Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu

R2L2D devresi belirli frekans ve genliklerde kaotik devreye dönüşür. Bu çalışmada, yeni geliştirilen bir devrede yani R2L2D devresinde karşılaşılan yeni ve ilginç bir olguyu sunmaktayız. “Frekans yukarı/aşağı geçiş etkisi” olarak adlandırdığımız bu olgu, sabit besleme frekansında yani f = 65 kHz de sadece tepe-tepe gerilimleri Vpp ayarlanarak devrenin peşpeşe dinamik tepkileri araştırıldığında gözlemlenmiştir. Son çalışmalarımızdan birinde [13], bu yeni devre geniş bir besleme gerilimi ve frekans rejimleri için araştırılmış; ancak bu olgu, hassasiyet eksikliğinden dolayı o zaman gözlemlenememişti. Ancak, ayrıntılı gözlemler göstermektedir ki; frekans yukarı/aşağı geçiş etkisi, periyodik ve kaotik rejimler açısından dinamiğin belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle, besleme geriliminin artış ya da azalışına bağlı olarak rejimlerin eşiğinde bir tür belirsizlik bölgesi bulunduğu doğrulanmıştır. Ayrıca belli bir sistem parametresi yani Vpp için kaotik ve periyodik bölgelerin, fenomenolojik olarak bir arada bulunduğu anlaşılmıştır. Bu etki, genlikte artış azalışın hiç şüphesiz çıkışta düzenli ya da kaotik davranışı sağlaması bağlamında senkronizasyon ve şifreleme çalışmaları için hayati olmaktadır. İlaveten; düzenli rejimden kaotik rejime ya da tersine geçişler geleneksel gözlemler dışında herhangi bir periyot katlama olmaksızın meydana gelmektedir.

A New Sweep Up /Down Phenomenon between the Chaotic and Regular Regions in a New R2L2D Circuit

R2L2D circuit becomes a chaotic circuit at certain frequencies and amplitudes. In the present study, new and strange phenomena, which is encountered in a newly-developed circuit, namely R2L2D circuit is reported. This new phenomena, which we called as the "sweep up/down effect" has been observed when the successive dynamic responses of the circuit have been explored by only adjusting the peak-to-peak amplitudes Vpp at a constant feeding frequency, namely f = 65 kHz. In one of our recent paper [13], this new circuit has been explored for a wide feeding amplitude and frequency regimes, whereas this effect has not been recognized at that time due to the lack of sensitivity. However, the detailed observations prove that the sweep up/down effect governs the identification of the dynamics in terms of periodic and chaotic regimes. Thus it gives a kind of uncertainty region at the threshold of the regimes depending on the feeding voltage increase or decrease. Besides, for a certain system parameter, i.e. Vpp, the chaotic and periodic region co-exists phenomenologically. This effect becomes vital for the synchronization and encryption studies in the sense that the decrease/increase in amplitude certainly yield to regular or chaotic behavior in the output. In addition, the transitions from regular regime to the chaotic one or vice-verse takes place without any period doubling procedure apart from the traditional observations

___

Bibtex @ { politeknik368111, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {19}, number = {3}, pages = {305 - 310}, title = {Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu}, key = {cite}, author = {Kurt, Erol and Bingöl, Cihan} }
APA Kurt, E. & Bingöl, C. (2016). Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu . Politeknik Dergisi , 19 (3) , 305-310 .
MLA Kurt, E. , Bingöl, C. "Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu" . Politeknik Dergisi 19 (2016 ): 305-310 <
Chicago Kurt, E. , Bingöl, C. "Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu". Politeknik Dergisi 19 (2016 ): 305-310
RIS TY - JOUR T1 - Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu AU - Erol Kurt , Cihan Bingöl Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 310 VL - 19 IS - 3 SN - -2147-9429 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu %A Erol Kurt , Cihan Bingöl %T Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu %D 2016 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 19 %N 3 %R %U
ISNAD Kurt, Erol , Bingöl, Cihan . "Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu". Politeknik Dergisi 19 / 3 (Eylül 2016): 305-310 .
AMA Kurt E. , Bingöl C. Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu. Politeknik Dergisi. 2016; 19(3): 305-310.
Vancouver Kurt E. , Bingöl C. Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu. Politeknik Dergisi. 2016; 19(3): 305-310.
IEEE E. Kurt ve C. Bingöl , "Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu", Politeknik Dergisi, c. 19, sayı. 3, ss. 305-310, Eyl. 2016
Politeknik Dergisi
  • ISSN: 1302-0900
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1998

65.2b9.6b