CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ

Bu çalışmada, kutup, varyans ve ortalama karesel hata gibi istatistiksel ölçümlerin değerlendirilmesi ile minimum varyanslı kutupsuz kestirim metodlarının belirlenmesi incelenmiştir. Kutupsuz kestirim metodlarında Cramer-Rao alt sınırının hesaplanması ile kestirim metodlarının varyansları belirlenmiştir. Parametrik metodlarda işaretin, nedensel, sıfır-kutup, ayrık, gi­rişi beyaz gürültü olan filtrenin çıkışı olarak modellenmesi ve bu modelin parametre kestirimi açıklanmıştır. Bu çalışmada kulla­nılan test işaretinin AR parametrelerinin kestirimi, Yule-Walker AR metodu ve en küçük kareler AR metodu ile yapılmış­tır. Kestirim sonuçlarından Yule-Walker AR metodu ve en küçük kareler AR metodunun asimptotik olarak kutupsuz kestirim me­todu oldukları gösterilmiştir. AR parametre kestiriminin asimptotik Cramer-Rao alt sınırı hesaplanmış ve böylece kestirim meto­dunun performansı belirlenmiştir.

PERFORMANCE ANALYSIS OF PARAMETER ESTIMATION IN AR METHOD WITH CRAMER-RAO LOWER BOUND

In this study, determination of minimum variance unbiased estimation methods was examined by the evaluation of statistical measurements such as bias, variance and mean square error. Variances of estimation methods were determined by calculation of Cramer-Rao lower bound in unbiased estimation methods. In parametric methods, modeling the signal as output of causal, zero-pole, discrete filter that has white noise input and parameter estimation of this model were explained. AR parameter estimation of test signal used in this study was done by Yule-Walker AR method and least square AR method. From the results of estimation it was indicated that Yule-Walker AR method and least square AR method were asymptotically unbiased estimation methods. Asymptotic Cramer-Rao lower bound of AR parameter estimation was calculated and thus performance of estimation method was determined

___

Bibtex @ { politeknik366869, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {5}, number = {1}, pages = {1 - 11}, title = {CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Übeyli, Elif Derya and Güler, İnan} }
APA Übeyli, E. D. & Güler, İ. (2002). CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ . Politeknik Dergisi , 5 (1) , 1-11 .
MLA Übeyli, E. D. , Güler, İ. "CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ" . Politeknik Dergisi 5 (2002 ): 1-11 <
Chicago Übeyli, E. D. , Güler, İ. "CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ". Politeknik Dergisi 5 (2002 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ AU - Elif DeryaÜbeyli, İnanGüler Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 5 IS - 1 SN - -2147-9429 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ %A Elif Derya Übeyli , İnan Güler %T CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ %D 2002 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Übeyli, Elif Derya , Güler, İnan . "CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ". Politeknik Dergisi 5 / 1 (Mart 2002): 1-11 .
AMA Übeyli E. D. , Güler İ. CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ. Politeknik Dergisi. 2002; 5(1): 1-11.
Vancouver Übeyli E. D. , Güler İ. CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ. Politeknik Dergisi. 2002; 5(1): 1-11.
IEEE E. D. Übeyli ve İ. Güler , "CRAMER-RAO ALT SINIRI İLE AR METODUNDA PARAMETRE KESTİRİM PERFORMANSININ ANALİZİ", , c. 5, sayı. 1, ss. 1-11, Mar. 2002
Politeknik Dergisi
  • ISSN: 1302-0900
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1998

94.4b10.8b