Konut tipi bir mikro-kojenerasyon uygulamasının enerji, ekserji, ekonomik ve çevresel analizi

Bu çalışmada, Konya'da 137 dairelik bir siteye uygulanan mikro-kojenerasyon sisteminin enerji, ekserji, ekonomik ve çevresel değerlendirmesi yapılmıştır. Türkiye'de endüstriyel kojenerasyon uygulamaları yaygın olmakla birlikte, ilk konut kullanımı bu çalışmada ayrıntılı olarak analiz edilmektedir. Termodinamik analizler, 70 kWe elektrik ve 115 kWt termal güç kapasitelerine sahip mikro-kojenerasyon sisteminin, çevrim verimliliğinin %87'lere ulaşabildiğini göstermektedir. Yapılan çalışma kapsamında gerçekleştirilen II. Kanun analizi, yüksek sıcaklıklı ısı eşanjörünün % 63,7 ile en düşük ekserji verimliliğine sahip olduğunu ve bunun en çok iyileştirme gereken kısım olduğunu ortaya koymuştur. Ekonomik analizler, sistemin daire başına 22,10 $/ay ekonomik getiri sağlayabildiğini ve geri ödeme süresinin 5.48 yıl olduğunu göstermektedir. Son olarak, çevresel analizle CHP sisteminin ne kadar çevre dostu olduğuna dikkat çekilmiş ve sistemin tam kapasite çalıştığı için kış mevsiminde yaz mevsiminden daha fazla CO2 emisyonunu önlediği savunulmuştur. Bulgular, kojenerasyon sistemlerinin sağladığı enerji verimliliği potansiyelini desteklemekte ve Türkiye'de konutlarda kojenerasyon uygulamaları için belirli bir potansiyeli ortaya koymaktadır.

Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study

In this study, energetic, exergetic, economic and environmental (4E) assessment of a micro-cogeneration system implemented in a multi-family building with 137 flats in Konya is conducted. Although industrial CHP applications are prevalent in Turkey, the first residential use is reported and thoroughly analysed in this communication. Thermodynamic analyses showed that the micro-CHP system was capable of reaching 87% of cycle efficiency with 70 kWe of electrical and 115 kWt of thermal power, respectively. Moreover, II. Law analysis revealed inefficiencies across the system such that the high temperature heat exchanger had the lowest exergy efficiency of 63.7% which is the part requiring improvement. The economic analyses showed that the system could generate $22.10/month of economic return per flat and the payback period was found to be 5.48 years. Lastly, environmental analysis indicated that how environmentally friendly the CHP system is and argued that the system has prevented more CO2 emissions in winter than summer due to operating at full capacity. The findings support the potential and elucidate the specific conclusion for the practice of residential CHP applications in Turkey.

___

[1] Kaplan M., and Büker M.S., "Konutlarda paket tipi kojenerasyon ile yerinde enerji üretimi–Konya şartlarında uygulama", Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7.4: 749-767, (2019).

[2] www.mfa.gov.tr, “Turkey’s energy strategy”, (2020).

[3] www.carbonbrief.org, “Carbon brief profile of Turkey”, (2020).

[4] www.resmigazete.gov.tr, “Energy efficiency strategic Plan”, (2020)

[5] Buker, M. S., and Kaplan, M., "Performance investigation of a residential type micro-cogeneration system–Energy and Economic analysis" 2019 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), IEEE, (2019).

[6] Muharrem, İ. M. A. L., and O. N. A. T. Ayhan., "Endüstriyel tesislerde kullanilan birleşik kojenerasyon sistemlerinin ekonomik analizi", Politeknik Dergisi, 6.3: 531-539, (2003).

[7] Kılıç, L., "Şişecam Enerji Yönetim Sisteminde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Uygulaması", Politeknik Dergisi, (2020).

[8] Jung, Y., Kim, J., and Lee, H., "Multi-criteria evaluation of medium-sized residential building with micro-CHP system in South Korea.", Energy and Buildings, 193: 201-215, (2019).

[9] Ehyaei, M. A., Ahmadi, P., Atabi, F., Heibati, M. R., and Khorshidvand, M., "Feasibility study of applying internal combustion engines in residential buildings by exergy, economic and environmental analysis." Energy and buildings, 55: 405-413, (2012).

