof constructions of wood. The main building stands parallel to the sea and extends towards the south direction. Since the Palace is located on the sea level and filled ground, main walls and floors in the basement were seriously damaged because of the ground water. Ground water contains soluble salts, the most significant of which are chlorides, nitrates and sulphates. The deposit of water soluble salts in the pores of historic masonry is the major cause for the deterioration of these surfaces. Also the basement of the Palace has higher and more variable relative humidity than the other floors. Since water soluble salts are usually hygroscopic, changes in temperature and relative humidity inside the building cause water soluble salts found in the building materials to crystallize and dissolve over and over again. As a result of this process, there can be physical, chemical and mechanical deterioration on the building materials. In order to detect the deterioration and reduce or prevent the damage on the building caused by water soluble salts, the things that should be done primarily are; to detect the distribution and resources of the salt types found in the building. There have been detected damages caused by water soluble salts on the ground and walls of many rooms in the basement by the visual inspections done at the Palace. In the following article, the analyses of water soluble salts and hygroscopic humidity were done on mortar, plaster and stone samples taken within the insulation studies that have been started on the ground and walls of the places aiming to prevent the humidity rising from the ground on the basement at Dolmabahçe Palace in 2000 and the results were evaluated

___

 • Akbulut, P., 2000, Dolmabahçe Sarayı Belgeler- Araştırmalar- Uygulamalar- Haberler, Sayı:1, TBMM Milli Saraylar Daire Baş- kanlığı Yayını, İstanbul.
 • Beşkonaklı, J., 2006, “Çevresel Koşulların Dolmabahçe Sarayı Üzerindeki Etkileri”, 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Ulusla- rarası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kasım 2006, İstanbul, s.196-204.
 • Borelli, E., Urland, A., 1999, Conservation of Architectural Heritage, Historic Structures and Materials, Laboratory Handbook, Volume , ICCROM, Rome.
 • Böke, H., 1999, “Mermerin Kükürt Dioksit ile Olan Bozulmasının Bazı Kimyasal Malzemeler ile Kontrolü”, 1.Ulusal
 • Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kollokyumu, Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksek Okulu Resto- rasyon ve Konservasyon Programı, 6-7 Mayıs, Ankara, s.131-139. Croci, G., 1998, The Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage, Computational Mechanics Publications, Southampton, UK.
 • El-Gohary, M.A., 2009, “Evaluation of Chemical Effects on the Deterioration of Archaeological Limestone Affected by Salinity Water in Egypt, Part-1”, 1st International Conference on Sustainable Built Environment Infrastructures in Developing Countri- es ENSET Oran (Algeria), October 12-14.
 • Eren, M.E., 1998, Dolmabahçe Sarayı Yapı Taşlarının Bozulma Nedenlerinin Saptanması ve Korunması Üzerine Bir Araştırma, YTÜ Fen
 • Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. Erguvanlı, K., Gökhan, K., 1984, “Saraylarda Kullanılan Taşlar, Bilinmesi- Korunması- Yenilenmesi Hakkında Düşün- celer”, TBMM Milli Saraylar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kasım, İstanbul, s.339-345.
 • Gülsün, H., 1995, Dolmabahçe Sarayı, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını, İstanbul.
 • Honeyborne, D.B., 1990, “Weathering and Decay of Masonry”, Conservation of Building and Decorative Stone, Vol.1., (eds.: J. Ashurst, F.G. Dimes), Butterworth-Heinemann, Oxford, pp.153-178.
 • Saltık, E., 2009, “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Koruma Projesi Kapsamı: Anıtın Sorunlarının Teşhisi ve Koruma
 • Uygulamalarını Belirleyecek Araştırmalar”, Kâgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri Bildiri Kitabı, 28-29 Eylül 2009, İBB KU- DEB, İstanbul, s.34.
 • Torraca, G., 1982, Porous Building Materials, ICCROM, Rome.
 • Wacker Sonuç Raporu, 2000, İstanbul.
 • Weber, H., Zinsmeister, K., 1991, Conservation of Natural Stone: Guidelines to consolidation, restoration and preservation, Expert Verlag, Munich, pp.44-45.
 • Woolfitt, C., 2000, Soluble Salts in Masonry, The Building Conservation Directory, London.
 • Yıldırım, N., 2007, Kireçtaşlarında Tuzların Yıkıcı Etkilerinin Araştırılması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yüzer, E., Gürdal, E., Görür, N., Vardar, M., Ersen, A., Suner, F., Güleç, A., Mahmutoğlu, Y., Eyüboğlu, R., Pehlivanoğ- lu, C.R., Eriş., İ., 2000, Dolmabahçe Sarayı Kullanılan Taşların Korunmuşluk Durumlarının ve Ayrışma Nedenlerinin Belirlenmesi Koruma ve Onarım Yöntemlerinin Saptanması Projesi Sonuç Raporu, İTÜ Geliştirme Vakfı, İstanbul, s.97.

___

Bibtex @ { restorasyon619381, journal = {Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi}, issn = {1309-7016}, address = {Molla Hüsrev Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Sokak No: 16 Fatih İstanbul Posta Kodu: 34134}, publisher = {İstanbul Büyükşehir Belediyesi}, year = {2011}, number = {6}, pages = {70 - 85}, title = {Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Neşe} }
APA Yıldırım, N. (2011). Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri . Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi , (6) , 70-85 .
MLA Yıldırım, N. "Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri" . Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi (2011 ): 70-85 <
Chicago Yıldırım, N. "Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri". Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi (2011 ): 70-85
RIS TY - JOUR T1 - Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri AU - NeşeYıldırım Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 85 VL - IS - 6 SN - 1309-7016- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri %A Neşe Yıldırım %T Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri %D 2011 %J Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi %P 1309-7016- %V %N 6 %R %U
ISNAD Yıldırım, Neşe . "Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri". Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi / 6 (Aralık 2011): 70-85 .
AMA Yıldırım N. Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri. Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi. 2011; (6): 70-85.
Vancouver Yıldırım N. Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri. Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi. 2011; (6): 70-85.
IEEE N. Yıldırım , "Dolmabahçe Sarayı’nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri", , sayı. 6, ss. 70-85, Ara. 2011