Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi

Bu çalışmada, Kocaeli İli Alikahya bölgesinden toprak numuneleri alınarak, organik kirleticilerden PoliklorluBifeniller (PCB) ve Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) incelenmiştir. Bölgede örnekleme yaklaşık 2,5 km yarıçaplı dairesel bir alanda, koordinatları önceden belirlenen 6 farklı noktada yapılmıştır. Bu yarıçaplı alanın çevresinde yerleşim yerleri, endüstriyel tesisler, TEM otoyolu, E-5 karayolu ve atık yakma tesisi bulunmaktadır. Belirlenen noktalar, atık yakma tesisinin kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinde yani her bir yöndeki durumu temsil edecek şekilde seçilmiştir. 5 ve 30 cm derinliklerden alınan numunelerde öncelikle ekstraksiyon işlemi yapılmıştır. PCB ve PAH konsantrasyonları Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometresi kullanılarak belirlenmiştir. Konsantrasyonlar “Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği” (TKKY)’ ndeki sınır değerler ile karşılaştırılmıştır. Alınan numunelerde Yönetmeliğe göre sınır değerlerini aşan PCB türevlerinden bazılarının tesisin kuzey ve doğu yönünde olduğu belirlenmiştir.PAH türevleri arasında, Benzo(a)antrasen ve Benzo(a)piren’in numunelerin alındığı tüm yönlerde, Benzo(k)florantenveBenzo(b)floranten’in kuzey, doğu ve batı yönlerinde, Dibenz(a.h)antrasen’in kuzey ve batı yönlerinde, İnden(1.2.3-cd) piren’in ise batı yönünde sınır değerleri aştığı belirlenmiştir.

Investigation of PCB ve PAHsin Soil: Alikahya Region

In this study, Polychlorinated Biphenyls (PCBs) andPolycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) were investigated in the soil samples taken from Alikahya, Kocaeli. For this purpose, Sampling was conducted in a circular area with a Radius of approximately 2,5 km at six points of which coordinates are determined before. There are residential places, industrial facilities, TEM highway, E-5 motorway and a waste incineration plant around the area. The soil samples were collected from north, south, east and west side of a waste incineration plant. Samples were taken from 5 to 30 cm depth within 1,25 km and 2,5 km Radius of incineration plant. PCB and PAH concentrations in the soil samples were determined by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). The determined concentrations of these pollutants in the soil were compared with the limit values of Turkish Soil Contaminated Sites on Point Source Pollution Control and Regulation. Among the PCB derivatives, whose concentration shave exceeded the limit values of the regulation, were measured at North and east direction. Among PAH derivatives, concentrations of Benzo(a)anthracene and Benzo(a)pyrenemeasured at all directions, Benzo(k)flouranthene and Benzo(b)flouranthene measured at North and west and east directions, Dibenzo(a.h)anthracene measured at North and west directions and Indene(1,2,3-cd)pyrene measured at west directions are above the limit values

___

Bibtex @ { politeknik368016, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {17}, number = {3}, pages = {127 - 133}, title = {Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi}, key = {cite}, author = {Çetindamar, Dilara and Veli, Sevil and Öztürk, Tuba and Arslanbaş, Demet and Kılavuz, Seda Aslan and Doğruparmak, Şenay Çetin and Doğan, Esra Can} }
APA Çetindamar, D. , Veli, S. , Öztürk, T. , Arslanbaş, D. , Kılavuz, S. A. , Doğruparmak, Ş. Ç. & Doğan, E. C. (2014). Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi . Politeknik Dergisi , 17 (3) , 127-133 .
MLA Çetindamar, D. , Veli, S. , Öztürk, T. , Arslanbaş, D. , Kılavuz, S. A. , Doğruparmak, Ş. Ç. , Doğan, E. C. "Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi" . Politeknik Dergisi 17 (2014 ): 127-133 <
Chicago Çetindamar, D. , Veli, S. , Öztürk, T. , Arslanbaş, D. , Kılavuz, S. A. , Doğruparmak, Ş. Ç. , Doğan, E. C. "Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi". Politeknik Dergisi 17 (2014 ): 127-133
RIS TY - JOUR T1 - Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi AU - Dilara Çetindamar , Sevil Veli , Tuba Öztürk , Demet Arslanbaş , Seda Aslan Kılavuz , Şenay Çetin Doğruparmak , Esra Can Doğan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 133 VL - 17 IS - 3 SN - -2147-9429 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi %A Dilara Çetindamar , Sevil Veli , Tuba Öztürk , Demet Arslanbaş , Seda Aslan Kılavuz , Şenay Çetin Doğruparmak , Esra Can Doğan %T Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi %D 2014 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD Çetindamar, Dilara , Veli, Sevil , Öztürk, Tuba , Arslanbaş, Demet , Kılavuz, Seda Aslan , Doğruparmak, Şenay Çetin , Doğan, Esra Can . "Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi". Politeknik Dergisi 17 / 3 (Eylül 2014): 127-133 .
AMA Çetindamar D. , Veli S. , Öztürk T. , Arslanbaş D. , Kılavuz S. A. , Doğruparmak Ş. Ç. , Doğan E. C. Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi. Politeknik Dergisi. 2014; 17(3): 127-133.
Vancouver Çetindamar D. , Veli S. , Öztürk T. , Arslanbaş D. , Kılavuz S. A. , Doğruparmak Ş. Ç. , Doğan E. C. Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi. Politeknik Dergisi. 2014; 17(3): 127-133.
IEEE D. Çetindamar , S. Veli , T. Öztürk , D. Arslanbaş , S. A. Kılavuz , Ş. Ç. Doğruparmak ve E. C. Doğan , "Topraklarda PCB ve PAH’ların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi", Politeknik Dergisi, c. 17, sayı. 3, ss. 127-133, Eyl. 2014