[10] Ciampi, G., Rosato, A., Scorpio, M., and Sibilio, S., "Energy, environmental and economic dynamic simulation of a micro-cogeneration system serving an Italian multi-family house." Energy Procedia, 78: 1141-1146, (2015).

[11] Aliabadi, A. A., Thomson, M. J., and Wallace, J. S., "Efficiency analysis of natural gas residential micro-cogeneration systems", Energy & fuels, 24.3: 1704-1710, (2010).

[12] De Paepe, M., D’Herdt, P., and Mertens, D., "Micro-CHP systems for residential applications", Energy conversion and management, 47(18-19), 3435-3446, (2006).

[13] Adam, A., Fraga, E. S., and Brett, D. J., "Options for residential building services design using fuel cell based micro-CHP and the potential for heat integration", Applied Energy, 138, 685-694, (2015).

[14] Napoli, R., Gandiglio, M., Lanzini, A., and Santarelli, M., "Techno-economic analysis of PEMFC and SOFC micro-CHP fuel cell systems for the residential sector", Energy and Buildings, 103, 131-146, (2015).

[15] Longo, S., Cellura, M., Guarino, F., Brunaccini, G., and Ferraro, M., "Life cycle energy and environmental impacts of a solid oxide fuel cell micro-CHP system for residential application", Science of The Total Environment, 685, 59-73, (2019).

[16] Possidente, R., Roselli, C., Sasso, M., and Sibilio, S., "Experimental analysis of micro-cogeneration units based on reciprocating internal combustion engine", Energy and Buildings, 38.12: 1417-1422, (2006).

[17] Asaee, S. R., Ugursal, V. I., and Beausoleil-Morrison, I., “Techno-economic evaluation of internal combustion engine based cogeneration system retrofits in Canadian houses–A preliminary study”, Applied Energy, 140, 171-183, (2015).

[18] Taie, Z., West, B., Szybist, J., Edwards, D., Thomas, J., Huff, S., ... and Hagen, C., "Detailed thermodynamic investigation of an ICE-driven, natural gas-fueled, 1 kWe micro-CHP generator", Energy conversion and management, 166: 663-673, (2018).

[19] Boles, M., and Y. Cengel. "An Engineering Approach." New York: McGraw-Hil l Education, (2014).

[20] www.enerji.gov.tr, "Power plant sources of Turkey", (2020)

[21] www.karbonayakizi.com, "Emission factor from power plants", (2020)

___

Bibtex @araştırma makalesi { politeknik733514, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {24}, number = {2}, pages = {619 - 635}, doi = {10.2339/politeknik.733514}, title = {Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study}, key = {cite}, author = {Kaplan, Mehmet and Büker, Mahmut Sami} }
APA Kaplan, M. & Büker, M. S. (2021). Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study . Politeknik Dergisi , 24 (2) , 619-635 . DOI: 10.2339/politeknik.733514
MLA Kaplan, M. , Büker, M. S. "Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study" . Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 619-635 <
Chicago Kaplan, M. , Büker, M. S. "Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study". Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 619-635
RIS TY - JOUR T1 - Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study AU - Mehmet Kaplan , Mahmut Sami Büker Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.2339/politeknik.733514 DO - 10.2339/politeknik.733514 T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 619 EP - 635 VL - 24 IS - 2 SN - -2147-9429 M3 - doi: 10.2339/politeknik.733514 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study %A Mehmet Kaplan , Mahmut Sami Büker %T Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study %D 2021 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 24 %N 2 %R doi: 10.2339/politeknik.733514 %U 10.2339/politeknik.733514
ISNAD Kaplan, Mehmet , Büker, Mahmut Sami . "Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study". Politeknik Dergisi 24 / 2 (Haziran 2021): 619-635 .
AMA Kaplan M. , Büker M. S. Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study. Politeknik Dergisi. 2021; 24(2): 619-635.
Vancouver Kaplan M. , Büker M. S. Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study. Politeknik Dergisi. 2021; 24(2): 619-635.
IEEE M. Kaplan ve M. S. Büker , "Energetic, Exergetic, Economic and Environmental (4E) Assessment of a Residential Micro-CHP System: A Case Study", Politeknik Dergisi, c. 24, sayı. 2, ss. 619-635, Haz. 2021, doi:10.2339/politeknik.733514
Politeknik Dergisi
  • ISSN: 1302-0900
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1998

63.9b9.5b